ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 6
Up
Ukr. Bot. J. 2020, 77(2): 90–103
https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.02.090
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Population structure of Betula pendula (Betulaceae) on iron ore mine dumps (tailings) of the Kryvyi Rih area

Korshykov I.I.1,2, Petrushkevych Yu.M.2
Abstract

The article presents the results of investigation of the population structure of Betula pendula at four iron ore mine dumps (tailings) of the Kryvyi Rih area, of the Northern and Central Mining-and-Processing combines (NorthMPC and CMPC). Totally, eleven population loci on the Petrivskyi and Avtomobilnyi dumps of the Pershotravnevyi quarry, dump No. 7 and Petrivskyi-2 dump of the Hleyuvatskyi quarry of CMPC were investigated. The area of population loci, number and density of different aged individuals in each locus, as well as their percentage for each dump were ascertained. The morphometric parameters of the largest trees of Betula pendula on the Petrivskyi dump and trees of the generative age in all population loci were studied. A high-level vitality state of adult (mature) individuals in all population loci has been noted. We observed frequent changes of life forms of Betula pendula: sprout-forming, trees with few trunks (up to 3) and multi-stemmed trees (more than 3 trunks) formed as a result of the development of additional trunks from resting or adventitious buds under specific conditions of iron ore dumps in the Kryvyi Rih area. One-sided, bilateral and versatile dominant directions of the spread of self-seedlings in various loci were revealed. An analysis of the age structure demonstrated that out of eleven population loci, ten are young, in six of them plants are capable of complete self-renewal; a single locus is ripening, in which only 58% of generative individuals can recover. According to results of the study of the vitality structure, eight population loci belong to the flourishing type and three – to the depressive one. It has been found that the vitality of individuals depends on the environmental conditions as well as physical and chemical properties of the substrate. Due to constant self-renewal and self-maintenance in all the eleven population loci, Betula pendula can form stable primary populations under extreme conditions and thus is perspective for recultivation of technogenically disturbed landscapes.

Keywords: Betula pendula, iron ore dumps, population locus, self-seedling, self-maintenance

