ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2018, 75(1): 20–32
https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.01.020
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Distribution of Cypripedium calceolus (Orchidaceae) in Ukraine

Melnyk V.I., Shynder O.I., Nesyn Yu.D.
Abstract

Geographic distribution of a rare Eurasian boreal species, Cypripedium calceolus, in Ukraine is considered. Based on numerous literature sources, herbarium collections of 12 botanical institutions and materials of our field research, C. calceolus was reported from 225 localities in Ukraine, including 169 – from the plain part of Ukraine, 43 – from the Carpathian Mountains, and 14 – from the Crimean Mountains. In Ukraine this species occurs in the northern and western regions, mainly in the Polissya Lowland, western part of Volhynian-Podolian Upland, Roztochchia, the Carpathians and the Crimean Mountains. On the basis of generalized chorological information, a detailed schematic map of distribution of C. calceolus in Ukraine is presented. The southern border of the main range of C. calceolus in our country is outlined by the following towns: Gertsa–Hotyn–Kitayhorod –Letychiv–Berdychiv–Kozyatyn–Rzhyshchiv–Nizhyn–Poltava–Zmiiv. This species is very rare in the Dnipro Upland and Dnipro Lowland. The only report of the species occurrence on the Donets Ridge belongs to V. Taliev (1896), who found the plant in a nonflowering state and named as "Cypripedium sp." However, this location has never been confirmed later. The dynamics of the accumulation of chorological data on C. calceolus in Ukraine is presented. By the end of the 19th century, a total of 47 localities of this species were reported, in the 20th century 133 new localities were added, and in the current century – another 45. By now, the species disappeared from at least 29 localities. The largest number of vanished localities are known from Zhytomyr and Kyiv Polissya and the Dnipro Lowland. Due to present geographical distribution of this, albeit rare, but a wide-range species, consideration of C. calceolus as a Tertiary relict plant in Ukraine (Litvinov, 1891) is apparently erroneous.

Keywords: Cypripedium calceolus, range, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 1.03M

References
 1. Andriyenko T., Pryadko O. Rarytetna komponenta flory sudynnykh roslyn Ukrainskogo Polissya. In: Fitoriznomanittya Ukrainskogo Polissya ta yogo okhorona. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2006, pp. 89–107.
 2. Andrzheyovskiy A. Zap. Imperat. obshch. selsk. khoz. Yuzh. Rossii, 1855, 2: 63–78.
 3. Baranskyi O. Ridkisni ta znykayuchi vydy flory Volynskogo Polissya (khorologiya, ekologo-tsenotychni osoblyvosti, okhorona): Cand. Sci. Diss. Abstract. Kyiv, 2005, 20 pp.
 4. Bordzilovskyi Ye. Orchidaceae. In: FloraURSR. Kyiv: Vydvo AN URSR, 1950, vol. 3, pp. 312–404.
 5. Bryzhalin I. Okhorona pam'yatok pryrody na Ukraini. Poltava, 1919, 31 pp.
 6. Bunyak V., Gnyezdylova V., Antkiv P. Visn. Prykarpat. Nats. Univ. Ser. Biologiya, 2008, 9: 8–15.
 7. Bunyak V., Gnyezdilova V., Makhovska L. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya roslyn (The Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementing the Global Strategy for Plant Conservation). Kyiv: Alterpress, 2010, pp. 66–68.
 8. Chernyak V., Synytsya G. Ridkisni ta znykayuchi roslyny Ternopilshchyny z Chervonoi knygy Ukrainy. Ternopil: Navchalna knyha, 2008, 224 pp.
 9. Davydov D., Daciuk V., Vynokurov D. Visnyk Khark. Nats. Univ. Ser. Biology, 2014, 20(1100): 258–264.
 10. Deyneko S., Boyko S. In: Rol pryrodno-zapovidnykh terytoriy Zakhidnogo Podillya ta Yury Oytsovskoi u zberezhenni biolohichnogo ta landshaftnogo riznomanittya. Grymajliv; Ternopil: Lileja, 2003, pp. 251–256.
 11. Dmytrash-Vatseba I., Shumska N. In: Ridkisni roslyny i gryby Ukrainy ta pryleglykh terytoriy: realizatsiya pryrodookhoronnoi stratehii (Rare plants and Fungi of Ukraine and Adjacent Areas: Implementing Conservation Strategies). Kyiv: Palyvoda A.B. Press, 2016, pp. 70–75.
