ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 14
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(5): 431–441
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.05.431
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Floristic and coenotic characteristics of steppe monitoring sites in the southern part of Kryvyi Rih area

Krasova O.O.1, Shevchuk N.Y.1, Korshykov I.I.1,2
Abstract

We performed the structural and comparative analysis of flora and established coenotic composition of vegetation at five monitoring sites (of which one is under 40-year long regime of absolute reservation) in the southern part of Kryvyi Rih area. The highest indices of specific and coenotic diversity (including rarity one) are characteristic to the territories under temperate anthropogenic influence. The regime of absolute reservation at the site ‘Stepok Landmark’ resulted in decrease of rarity component of phytodiversity.

Keywords: phytodiversity, steppe, monitoring sites, anthropogenic influence, reservation, Kryvyi Rih area

Full text: PDF (Ukr) 5.39M

References
 1. Abaturov B.D. Uspekhi sovremennoy biologii, 2006, 126(5): 435–447.
 2. Belgard A.L. Lesnaya rastitelnost yugo-vostoka USSR, Kiev: Izd-vo Kiev. gos. un-ta, 1950, 294 p.
 3. Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. European Red List of Vascular Plants, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, x +132 p.
 4. Didukh Ya.P. Zapovidna sprava, 2014, 20(1): 5–7.
 5. Didukh Ya.P., Shelyah-Sosonko Yu.R. Ukr. botan. zhurn., 2003, 60(1): 6–17.
 6. Didukh Ya.P., Tkachenko V.S., Plyuta P.H., Korotchenko I.A., Fitsaylo T.V. Porivnyalna otsinka fitoriznomanitnosti zapovidnykh stepovykh ecosystem Ukrainy z metoyu optymizatsii rezhymiv yikh okhorony. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv, 1998, 75 p.
 7. Ekomerezha stepovoyi zony Ukrainy: pryntsypy stvorennya, struktura, elementy. Eds D.V. Dubyna, Ya.I. Movchan, Kyiv: LAT & K, 2013, 409 p.
 8. Fitoriznomanittya zapovidnykiv i natsionalnykh parkiv Ukrainy. Part 1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky. Eds V.A. Onyshchenko, T.L. Andriyenko, Kyiv: Phytosociocentre, 2012, 406 p.
 9. Golubev V.N. Byulleten MOIP. Otd. Biol., 1972, 77(6): 72–80.
 10. Korotchenko I.A., Mosyakin S.L. In: Roslynnyi svit u ‘Chervonii knyzi Ukrainy’: vprovadzhennya Globalnoi stratehii zberezhennia roslyn: materialy III mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Lviv, 2014, pp. 42–47.
 11. Krasova O.O. In: Roslynnyi svit u ‘Chervoniy knyzi Ukrainy’: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya roslyn: materialy II mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Kyiv: PALYVODA A.V., 2012, pp. 122–123.
 12. Krasova O.O., Kucherevskyi V.V. In: Problemy fundamentalnoi i prykladnoi ekolohii, ekolohichnoi heolohii ta ratsionalnogo pryrodokorystuvannya: materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kryvyi Rih, 2005, pp. 17–20.
 13. Marynych O.M., Parkhomenko H.O., Petrenko O.M, Shyschenko P.H. Ukr. geograf. zhurn., 2003, 1: 16–23.
 14. Moysienko I.I. Flora Pivnichnogo Prychornomorya (strukturnyi analiz, synantropizatsiya, okhorona), Dr. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2011, 36 p.
 15. Polozhennya pro botanichnu pamyatku pryrody zahalnoderzhavnoho znachennya ‘Urochishche Stepok’ available at: http://www.menr.gov.ua/246-9/acts/normatyvni-akty-minpryrudy-arhiv/
 16. Raunkiae C. The life forms of plants and statistical plant geography, Oxford: Clarendon Press, 1934, xvi+632 p.
 17. Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom (Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting, 2009, 912 p.
 18. Serebryakov I.G., Zhiznennye formy vysshikh rasteniy i ikh izuchenie. In: Polevaya geobotanika, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1964, vol. 3, pp. 146–205.
 19. Shelyah-Sosonko Yu.P., Kostylov O.V. Ukr. botan. zhurn., 1981, 38(4): 10–13.
 20. Shmidt V.M. Matematicheskie metody v botanike, Leningrad: Izd-vo Leningrad. un-ta, 1984, 288 p.
 21. Skorodumov O.S. Vplyv lisovykh nasadzhen na grunty v stepu, Kyiv: Vyd-vo Ukr. akad. silskohosp. nauk, 1959, 222 p.
 22. Smetana M.H., Smetana O.M., Krasova O.O. Visnyk Kryvorizkogo tekhnichnogo universytetu, Kryvyi Rih, 2006, 5(15): 265–271.
 23. Smetana O.M., Mazur A.Yu., Smetana N.M., Krasova O.O. In: Znachennya ta perspektyvy statsionarnykh doslidzhen dlya zberezhennya bioriznomanittya: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysvyach. 50-richchyu vysokogir. biostatsionaru ‘Pozhyzhevska’, Lviv, 2008, pp. 382–383.
 24. Smetana O.M., Smetana M.H., Krasova O.O. Introduktsiya roslyn, 2009, 1: 80–90.
 25. Smetana O.M., Krasova O.O., Dolyna O.O., Korzhov D.M. In: Naukovi zasady pryrodookhoronnogo menedzhmentu ekosystem Kanyonovogo Prydnistrovya. 100 rokiv botanichnykh doslidzhen u regioni: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Zalishchyky, Lviv, 2014, pp. 105–109.
 26. Vasilyuk A. Stepnoy byulleten, 2011, 32: 13–16.
 27. Vinokurov D.S. Chornomor. bot. zhurn., 2011, 7(4): 329–346.
 28. Voronova S.M. Zapovidna sprava v Ukraini, 2008, 14(1): 66–70.
 29. Vyshivkin V.D. Geobotanicheskoe kartografirovanie, Moskow: Nauka, 1984, 166 p.
 30. Zelena knyha Ukrayiny. Ridkisni i taki, scho perebuvayut pid zagrozoyu znyknennya ta typovi pryrodni roslynni uhrupovannya, yaki pidlyahayut okhoroni. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Alterpress, 2009, 448 p.