ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 12
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(1): 21–32
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.01.021
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Stages in the evolution of the genus Stipa and formation of steppes

Didukh Ya.P.1, Romashchenko K.Y.,1,3 Futorna O.A.1,2
Abstract

The use of modern methods of molecular phylogeny has allowed to establish the boundaries of the genus Stipa L. and its relationships at the genetic level. It was found that species of Stipa are of Eurasian origin. Using methods of molecular clock and genome cloning, the time of origin of different phylogenetic groups in Stipa was estimated and consequences of ancient intergeneric hybridization were identified. The main points of formation of steppes from paleosavannas (in the Neogene), tundra-steppe (in the Pleistocene) to the steppes of the Holocene were specified. The issues on coevolution of Stipeae and zoocomplexes due to changes in environmental conditions are considered. It is concluded that for protection of the steppe it is necessary to introduce a moderate level of sheep grazing.

Keywords: molecular phylogeny, Stipeae, paleosavanna, steppe, biogeography

Full text: PDF (Ukr) 1.91M

References
 1. Avdeev V.D. Vozniknovenie stepey v Zakamye, Kazan: Tatgosizdat, 1948, 51 pp.
 2. Bazhanov V.S., Erofeev V.S. Smena teriofaun Kaynozoya basseyna verkhnego Irtysha na fone tektonicheskogo rezhima i klimaticheskoy obstanovki. In: Iskopaemaya fauna i flora Tsentralnogo i vostochnogo Kazakhstana, Alma-Ata: Nauka, 1971, vol. 5, pp. 63–66.
 3. Bilyk G. I. Luchni stepy. In: Roslynnist URSR: Stepy, kamyanysti vidslonennya, pisky, Kyiv: Naukova Dumka, 1973, pp. 33–94.
 4. Campos P.F., Willerslev E., Sher A., Orlando L., Axelsson E., Tikhonov A., Aaris-Sorensen K., Greenwood A.D., Kahlke R.-D., Kosintsev P., Krakhmalnaya T., Kuznetsova T., Lemey Ph., MacPhee R., Norris C.A., Shepherd K., Suchard M.A., Zazula G.D., Shapiro B., Gilbert T.P. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(12): 5675–5680. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0907189107
 5. Cialdella, A.M., Sede S.M., Romaschenko K., Peterson P.M., Soreng R.J., Zuloaga F.O., Morrone O. Systematic Botany, 2014, 39 (3): 814–828. http://dx.doi.org/10.1600/036364414X681419
 6. Didukh Ya.P. Chto takoe lesostep? In: Botanika i mikologiya: Sovremennye horizonty, Kyiv: Akademperiodika, 2007, pp. 40–53.
 7. Didukh Ya.P. Rastitelnyi pokrov Gornogo Kryma (struktura, dinamika, evolyutsiya i okhrana), Kyiv: Naukova Dumka, 1992, 256 pp.
 8. Didukh Ya.P. Rol ekologii ta geografii roslyn u rozrobtsi problem rozvytku roslinnoho pokryvu. Etyudy fitoekologii, Kyiv: Aristey, 2008, pp. 27–64.
 9. Didukh Ya.P. Stepnoy bull., 2014, 40: 8–10.
 10. Diels L. Genetische Elemente in der Flora der Alpen, Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, Beiblatt, 1910, 44(4): 7–46.
 11. Firbas S. Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. In: Allgemeine Waldgeschichte, Jena, 1949, Bd. 1, 480 pp.
 12. Grichuk M.P., Grichuk V.P. O prilednikovoy rastitelnosti na territorii SSSR. In: Periglyatsialnye yavleniya na territorii SSSR, Moscow: Izd-vo MGU, 1960, pp. 66–100.
 13. Iordanskij N.N. Evolyutsiya zhizni, Moscow: Akademia, 2001, 425 pp.
 14. Kamelin R.V. Kukhystanskyi okruh hornoy Sredney Azyi, Leningrad: Nauka, 1979, 117 pp.
 15. Klokov M.B. Psammofilnye floristicheskie kompleksy na territorii USSR (opyt analiza psammofitona). In: Novosti sistematiki vysshikh i nizshikh rasteniy, Kyiv: Naukova Dumka, 1981, pp. 90–150.
 16. Klokov M.V., Osychnyuk V.V. Kovyli Ukrainy. In: Novosti systematiki vysshykh i nizshikh rasteniy, 1975. Kyiv: Naukova Dumka, 1975, pp. 7–92.
 17. Konovalov A.A., Ivanov C.N. Izvestiya Chelyab. nauch. tsentra. Ser. Biologiya, 2007, 1(35): 125–130.
 18. Korotkevich E.L. Istoryya formirovaniya hipparionovoy fauny Vostochnoy Evropy, Kyiv: Naukova Dumka, 1988, 164 pp.
 19. Lavrenko E.M., Govorukhin V.S. Holarkticheskaya oblast. In: Izbrannye trudy, St. Petersburg: Izd-vo SPb GU, 2000, pp. 325–336.
