ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 13 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 369–379
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Morphologic variation and vitality structure of Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) coenotic populations in National Nature Park Pyryatynsky (Poltava Region)

Kovalenko O.A.
Abstract

Results of investigations of morphometric variation, parameters of seeds production, features of vitality, and correlation structure of three model coenotic populations of Fritillaria ruthenica Wikstr., a rare species on the territory of NNP Pyryatynsky, are presented. It has been found that the species prefers communities of the classes Trifolio-Geranietea, Querco-Fagetea, and Robinietea. The zonal structure of a monocarpic shoot is stable in various habitats. Nevertheless, the environment determines a significant level of morphometric variation demonstrated by the results of canonical discriminant analysis and dispersions of mean number for 26 parameters of the structure of F. ruthenica. The correlation structure indicates a high level of morphological integration of the specimens. The obtained data on seed production of this species agree with those for F. ruthenica on the northern limit of its range. According to the type of vitality structure, coenotic populations are differentiated into depressive (in Trifolio-Geranietea community) and equipoised (in Querco-Fagetea and Robinietea communities) ones. Ecological parameters of the habitat are highlighted as a main factor of this differentiation. Special attention is given to active and passive measures for conservation of F. ruthenica.

Keywords: coenotic population, Fritillaria ruthenica, vitality, variation, NNP Pyryatynsky