 12. Fedoseev S. Trudy Peterburg. obshch. estestvoispitateley, 1897, 27: 39–42.
 13. Ferents N., Khomyn I. Zapovidna sprava v Ukraini, 2008, 14(1): 28–31.
 14. Fitoriznomanittya zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 2. Natsionalni pryrodni parky (Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. Part 2. National nature parks). Eds V. Onyshchenko, T. Andriyenko. Kyiv: Phytosociocentre, 2012, 580 pp.
 15. Illichevskyi S. In: Zbirka, prysvyachena 30-richchyu Muzeyu. Poltava, 1928, vol. 1, pp. 141–226.
 16. Kagalo O., Zagulskyi M., Zelenchuk A., Sytschak N. In: Naukovi osnovy zberezhennya biotychnoi riznomanitnosti (Scientific principles of biodiversity conservation). Lviv: Liga-Press, 2004, issue 6, pp. 66–81.
 17. Khom'yak I., Didukh Ya. Ukr. Bot.J., 2009, 66(6): 820–824.
 18. Khymyn M., Tuteyko V., Grytsay O., Zhersh N., Nagalyuk V., Shumuk O., Trokhymuk V. Pryrodno-zapovidnyi fond Volynskoi oblasti. Lutsk: Inicial, 1999, 48 pp.
 19. Kleopov Yu. Orchidaceae. In: Flora URSR. Kyiv: State farm literature Publ., 1935, pp. 327–344.
 20. Konishchuk V. Ukr. Bot. J., 2003, 60(3): 264–271.
 21. Kovalchuk S., Klots O. Ukr. Bot. J., 1987, 44(2): 81–82.
 22. Kovalevskyi Y. Katalog dikorastushchikh rasteniy, nakhodyashchikhsya v Zmievskom uezde Kharkovskoy gubernii. Moscow, 1862, 60 pp.
 23. Lytvynov D. Bull. Soc. Imper. Nat., 1891, 4: 322–434.
 24. Lyubchenko V. Ukr.Bot. J., 1980, 37(1): 95–96.
 25. Mandzyuk L. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya Roslyn (Vegetable world in the Red Book of Ukraine: Implementing the Global Conservation Strategy plants). Lviv, 2014, pp. 218–222.
 26. Marynych O., Parkhomenko H., Petrenko O., Shyshchenko P. Ukr. Geograph. J., 2003, 1: 16–21.
 27. Melnik V., Savchuk R., Batochenko V. Bot. Zhurn., 2001, 86(8): 112–119.
 28. Melnik V. Redkie vidy flory ravninnyh lesov Ukrainy. Kyiv: Fitosociocentr, 2000, 212 pp.
 29. Melnyk V., Glinska S. Introduktsiya roslyn, 2010, 2: 3–9.
 30. Melnyk V., Logvynenko I. Ukr. Bot. J., 2013, 70(6): 788–791.
 31. Meusel H., Jäger E., Weinert E. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Jena: G. Fischer Verlag, 1965, Bd 1, 582 pp.
 32. Nykyrsa T., Budzhak V., Tokaryuk A., Chorney I. Rarytetna flora. In: Khotynska vysochyna. Ed. V.P. Korzhyk. Chernivtsi: DrukArt, 2012, pp. 182–224.
 33. Oliyar G. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya Roslyn (The Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementing the Global Strategy for Plant Conservation). Kyiv: Palyvoda A.V., 2012, pp. 272–274.
 34. Oliyar G., Protsiv G. Nauk. visn. nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy. Ser. Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo, 2012, 171(1): 131–134.
 35. Orlov O. Ridkisni ta znykayuchi vydy sudynnykh rosly Zhytomyrskoi oblasti. Zhytomyr: Volyn, 2005, 296 pp.
 36. Pachoskiy I. Zap. Kiev. ob-va estestvoispyteley,1888, 9(1–2): 59–70.
 37. Panţu Z. Contribuţiuni nouă la Orchidaceele din România. Mem. Secţ. Ştiinţ. Academia Română. Ser. 3, 1934, 10(2): 15-46.
 38. Pryadko O. Ukr. Bot. J., 1982, 39(5): 93–96.
 39. Protopopova V., Mosyakin S. Cypripedium calceolus. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Ed. Ya. Didukh. Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, pp. 164.
 40. Ralo V. Scientific principles of biodiversity conservation, 2003, 4: 95–102.
 41. Ralo V. Roslynnyi pokryv Verkhobuzkogo gorbogirnogo pasma, 2012, available at: http:// florawestbug.com.ua (accessed 30 December 2016).
