ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(4): 343–354
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.04.343
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Chorology and conservation of rare fern species of rocky biotopes in the Polissya part of Zhytomyr Region

Orlov O.O.1, Bezsmertna O.O.2, Iakushenko D.M.3
Abstract

Chorology of Asplenium ruta-muraria, A. scolopendrium, A. septentrionale, A. × alternifolium, Polypodium vulgare, and Woodsia ilvensis in Zhytomyr Polissya was analyzed in detail. The schematic maps of their distribution are provided. Woodsia alpina, Cystopteris montana, Polypodium interjectum, and Oreopteris limbosperma were erroneously reported for the study region. The main reasons of disappearance of the populations of Asplenium ruta-muraria and A. scolopendrium and decrease in population number of Woodsia ilvensis and Asplenium × alternifolium are high dams construction on the rivers Teteriv and Gnylopiat’, granite extraction, and recreation. It has been shown that only Asplenium septentrionale and Polypodium vulgare are protected in the region within the objects of natural reserve fund; conservation of Asplenium × alternifolium is not maintained. Woodsia ilvensis is an endangered species in the study region and in Ukraine. A general conclusion was made that conservation of populations of rock ferns is possible only on the basis of the biotope approach.

Keywords: ferns, chorology, conservation, Zhytomyr Polissya, rocky biotopes

Full text: PDF (Ukr) 4.88M

References
 1. Barbarych A.I. Flora i roslynnist Polissya Ukrainskoi RSR. In: Narysy pro pryrodu i silske hospodarstvo Ukrainskoho Polissya, Kyiv: vyd-vo Kyivskoho derzh. univ-tu, 1955, pp. 269–319.
 2. Chervona knyha Ukrayiny. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalkonsalting, 2009, 912 pp.
 3. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the European communities, 1992, 206: 0007-0050.
 4. Didukh Ya.P., Fitsailo T.V., Korotchenko I.A., Yakushenko D.M., Pashkevych N.A. Biotopy lisovoi i lisostepovoi zon Ukrainy. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Tov Makros, 2011, 288 pp.
 5. Didukh Ya.P., Pluta P.G., Protopopova V.V., Ermolenko V.M., Korotchenko I.A., Karkutsiev G.M., Burda R.I. Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Phytosociocentre, 2000, vol. 1, 284 pp.
 6. Fomin O.V. Pteridophyta. In: Flora Ukrainy. Kyiv: AN URSR, 1938, vol. 1, pp. 37–110.
 7. Interpretation Manual of European Union Habitats. EUR 27. European Commision, 2007, 142 pp.
 8. Kondratyuk E.N. Dikorastushchaya flora Zhitomirskoho Polesya i vozmozhnosti ee ispolzovaniya v narodnom khozyaystve: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1950, 20 pp.
 9. Kontar I.S. Dyferentsiatsiya roslynnoho pokryvu vidslonen krystalichnykh porid Polissya ta Lisostepu Ukrainy: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2001, 28 pp.
 10. Marynych A.M., Syrota N.P. Zhitomirskoe Polesye. In: Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR, Kiev: izd-vo Kievskogo univ-ta, 1968. – pp. 52–76.
 11. Melnyk V.I., Baranskyi O.R., Kharchyshyn V.T., Khomyak V.I., Korneychuk V.S., Titova O.T. Introduktsiya roslyn, 2009, 2: 3–8.
 12. Montrezor V. Zap. Kiev. ob-va estestvoispyt., 1886, 8(1): 1–144.
 13. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Ed. S.L. Mosyakin, Kiev, 1999, xxiv + 345 pp.
 14. Ofitsiyni pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytoriy Ukrainy (dovidkove vydannya). Eds T.L. Andriyenko, M.M. Perehrym, Kyiv: Alterpres, 2012, 148 pp.
 15. Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy. Ed. Yu.N. Prokudin, Kiev: Naukova Dumka, 1987, 547 pp.
 16. Orlov O.O. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn. Materialy mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 11–15 zhovtnya 2010), Kyiv, 2010, pp. 37–41.
 17. Orlov O.O. Ridkisni ta znykayuchi vydy sudynnykh roslyn Zhytomyrskoi oblasti, Zhytomyr: Volyn, 2005, 496 pp.
 18. Orlov O.O. In: Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, 2009, 1: 3–12.
 19. Orlov O.O., Yakushenko D.M. Roslynnyi pokryv proektovanoho Korostyshivskoho natsionalnoho pryrodnoho parku, Kyiv: Fitosociotsentr, 2005, 180 pp.
 20. Pachosky I. Trudy Imperatorskogo Sankt-Peterburgskogo ob-va estestvoispytateley, 1899, 29(3): 103 pp.
 21. Rogovich A. Obozrenie semennykh i vysshikh sporovykh rasteniy, vkhodyashchikh v sostav flory guberniy Kievskogo uchebnogo okruga: Volynskoy, Podolskoy, Kievskoy, Chernigovskoy i Poltavskoy, Kiev: Universitetskaya tipografiya, 1869, 308 pp.
 22. Shmalgauzen I.F. Flora yugo-zapadnoy Rossii, t.e. guberniy: Kievskoy, Volynskoy, Podolskoy, Poltavskoy, Chernigovskoy i smezhnykh mestnostey. Rukovodstvo dlya opredeleniya semennykh i vysshikh sporovykh rasteniy, Kiev, 1886, 783 pp.
 23. Smyk G.K. Flora i rastitelnye bogatstva Ovruchsko-Slovechanskogo kryazha: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1966, 20 pp.
 24. Tolmachev A.I. Vvedenie v geografiyu rasteniy, Leningrad: izd-vo Leningr. un-ta, 1974, 244 p.
 25. Vyznachnyk roslyn Ukrainy. Ed. D.K. Zerov, Kyiv: Urozhay, 1965, 866 pp.