ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 12 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 361–368
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Ecological and phytocoenotical characteristics of Fagetae sylvaticae of Ukraine and possibility to expand their areas due to global warming

Parpan V.I. 1, Stojko S.M. 2, Parpan T.V. 1
Abstract

The area of beech forests has decreased by 129.9 thousand ha or by 22.2 % over the last two centuries. Anthropogenic reasons of this phenomenon have been studied. Chorological and coenotical characteristics of beech forests are given. Based on the hydrothermal coefficient of G.T. Selyaninov, the distribution of beech forests in the Ukrainian Carpathians and Opillya-Podillyan region is demonstrated. Possibilities to expand the area of beech forests due to global warming are considered. The necessity of preservation of the virgin beech phytocenoses is substantiated.

Keywords: beech forests, ecological and phytocoenotic characteristics, global warming, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 361K

References
 1. Domin K. Československe bučiny. Sbornik ǔstavu zeměd, Praha, 1931, 142 p.
 2. Golubets M.A. Elniki Ukrainskikh Karpat, Kiev: Nauk. dumka, 1978, 266 p.
 3. Izmenenie klimata, 2007. In: Obobshchayushchiy doklad Mezhpravitelstvennoy gruppy ekspertov po izmeneniyu klimata, R. Pachauri, A. Reyzinger i dr., Zheneva: MGE IK, 2008, 104 p.
 4. Klimat Ukrainy. Eds V.M. Lipinskyi, V.A. Dyachuk, V.M. Babichenko, Kyiv: Vyd-vo Rayevskoho, 2003, 343 p.
 5. Kosets M.I. Bukovi lisy. Roslynnist URSR, Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1954, 193 p.
 6. Leibundgut H. Allgemeine Forstzeitschrift, 1978, 24, pp. 686–690.
 7. Mayer H., Ott E. Gebirgswaldbau Schutzwaldpflege. 2. Auflage, Gustav Fisher Verlag. Stuttgard – New York, 1991, 586 p.
 8. Melnyk V.I., Korinko K.M. Bukovi lisy Podilskoyi vysochyny, Kyiv: Ukr. Fitosozolohichnyy tsentr, 2005, 152 p.
 9. Molotkov P.I. Bukovye lesa i khozyaystvo v nikh, Moscow: Lesnoe khoz-vo, 1968, 234 p.
 10. Myklush S.I. Rivnynni bukovi lisy Ukrainy: produktyvnist ta orhanizatsiya staloho hospodarstva, Lviv: ZUKTs, 2011, 259 p.
 11. Parpan V.I. Lesovodstvo i agrolesomelioratsiya, 1986, Vyp. 72, pp. 50–54.
 12. Parpan V.I. Struktura, dynamika, ekolohichni osnovy ratsionalnoho vykorystannya bukovykh lisiv Karpatskoho rehionu: Doc. Sci. Diss. Abstract, Dnipropetrovsk, 1994, 42 p.
 13. Parpan V.I., Chistyakova A.A. Lesovodstvo i agrolesomelioratsiya, 1990, Vyp. 80, pp. 23–24.
 14. Pogrebnyak P.S. Osnovy lesnoy tipologii, Kiev: Izd- vo AN USSR, 1955, 241 p.
 15. Saban Ya.A. Ekologiya gornykh lesov, Moscow: Lesnoe khoz-vo, 1982, 168 p.
 16. Selyaninov G.T. Metodika selskokhozyaystvennoy kharakteristiki klimata. Mirovoy agroklimat. spravochnik, Moscow: Gidrometeoizdat, 1937, 184 p.
 17. Smaglyuk K.K. Lesnoe khoz-vo, 1968, № 1, pp. 5–9.
 18. Stojko S.M. Characteristics of virgin forests of the Ukrainian Carpathians and their significance as ecological model for natural forest management. In: Natural Forests Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. Published by Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf and Carpathians Biosphere Reserves. Rakhiv, 2005, pp. 423–430.
 19. Stoyko S.M., Barna M.M. Porivnyalno-ekolohichni doslidzhennya buka yevropeyskoho na Podilli, Roztochchi i v Karpatakh. In: Materialy do vyvchennya pryrod. resursiv Podillya, Ternopil-Kremenets, 1966, pp. 95–102.
 20. Szafer W. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAN, 1935, 71(2), 124 p.
 21. Tkachyk V.P. Roslynnist zapovidnyka Roztochchya: klasyfikatsiya metodom Braun-Blanke, Lviv: Vyd-vo NTSh, 1999, 132 p.
 22. Tretyak Yu.D. Lisove h-vo Karpat, Kyiv: USHA, 1960, S.126–135.
 23. Zlatnik A. et al. Prozkum prǐrozených lesu na Podkarpatské Rusi. Dil I. Vegetace a stanoviště reservace Stužica, Javorník a Pop Ivan, Brno, 1938, 527 p.