 42. Reshetyuk O. Zozulyni cherevychky (Cypripedium L.). Lutsk: Tverdynya, 2008, 156 pp.
 43. Rogovich A. Obozrenie semennykh i vysshikh sporovykh rasteniy, vkhodyashchikh v sostav flory guberniy Kievskogo Uchebnogo Okruga. Kiev: Izd-vo Kiev. Univ., 1869, 308 pp.
 44. Rogovich A. Obozrenie sosudistykh i polusosudistykh rasteniy, vkhodyashchikh v sostav flory guberniy Kievskoy, Chernigovskoy i Poltavskoy. Kiev, 1855, 147 pp.
 45. Romanyuk Y. Pryrodno-zapovidnyi fond Volynskoi oblasti. Lutsk, 1987, 65 pp.
 46. Smyk H. V krayu landysha i azalii. O prirode Ukrainskogo Polesya. Ed. G.K. Smyk. Kiev: Urozhay, 1989, 208 pp.
 47. Sobko V. Orkhideyi Ukrainy. Kyiv: Naukova Dumka, 1989, 192 pp.
 48. Synko B., Rakov V. In: Okhrana i kultivirovanie orkhidey. Kharkov, 2003, pp. 45–47.
 49. Takhtajan A. The floristic regions of the World. Leningrad: Nauka, 1978, 248 pp.
 50. Taliev V. Trudy obshch. ispytateley prirody Imper. Khark. Univ., 1896, 29: 283–298.
 51. Terletskyi V., Okhrymovych V., Kudryk V. Ukr. Bot. J., 1985, 42(2): 25–27.
 52. Terschuren J. Plan d'action en faveur de Cypripedium calceolus en Europe. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 1999, 67 pp.
 53. Tkachyk V. Poshyrennya vydiv rodyny orkhidnykh (Orchidaceae) u Prykarpatti. In: Okhorona, vyvchennya i zbagachennya roslynnogo svitu. Kyiv: Lybid, 1991, pp. 12–22.
 54. Tkachyk V., Begen I. Nauk. visnyk Ukr. DLTU (Scientific Bull. of UNFU), 2004, 1(8): 351–355.
 55. Tokaryuk A.I. Rarytetnyi komponent flory Bukovynskoho Prykarpattya, yoho analiz ta okhorona: Cand. Sci. Diss. Abstract. Chernivtsi, 2006, 21 pp.
 56. Tokaryuk A., Chorney I. Introduktsiya roslyn, 2009, 2: 14–19.
 57. Tomaschek A. Zur Flora der Umgebung Lembergs. Verhard. derkoris.-konig. zool. bot. Ges. Wien., 1862, 12: 869–966.
 58. Vandas K. Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora Wolhynien. Öester. Bot. Z., 1886, 34(34): 155–157; 192–195. https://doi.org/10.1007/BF01653662
 59. Vanzar O., Romanyuk V., Yelenchuk Yu. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya roslyn (Vegetable world in the Red Book of Ukraine: Implementing the Global Conservation Strategy plants). Lviv, 2014, pp. 88–91.
 60. Vershkovskiy V. Varshavskie universitet. izvestiya, 1915, 3: 1–11.
 61. Vinichenko T. Roslyny Bernskoi konventsii v Ukraini (poshyrennya, ekologiya, tsenologiya ta okhorona): Cand. Sci. Diss. Abstract. Kyiv, 2007, 21 pp.
 62. Volutsa O., Chorney I. Naukovi osnovy zberezhennya biotychnoi riznomanitnosti, 2003, 5: 21–25.
 63. Wulff E. Flora Kryma. Leningrad: Izd-vo Nykytsk. bot. sada, 1930, vol. 1, issue 3, 126 pp.
 64. Zagulskiy M. Bot. Zhurn., 1993, 78(8): 102–105.
 65. Zagulskiy M. Khorologiya, struktura populyatsiy ta okhorona orkhidnykh (Orchidaceae) zakhidnykh regioniv Ukrainy: zahidnyh regioniv Ukrainy (Cholology, population structure and Orchidaceae protection of western regions of Ukraine): Cand. Sci. Diss. Abstract. Lviv, 1994, 26 pp.
 66. Zagulskyi M. Ekologichnyi zbirnyk, 2001, 7: 227–236.
 67. Zelenetskiy N. Zapysky Imperat. Novoros. Univ., 1906, 101: 49–526.
 68. Zelinka S., Mshanetska N., Barna M., Zelinka S., Shanatsda M. Nauk. zap. Ternopilskogo Univ. Ser. Biologiya, 1998, (3): 11–15.