ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 8 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 703–707
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.703
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Ecological, coenotic and chorological features of synanthropic species of the genus Linum in the flora of Ukraine

Optasyuk O.M., Korotchenko I.A.
Abstract

Results of research and eco-coenotic and chorological features of synanthropic species of the genus Linum in the flora of Ukraine: L. trigynum, L. bienne (hemiapophytes), L. nodiflorum, L. corymbulosum (eventapophytes), L. usitatissimum (ergasiophyte). These species are characterized by wide ecological amplitudes; by their relation to soil humidity most species are hemistenotopic submesophytes, to soil humidity variance – hemieurytopic hemihydrocontrastophiles, to soil acidity – hemistenotopic neutrophiles, and to soil aeration – stenotopic subaerophiles. In relation to the general salt regime of soil, hemistenotopic eutrophic species predominate; to the carbonate content in soil – hemistenotopic acarbonatophiles, to the assimilable nitrogen content in the soil – hemistenotopic heminitrophiles. The leading coenotic group is asectators (not dominant nor subdominants) confined mainly to disturbed ecotopes in mixed segetal-and-ruderal communities. The studied species belong to the Mediterranean geoelement type that includes Eastern Mediterranean (L. bienne, L. corymbulosum, L. nodiflorum) and Mediterranean (L. trigynum) geoelements.

Keywords: Linum, synanthropic species, ecology, coenology, chorology, flora, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 976K

References
 1. Barbarych A.I. Vyznachnyk roslyn Ukrainskykh Karpat, K.: Nauk. dumka, 1977, S. 184—185.
 2. Belgard A.L. Lesnaya rastitel'nost' yugo-vostoka USSR, K: Izd.-vo Kievsk. un-ta, 1950, 263 s.
 3. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie: Grundzuge der Vegetationskunde, Wien: Springer Verl., 1951, 631 s.
 4. Chernova N.M. Opredelitel' vysshikh rasteniy Kryma, L.: Nauka, 1972, S. 291—293.
 5. Didukh Ya.P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication, Kyiv: Phytosociocentre, 2011, 176 p.
 6. Didukh Ya.P., Pliuta P.H., Protopopova V.V., Yermolenko V.M., Korotchenko I.A., Karkutsiyev H.M., Burda R.I. Ekoflora Ukrainy, K.: Fitosotsiotsentr, 2000, T. 1, 284 c.
 7. Didukh Ya.P., Plyuta P.G. Fitoindykatsiya ekologichnykh faktoriv, K.: In-t botaniky im. M.H. Kholodnoho, 1994, 280 s.
 8. Dobrochaeva D.M. Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy, K.: Nauk. dumka, 1987, 545 s.
 9. Dobrozhaeva D.M. Flora URSR, K.: Vyd-vo AN URSR, 1955, T. 7, S. 46—76.
 10. Dubovik O.N. Florogenez Krymsko-Novorosiyskoy provinci. Otv. red. Novosad V.V, K.: Fiton, 2005, 180 s.
 11. Egorova T.V. Flora Vostochnoy Evropy, SPb.: Mir i Sem'ya-95, 1996, T. 9, S. 346—361.
 12. Golubev V.N. Biologicheskaya flora Kryma. 2-e izd, YAlta: GNBS, 1996, 86 s.
 13. Hrouda L. Kvétena Česke republiky, B. Slavik (ed.), Praha, 1997, Vol. 5, P. 166—178.
 14. Kleopov Yu.D. Analiz flory shirokolistvennykh lesov evropeyskoy chasti SSSR, K.: Nauk. dumka, 1990, 352 s.
 15. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbirowisk roslinnych Polski, Warszawa: PWN, 2001, 537 s.
 16. McDill J., Repplinger M., Simpson B.B, Kadereit J.W. Syst. Bot., 2009, 34(2): 386—405.https://doi.org/10.1600/036364409788606244
 17. Moravec J. et al. Rostlinna společenstva Česke republiky a jejich ohrozeni, Litoměřice, 1995, Severočes. Přir., suppl, 206 p.
 18. Moroz O.M. Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation: IV Balkan Bot. Congress (Sofia, 20—26 June 2006), Sophia, 2006, P. 229.
 19. Ockendon D.J., Walters S.M. Flora Europaea, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968, Vol. 2, P. 206—211.
 20. Optasyuk O., Korotchenko I. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation (Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June — 01 July 2010), Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2010, P. 51—52.
 21. Optasyuk O.M. Ukr. botan. zhurn., 2007, 64(2): 229—241.
 22. Optasyuk O.M., Korotchenko I.A. Ukr. botan. zhurn., 2011, 68(1): 64—85.
 23. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, K.: Nauk. dumka, 1991, 201 s.
 24. Riff L.E. Flora i roslynnist kam’ianystykh vidslonen Hirskoho Krymu: Avtoref. dys. ... kand. biol. nauk, Yalta, 2004, 20 s.
 25. Romo A.M. Linaceae. Med-Checklist. A critical inventory of vascular plants of the circummediterranean countries. W. Greuter, H. M. Burdet, G. Long. (eds.), Geneve, 1989, Vol. 4, P. 216—226.
 26. Solomakha V.A. Syntaksonomiya roslynnosti Ukrainy. Ukr. fitotsen. zb, 1996, Ser. A, Vyp. 4(5), 119 s.
 27. Winkler H. Nat. Pflanzenfam. A. Engler, K. Plantl, Leipzig, 1931, Bd. 19a, P. 82—130.
 28. Wulff E.V. Kul'turnaya flora SSSR. Pod red. prof. E.V. Wulffa. Pryadil'nye. Chast' I, M., L.: Gos. Izd-vo kolh. i sovh. lit-ry, 1940, T. 5, S. 97—108.
 29. Yuzepchuk S.V. Flora CCCR, M., L., 1949, T. 14, S. 84—146.