ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 10 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(5): 497–502
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.497
History of Science

The collection of D.I. Sosnowsky from Tbilisi (Georgia) in the Herbarium of Odesa I.I. Mechnikov National University

Kovalenko S.G., Nemertsalov V.V., Vasylyeva T.V., Bondarenko O.Yu.
Abstract

The herbarium collection of D.I. Sosnowsky deposited in the Herbarium in Odesa I.I. Mechnikov National University (MSUD) is analyzed. D.I. Sosnowsky (1886–1953), an Academician of the Georgian Academy of Sciences, Director of the Institute of Botany of Georgia, a leading expert in ampelography, made his collections as a student of Novorossian (Odesa) University in 1904–1906. The collection consists of 309 specimens of higher plants which include 254 species of 161 genera and 46 families. The largest numbers of species belong to the families Compositae (Asteraceae), Cruciferae (Brassicaceae), Labiatae (Lamiaceae), Leguminosae (Fabaceae), Liliaceae, Ranunculaceae and to the genera Trifolium and Ranunculus; 117 genera are represented by a single species each. The specimen localities and collection dates were analyzed. D.I. Sosnowsky founded Georgian school of botanists and A.L. Takhtajan was one of his students. In honour of D.I. Sosnowsky, 58 species of higher plants were named, of which two species are known in the Ukrainian flora.

Keywords: Herbarium MSUD, historical collection, Sosnowsky, flora, Georgia

Full text: PDF (Ukr) 1.29M

References
 1. Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1987, 548 pp.
 2. Flora of Georgia (საქართველოს ფლორა), Tbilisi: AS Georg. SR, 1941–1953, vols 1–8. Flora Gruzii: Prospect. Ed. D.I. Sosnowsky, Tbilisi: Georgian branch of the AS USSR, 1938, 12 pp.
 3. Gerbarii Ukrainy. Index Herbariorum Ucrainicum (Herbaria of Ukraine). Ed. N.M. Shiyan, Kyiv, 2011, 442 p.
 4. Vichor B., Prots B. Studia bioigica, 2012, 3(6): 185–196.
 5. Grossheim A.A. Soviet botany, 1947, 1: 5–8.
 6. Grossheim A.A., Sosnowskyi D.I., Schischkin B.K. Flora Tiflisa. Ch. 1. Polypodiaceae – Caryophyllaceae (Flora of Tiflis. Part 1. Polypodiaceae – Caryophyllaceae), Tiflis, 1925, 211 pp.
 7. Gudkov G.V. Chje imya ty nosish rastenie? 150 kratkyh biography (Whose name you have, a plant? 150 short biographies), Vladivostok: Dalnauka, 2011, 400 pp.
 8. Kovalenko S.G., Bondarenko O.Yu., Vasylyeva T.V. Skarby herbariyu ONU (MSUD). Herbarna kolekcia I.K. Pachoskogo (Treasures of herbarium ONU (MSUD). Herbarium collection by I.K. Pachoskiy), Odessa: Osvita Ukrainy, 2013, 331 pp.
 9. Kovalenko S.G., Bondarenko O.Yu., Nemertsalov V.V., Gerasymyuk N.V., Vasylyeva T.V. Skarby Herbariyu ONU (MSUD). Herbarna kolekcia G.I. Potapenko (Treasures of herbarium ONU (MSUD). Herbarium collection by G.I. Potapenko), Odessa: Osvita Ukrainy, 2014, 112 pp.
 10. Kovalenko S.G., Nemertsalov V.V., Bondarenko O.Yu., Vasylieva T.V. Skarby herbariyu ONU (MSUD). Herbarna kolekcia P.S. Shesterikova (Treasures of herbarium ONU (MSUD). Herbarium collection by P.S. Schesterikov), Odessa: Osvita Ukrainy, 2014, 196 pp.
 11. Kovalenko S.G., Vasylyeva T.V., Nemertsalov V.V., Bondarenko O.Ju. In: Aktualni pytannya biologichnoj nauki: materialy zaochn. nauk.-prakt. konf., Nizhyn, 2015, pp. 199–203.
 12. Kovalenko S.G., Vasylyeva T.V., Schvets G.A. Botaniki i botanichni doslidzdennya v Odeskomu natsionalnomu universiteti im. I.I. Mechnikova (1865–2005) (Botany and botanical studies in Odessa National Mechnikov’ University (1865–2005)), Odessa: Fenix, 2005, 104 p.
 13. Moshkivska S.V. Biologichni ocoblyvosti borschivnyka Sosnovskogo I naukove obgruntuvannya efectyvnoi sistemy iogo kontrolyvannya v Pravoberedgnomu lisostepu Ukrainy: Cand. Sci. Diss., Kyiv, 2016, 145 p.
 14. Potapenko G.I. Istoria kafedry botaniki Odesskogo gosudarstvennogo universiteta za 75 let suschestvovaniya (1865–1940) (The history of the botany department of Odessa state university in 75 years of existence (1865–1940)), Odessa: Pechatnyi dom, 2010, 88 pp.
 15. Sosnowsky D.I. Zacaucazsk. kraeved. Sbornik, Ser. A. Estesvoznanie, 1930, 1: 1–19.
 16. Sosnowsky D.I. Vitaceae. In: Flora SSSR. Eds B.K. Shishkin, E.G. Bobrov, Moscow; Leningrad: Izd. AN SSSR, 1949, vol. 14, pp. 700–708.
 17. Sosnowsky D.I., Grossheim A.A. Opredelitel rasteniy okrestnostey Tiflisa (Handbook of plants of Tiflis environs), Tiflis, 1920, 311 pp.