 20. Lavrenko E.M. Bot. J., 1981, 66(3): 313–327.
 21. Lavrenko E.M. Izv. AN SSSR, 1940, 2: 1–265.
 22. Lavrenko E.M. Izv. gosud. geogr. ob-va, 1936, 68(1): 1989–1995.
 23. Levchenko V. F. Evolyutsiya biosfery do i posle poyavleniya cheloveka. Ed. V.V. Khlebovych, St. Petersburg: Nauka, 2004, 166 pp.
 24. Logvynenko V.M. Velyki ssavtsi (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) pliotsenu, eopleystotsenu ta rannogo pleystotsenu Ukrainy, yikh biostratigrafichne ta paleoekologichne znachennya (The large mammals (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) of the Pliocene, Eopleistocene and Early Pleistocene of Ukraine, their biostratigraphica and palaeoecological significance): Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2002, 19 pp.
 25. Martinovský J.O. Feddes Repertorium, 1966, 73(3): 141–152. http://dx.doi.org/10.1002/fedr.19660730302
 26. Medvedev V.V. Monitorinh pochv Ukrainy. Kontseptsiya, predvarytelnye rezultaty, zadachy, Kharkiv: Antiqua, 2002, 428 pp.
 27. Orlando L., Ginolhac A., Zhang G., Froese D., Albrechtsen A., Stiller M., Schubert M., Cappellini E., Petersen B., Moltke I., Johnson P.L., Fumagalli M., Vilstrup J.T., Raghavan M., Korneliussen T., Malaspinas A.S., Vogt J., Szklarczyk D., Kelstrup C.D., Vinther J., Dolocan A., Stenderup J., Velazquez A.M., Cahill J., Rasmussen M., Wang X., Min J., Zazula G.D., Seguin-Orlando A., Mortensen C., Magnussen K., Thompson J.F., Weinstock J., Gregersen K., Røed K.H., Eisenmann V., Rubin C.J., Miller D.C., Antczak D.F., Bertelsen M.F., Brunak S., Al-Rasheid K.A., Ryder O., Andersson L., Mundy J., Krogh A., Gilbert M.T., Kjær K., Sicheritz-Ponten T., Jensen L.J., Olsen J.V., Hofreiter M., Nielsen R., Shapiro B., Wang J., Willerslev E. Nature, 2013, 499(7456): 74–81. http://dx.doi.org/10.1038/nature12323.
 28. Popov M.G. Osnovy florogenetiki, Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1963, 135 pp.
 29. Rezaei H.R, Naderi S, Chintauan-Marquier I.C., Taberlet P., Virk A.T., Naghash H.R., Rioux D., Kaboli M., Pompanon F. Molec. Phylogenet. Evol., 2010, 54(2): 315–326. http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2009.10.037.
 30. Romaschenko K., Peterson P.M., Soreng R.J., Futorna O. Taxon, 2011, 60(6): 1703–1716.
 31. Romaschenko K.N., Garcia-Jacas P.M., Peterson R.J., Soreng R., Vilatersana A. S. Molecular Phylogenetics and Evolution, 2014, 70: 244–259. http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2013.09.018
 32. Sergin V.Ya, Sergin S.Ya. Osnovy florogenetiki. Pryroda globalnykh geologicheskikh tsyklov. Systemnyi podkhod, Moscow: Nauka, 1993, 123 pp.
 33. Shnirelman V.A. Proiskhozhdenie skotovodstva, Moscow: Nauka, 1980, 333 pp.
 34. Smirnova O.V. In: Dinamika sovremennykh ekosistem v golotsene: materialy rossiyskoy nauchnoy konf., Moscow: Izd-vo KMK, pp. 217–223.
 35. Titov V.V. Krupnye mlekopitayushchie pozdnego pliotsena Severo-Vostochnogo Priazovya, Rostov-na-Donu: Izd-vo RAN, 2008, 264 pp.
 36. Tkachenko V.S. Fitotsenotychnyi monitoring rezervatnykh suktsesiy v Ukrainskomu stepovomu pryrodnomu zapovidnyku, Kyiv: Phytosociocentre, 2004, 184 pp.
 37. Tzvelev N.N. O proiskhozhdenii i evolyutsii kovyley (Stipa L.). In: Problemy ekologii, geobotaniki, botanicheskoy geografii i floristiki, Leningrad: Nauka, 1977, pp. 139–150.
 38. Ukraintseva V.V. Rastitelnost i klimat Sibiri epokhi mamonta, Krasnoyarsk: MPR RF, 2002, 192 pp.
 39. Vangengeim E.A. Paleontologicheskoe obosnovanie stratigrafii antropogena Severnoy Azii (po mlekopitayushchym), Moscow: Nauka, 1977, 170 pp.
 40. Velichko A.A. Prirodnyi protsess v pleystotsene, Moscow: Nauka, 1973, 254 pp.
 41. Vereschagin N.K. Pochemu vymerli mamonty, Leningrad: Nauka, 1979, 196 pp.
 42. Vulf E.V. Istoricheskaye geografia rasteniy, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1944, 546 pp.
 43. Zazula G.D., Froese D.G, Schweger C.E., Mathewes R.W., Alwynne B.B., Telka A.M., Harington C.R., Westgate J.A. Nature, 2003, 423: 603. http://dx.doi.org/10.1038/423603a