ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 11 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 358–360
Red Data Book of Ukraine

A new find of Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) in the Sumy geobotanical district

Belan S.S.
Abstract

A new locality of a rare orchid species, Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (Orchidaceae Juss.), in the flora of Ukraine is reported. It was discovered in the floodplain of the Psel River, in the Sumy geobotanical district in 2011. Information about geographical distribution, state of the population and ecological-coenotic features of the locality of A. coriophora are given.

Keywords: Orchis coriophora, rare species, new find, conservation

Full text: PDF (Ukr) 84.09K

References
 1. Batalov A.E. Biomorfologiya, ekologiya populyatsiy i voprosy okhrany orkhidey Arkhangelskoy oblasti. Cand. Sci. Diss. Abstract, Moscow, 1998, 16 p.
 2. Bordzilovskyi Ye.I. Rodyna Zozulyntsevi – Orchidaceae Lindl.. In: Flora URSR, Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1950, Vol. 3, pp. 312–401.
 3. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyy svit. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, 900 p.
 4. Gaponenko N.B. Osobennosti vidov roda Orchis L. flory Ukrainy v svyazi s okhranoy ex situ. Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1992, 21 p.
 5. Heobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi RSR. Ed. A.I. Barbarych, Kyiv: Nauk. dumka, 1977, 304 p.
 6. Igosheva N.I. Sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya populyatsionnoy biologii: Materialy Kh Vseros. populyatsion. seminara, Izhevsk, 2008, pp. 134–137.
 7. Klinkova G.Yu., Varlygina T.I. Vest. TvGU, 2007, № 3, pp. 179–183.
 8. Krasnaya kniga Respubliki Belarus: Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoy ischeznoveniya vidy dikorastushchikh rasteniy. Ed. G.P. Pashkov, Minsk: BelEn, 2005, 456 p.
 9. Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (Rasteniya i griby). Ed. L.V. Bardunov, V.S. Novikov, Moscow: KMK, 2008, 855 p.
 10. Kuzemko A.A. Luchna roslynnist. Klas Molinio-Arrhenatheretea, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2009, 376 p.
 11. Parnikoza I.Yu., Chernyshenko M.S. Chornomor. botan. zhurn., 2010, 6(4): 491–505.
 12. Serebryakova T.I. Zhiznennye formy i modeli pobegoobrazovaniya nazemno-polzuchikh mnogoletnikh trav. In: Zhiznennye formy: struktura, spektry i evolyutsiya, Moscow: Nauka, 1987, pp. 161–179.
 13. Umanets O.Yu. Okhrana i kultivirovanie orkhidey: Materialy IX Mezhdunar. konf, M., 2011, pp. 430–436.
 14. Zalesskiy K.M. Tr. ob-va ispytat. prirody pri Imperator. Kharkov. un-te, 1914, 47, № 1, pp. 101–147.