ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 7 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 696–702
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.696
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Geographical structure of the Kharkiv urban flora

Zvyagintseva K.A.
Abstract

The article presents results of geographical analysis of the Kharkiv urban flora. Following Yu. Kleopov’s classification of geoelements, 13 types of geographic ranges consisting of 32 geoelements are distinguished. The geographical structure of the Kharkiv urban flora features Boreal Submediterranean and European characters, as well as Eurasian and South Siberian ones, with some alien influence. The zonal character reflects the European, Eurasian, Holarctic, and Nomadic types of geoelements of the urban flora.

Keywords: urban flora, geographic structure, Kharkov, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 634K

References
 1. Alekhin V.V. Geografiya rasteniy, M.: Uchpedgiz, 1950, 420 s.
 2. Burda R.I. Antropogennaya transformaciya flory, Kiev: Nauk. dumka, 1991, 168 s.
 3. Didukh Ya.P., Pliuta P.H., Protopopova V.V., Yermolenko V.M., Korotchenko I.A., Karkutsiyev H.M., Burda R.I. Ekoflora Ukrainy, K.: Fitosotsiotsentr, 2000, T. 1, 284 c.
 4. Hubar L.M. Urbanoflory skhidnoi chastyny Maloho Polissia: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk, K., 2006, 20 s.
 5. Kleopov Yu.L. Analiz flory shirokolistvennykh lesov Evropeyskoy chasti SSSR, Kiev: Nauk. dumka, 1990, 352 s.
 6. Melnyk R.P. Urbanoflora Mykolaieva: Avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. Yalta, 2001. 19 s.
 7. Meusel H. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora, H. Meusel, E. Jäger, E. Weinert-Jena: Fischer Verl, 1965, Bd.1, 583 S.; 285 Karten.
 8. Moisiyenko I.I. Urbanoflora Khersona: Avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. Yalta, 1999, 19 s.
 9. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya. Kiev: Nauk. dumka, 1991, 204 s.
 10. Takhtajan A.L. Floristicheskie oblasti Zemli, L.: Nauka, 1978, 247 s.
 11. Tolmachev A.V. Vvedenie v botanicheskuyu geografiyu, L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1974, 244 s.
 12. Tohtar' V.K., Fomina O.V. Osobennosti formirovaniya flor v urbanizirovannoy srede na yugo-zapade Srednerusskoy vozvyshennosti. Belgorod: ID «Belgorod» NIU «BelGU», 2013, 136 s.
 13. Vahnenko D.V. Antropogennaya transformaciya flory severo-vostochnogo Priazov'ya v predelakh Rostovskoy gorodskoy aglomeracii: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk, Krasnodar, 2000, 18 s.
 14. Walter G. Obshchaya geobotanika, M.: Mir, 1982, 264 s.
 15. Wulff E.V. Istoricheskaya geografiya rasteniy. Istoriya flor Zemnogo shara, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1944, 546 s.
 16. Zając A. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Adam Zając, Kraków: Nakł. Uniw. Jagielonskiego, 1979, 213 s.
 17. Zając M., Zając A. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski, Kraków, 2009, 94 s.
 18. Zaviyalova L.V. Urbanoflora Chernihova: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk, K., 2012, 20 s.
 19. Zvyagintseva K.O. Ukr. botan. zhurn., 2013, 70(6): 772—775.
 20. Zvyagintseva K.O. XI International Conference «Synanthropization of flora and vegetation» (September 11—13, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland). Biodiv. Res. Conserv. 2014, Suppl. 1, P. 96—97.