Full text: PDF (Ukr) 3.61M

References
 1. Alekseev V.A. 1989. Lesovedenie, 4: 5–57.
 2. Andráš P., Mamoňová M., Ladomerský J., Turisová I., Lichý A., Rusková J. 2007. Influence of the dump sites on development of selected plant tissues at the Ľubietová area (Slovakia). Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen, Slovakia), 16, Supplement 1: 147–158. https://fee.tuzvo.sk/sites/default/files/andras_et_al_afe_vol16sup1.pdf
 3. Andreeva E.N., Bakkal I.Yu., Gorshkov V.V., Lyanguzova I.V., Maznaya E.A., Neshataev V.Yu., Neshataeva V.Yu., Stavrova N.I., Yarmishko V.T., Yarmishko M.A. 2002. Metody izucheniya lesnykh soobshchestv. St. Petersburg: NII Khimii SPbGU, 240 pp.
 4. Babets Ye.K. 2011. Razrabotka rudnykh mestorozhdeniy, 94: 3–8.
 5. Bekarevich M.E., Masyuk M.T., Chaban I.P., Zabaluev V.A, Mytsyk A.A. 2003. In: Biologicheskaya rekultivatsiya narushennykh zemel. Materialy Mezhdunarodnogo soveshchaniya. Ekaterinburg, pp. 16–22.
 6. Chistyakova A.A. 1988. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological series, 93(6): 93–105.
 7. Didukh Ya.P. 1998. Ukrayinskyi fitocenotychnyi zhurnal. Seriya C. Fitoekologiya, 1(10): 4–17.
 8. Didukh Ya.P., Burda R.I., Zyman S.M., Korotchenko I.A., Fedoronchuk M.M., Fitsailo T.V. 2004. Ekoflora Ukrayiny, vol. 2. Kyiv: Phytosociocentre, 480 pp.
 9. Dobrovolskyi I.A., Shanda V.I., Hayeva N.V. 1979. Ukrainian Botanical Journal, 36(6): 524–527.
 10. Evstigneev O.I., Korotkov V.N. 1992. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological series, 97(6): 88–96.
 11. Google Maps. 2019. Available at: https://www.google.com/maps/ (Accessed 22 October 2019).
 12. Holovenko Ye.O. 2016. Chornomorskyi Botanical Journal, 12(1): 78–84. https://doi.org/10.14255/2308-9628/16.121/8
 13. Ishbirdin A.R., Ishmuratova M.M. 2004. In: Metody populyatsionnoy biolohii: materialy VII Vseross. populyatsionnoho seminara, part 2. Syktyvkar, pp. 113–120.
 14. Kalashnikova I.V., Migalina S.V. 2012. Orenburg State Agrarian University, 5(37): 240–243.
 15. Konysbaeva D.T., Ormanbekova D.O. 2013. Vestnik Gosudarstvennogo universiteta imeni Shakarima goroda Semey, 4(64): 45–49.
 16. Korshikov I.I., Krasnoshtan O.V. 2012. Zhiznesposobnost drevesnykh rasteniy na zhelezorudnykh otvalakh Krivorozhya. Donetsk: Tsyfrova typohrafiya, 278 pp.
 17. Korshikov I.I., Krasnoshtan O.V., Pasternak H.A. 2012. News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, 1: 167–171.
 18. Loza I.M., Bryhadyrenko V.V. 2005. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya biolohiya, 1(6): 125–130.
 19. Lvov P.N. 1964. Lesnoy zhurnal, 4: 170–171.
 20. Martynyuk A.A. 2008. Lesovedenie, 1: 39–45.
 21. Muzafarova A.A. 2006. Ekologo-geneticheskiy analiz protsessov lesovozobnovleniya na otvalakh gornodobyvayushchikh predpriyatiy tsvetnoy metallurgii: Cand. Sci. Diss. Abstract. Ufa, Institut biologii Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN, 18 pp.
 22. Pavlenko A.O., Krasova O.O., Korshykov I.I. 2017. Ukrainian Botanical Journal, 74(4): 360–372. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.360
 23. Prach K., Pysek P. 1994. Spontaneous Establishment of Woody Plants in Central European Derelict Sites and their Potential for Reclamation. Restoration Ecology, 2(3): 190–197. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.1994.tb00066.x
 24. Rabotnov T.A. 1988. Ekologiya, 2: 5–13.
 25. Reva S.V., Shanda V.I., Komisar I.O. 1993. Ukrainian Botanical Journal, 50(3): 58–65.
 26. Safonova H.S., Reva S.V. 2009. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology, 17(2): 87–94. https://doi.org/10.15421/010952
 27. Tyschenko O.M. 2018. Scientific Bulletin of UNFU, 28(10): 49–52. https://doi.org/10.15421/40281010
 28. Uranov A.A. 1975. Biolohichni Nauky, 2: 7–34.
 29. Vaht R., Pensa M., Sepp M., Luud A., Karu H., Elvisto T. 2010. Assessment of vegetation performance on semicoke dumps of Kohtla-Järve oil shale industry, Estonia. Estonian Journal of Ecology, 59(1): 3–18. https://doi.org/10.3176/eco.2010.1.01
 30. Verkhunov P.M., Chernykh V.L. 2009. Taksatsiya lesa. Yoshkar-Ola: MGTU, 397pp.
 31. Voronova L.I., Gatsuk L.E., Egorova V.N., Ermakova I.M., Zhukova L.A., Zaugol'nova L.B., Kupchenko E.I., Matveev A.R., Mihajlova T.D., Prosvirnina E.A., Smirnova O.V., Toropova N.A., Malikov L.D., Shorina N.I. 1976. Cenopopulyacii rasteniy: (Osnovnye ponyatiya i struktura). Moscow: Nauka, 217 pp.
 32. Zaugolnova L.B., Smirnova O.V. 1978. Zhurnal obshchey biologii, 39(6): 849–858.
 33. Zaugolnova L.B., Zhukova L.A., Shorina N.I. 1988. In: Populyatsionnye problemy v biogeotsenologii: stati. Moscow, pp. 24–59.
 34. Zaytsev G.N. 1984. Matematicheskaya statistika v eksperimentalnoy botanike. Moscow: Nauka, 424pp.
 35. Zhilyaev G.G. 2005. Zhiznesposobnost populyatsiy rasteniy. Lvov, 304 pp.
 36. Zhivotovskiy L.A. 2001. Russian Journal of Ecology, 1: 3–7.
 37. Zhukova L.A. 1995. Populyatsionnaya zhizn lugovykh rasteniy. Yoshkar-Ola: Lanar, 224 pp.
 38. Zhylyayev H.H. 2010. Ukrainian Botanical Journal, 67(3): 344–354.
 39. Zlobin Yu.A. 1989. Printsipy i metody izucheniya tsenoticheskikh populyatsiy rasteniy. Kazan: Kazanskiy universitet, 146 pp.
 40. Zlobin Yu.A. 2009. Populyatsionnaya ekolohiya rasteniy: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta. Sumy: Universitetskaya kniha, 263 pp.
 41. Zverkovskiy V.M., Tupika M.P. 2003. In: Biologicheskaya rekultivatsiya narushennykh zemel: materialy Mezhdunarodnogo soveshchaniya. Ekaterinburg, pp. 112–124.