Full text: PDF (Ukr) 244K

References
 1. Bayrak O.M. Ukr. botan. zhurn., 2002, 59(4): 391–399.
 2. Dengler J., Boch S. Mitt. Arbeitsgem. Geobot. Schleswig-Holstein Hamb., 2008, 65(1), pp. 257–285.
 3. Denisova L.V., Nikitina S.V., Vakhrameeva M.G. Sostoyanie populyatsiy ryabchika russkogo na severnoy granitse areala v rayone intensivnogo khozyaystvennogo ispolzovaniya. In: Vliyanie deyatelnosti cheloveka na prirod. ekosistemy, M: VNIIpriroda, 1979, pp. 84–91.
 4. Denisova L.V., Zaugolnova L.B., Nikitina S.V. Sostoyanie populyatsiy ryabchika russkogo v razlichnykh chastyakh areala v svyazi s problemoy ego okhrany. In: Populyats. issled. rasteniy v zapovednikakh, Moscow: Nauka, 1989, pp. 9–18.
 5. Didenko I.P. Probl. zberezhennya, vidnovlennya ta zbahachennya bioriznomanit. v umovakh antropohenno zminenoho seredovyshcha: Materialy Mizhnar. nauk. konf, Dnipropetrovsk: Prospekt, 2005, pp. 200–201.
 6. Didenko I.P. Vydy rodu Fritillaria L. (Liliaceae) v Ukraini (ekoloho-tsenotychni osoblyvosti ta okhorona): Cand. Sci. Diss. Abstract, Uman, 2007, 20 p.
 7. Didukh Ya.P. Ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindification, Kyiv: Phytosociocentre, 2011, 176 p.
 8. Dvorakovskaya V.M. Biol. nauki, 1973, 8, pp. 58–63.
 9. Dvorakovskaya V.M. Byul. Glavn. botan. sada, 1970, 75, pp. 96–97.
 10. Fedoronchuk M.M., Perehrym M.M., Tkachenko T.S. Ryabchyk ruskyy – Fritillaria ruthenica Wikstr. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyy svit, Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, C. 140.
 11. Hrytsenko V.V. Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) na Kyyivskomu plato. In: Nauk. spadshchyna akad. M.M. Hryshka, Hlukhiv: HDPU, 2005, pp. 56–58.
 12. Hrytsenko V.V. Roslynnyy svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Hlobalnoyi stratehiyi zberezhennya roslyn: Materialy II Mizhnar. nauk. konf, Kyiv: Palyvoda A.V., 2012, pp. 86–89.
 13. Ishbridin A.R., Ishmuratova M.M. Adaptivnyi morfogenez i ekologo-tsenoticheskie strategii vyzhivaniya travyanistykh rasteniy. In: Metody populyatsionnoy biologii, Syktyvkar, 2004, Part II, pp. 113 – 120.
 14. Klymenko O.H. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn: Materialy II mizhnar. nauk. konf, Kyiv: PALYVODA A.V., 2012, pp. 107–110.
 15. Kovalenko O.A. Florolohiya ta fitosozolohiya, K: Fiton, 2011, 1, pp. 58–89.
 16. Kovalenko O.A. Visn. Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Introduktsiya ta zberezhennya roslynn. riznomanittya, 2013, № 1, S.130–133.
 17. Kovalenko O.A., Senchylo O.O. Pyryatynski ekolohichni chytannya: Materialy Vseukr. ekol. nauk.-prakt. konf, Poltava: Astraya, 2012, pp. 51–60.
 18. Kovalenko O.A., Senchylo O.O. Rol Nats. pryrodn. parku «Pyryatynskyi» v pryrodnozapovid. ta ekoloh. merezhi Poltavshchyny: Materialy Vseukr. ekol. nauk.-prakt. konf, Kyiv: Prosvita, 2011, pp. 75–78.
 19. Kovalenko O.A., Senchylo O.O. Visn. Nats. nauk.-pryrodn. muzeyu, 2008–2009, 6–7, pp. 124–134.
 20. Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (rasteniya i griby), Moscow: Tov-vo nauch. izdaniy KMK, 2008.– 855 p.
 21. Novosad V.V., Krytska L.I., Shcherbakova O.F. Smilka Sytnyka Silene sytnikii Krytzka, Novosad, Protopopova (systematyka, morfolohiya, khorolohiya, ekotopolohiya, filoheniya, struktura populyatsiy, introduktsiya, sozolohiya), Kyiv: Fiton, 2011, 110 p.
 22. Perehrym M.M. Ridkisni ta znykayuchi vydy flory Donetskoho kryazhu: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2005, 18 p.
 23. Perehrym M.M., Nakop’yuk I.P. Introduktsiya roslyn, 2005, № 1, pp. 3–10.
 24. Rabotnov T.A. Metody izucheniya semennogo razmnozheniya travyanistykh rasteniy v soobshchestvakh. In: Polevaya geobotanika, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1960, pp. 20–39.
 25. Rotov R.A. Byul. Glavn. botan. sada, 1972, 84, pp. 61–65.
 26. Rotov R.A. Uspekhi introduktsii rasteniy, Moscow: Nauka, 1973, pp. 216–223.
 27. Shcherbakova O.F. Rarytetnyi florofond Kodymo-Yelanetskoho Pobuzhzhya (populyatsiyni ta sozolohichni aspekty): Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2008, 25 p.
 28. Shcherbakova O.F. Visn. Nats. nauk.-pryrodn. muzeyu, 2011, 8, pp. 129–134.
 29. Sobko V.H. Stezhynamy Chervonoi knyhy, Kyiv: Urozhay, 1993, pp. 138–140.
 30. Sokolova E.Y., Butylkyna N.Yu., Berezhnoy M.V. Florolohiya ta fitosozolohiya, 2, Kyiv: Fiton, 2011, pp. 62–65.
 31. Solomakha V.A. Syntaksonomiya roslynnosti Ukrainy. Tretye nablyzhennya, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2008, 296 p.
 32. Vakhrameeva M.G., Nikitina S.V., Denisova L.V. Biol. flora Moskovskoy obl., 1983, 7, pp. 83–97.
 33. Vaynagiy I.V. Botan. zhurn., 1974, 59(6): 826–831.
 34. Zlobin Yu.A. Botan. zhurn., 1989, 74(6): 769–781.
 35. Zlobin Yu.A. Populyatsionnaya ekologiya rasteniy: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta, Sumy: Universitet. kniga, 2009, 263 p.