ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 13 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(1): 79–84
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.079
Plant Physiology, Biochemistry, Cell and Molecular Biology

Quality of Juniperus seeds and critical periods of their formation in the Forest-Steppe of Ukraine

Kolodjazhenska T.I., Pokhylchenko O.P.
Abstract

Seed propagation is the most perspective for woody juniper (Juniperus L.). The collections of Kyiv Botanical Gardens contain the total of 11 species and 1 variety of juniper with «tree» life form. Given the collections conditions, quality seeds of 7 species have been objectively identified. Depending on the species, the generative cycle of juniper lasts 2—4 years. Percentage of high quality seeds for J. communis L., J. chinensis L., J. foetidissima Willd., J. virginiana L. varies within 33—70 %; J. excelsa M. Bieb., J. scopulorum Sarg., J. seravschanica Kom, 0—3 %; J. communis var. oblonga (M. Bieb.) Parl, 5,5—41 % in different years. The largest number of seeds throughout collection have been aborted during the pollination — fertilization phase.

Keywords: juniper, generative cycle, seed quality, ovule abortion, Juniperus

Full text: PDF (Ukr) 1.01M

References
 1. Aleksandrovskiy E.S. Bot. zhurn., 1966, 51(9): 1319–1322.
 2. Chuprina P.Ya. Khvoynye Vostochnoy Azii na Ukraine, Kiev: Naukova Dumka, 1987, 96 p.
 3. GOST 13056.8–97. Semena derevyev i kustarnikov. Metod opredeleniya dobrokachestvennosti, Kiev: Gosstandart Ukrainy, 2000, 11 p.
 4. Gruwez R., De Frenne P., De Schrijver A., Leroux O., Owens J.N., Kittirat T., Mahalovich M.F. Forest Ecology and Management, 2008, 255: 803–809. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2007.09.067
 5. Gruwez R., De Frenne P., De Schrijver A., Leroux O., Vangansbeke P., Verheyen K. Ann. Bot., 2014, 113(3): 489–500. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mct272
 6. Gruwez R., Leroux O., De Frenne P., Tack W., Verheyen K. Plant Biology, 2013, 15(1): 210–219. http://dx.doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00628.x
 7. Kokhno N.A., Kurdyuk A.M. Teoreticheskie osnovy i opyt introduktsii drevesnykh rasteniy v Ukraine, Kiev: Naukova Dumka, 1994, 186 p.
 8. Kolodyazhenska T.I. Zberezhennya ta rekonstruktsiya botanichnykh sadiv i dendroparkiv v umovakh staloho rozvytku. Materialy IV mizhnar. nauk. konf., prysv. 225-richchu dendroparku Oleksandriya, Bila Tserkva, 2013, Part 1, pp. 113–114.
 9. Kolodyazhenska T.I., Pokhylchenko O.P., Klymenko Yu.O. Starovynni parky i botanichni sady – naukovi tsentry zberezhennya bioriznomanittya roslyn ta okhorony istoryko-kulturnoi spadshchyny: Tezy dop. mizhnar. nauk. Konf., Uman, 2011, pp. 100–102.
 10. Kolotelo D. Anatomy & Morphology of Conifer Tree Seed. In: British Columbia. Nursery and Seed Operations Branch. Forest Nursery Technical Series 1.1, 1997, 62 p.
 11. Kozubov G.M. Biologiya plodonosheniya khvoynykh na Severe, Leningrad: Nauka, 1974, 136 p.
 12. Lyava Ya.I. Bull. GBS, 1957, Vyp. 28, pp. 31–34.
 13. Marynych I.S. Biologichni osoblyvosti pivnichnoamerykanskykh shpylkovykh u zvyazku z yikh kulturoyu v Lisostepu Ukrainy: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 1999, 18 p.
 14. Ponomarenko V.O. Biologichni osoblyvosti reproduktsii vydiv rodu Juniperus L. v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2007, 19 p.
 15. Ruguzov I.A., Levon F.M., Sklonnaya L.U. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke geneticheskogo gruza i povysheniyu zhiznesposobnosti semyan okhranyaemykh khvoynykh rasteniy, Yalta, 1986, 25 p.
 16. Ruhuzova H. I. Biolohichni osoblyvosti yalivtsyu chervonoho (Juniperus oxycedrus L.) v Krymu u zvyazku z yoho okhoronoyu: Doc. Diss. Abstract, Yalta, 2006, 20 p.
 17. Sklonnaya L.U. Protsessy semenoobrazovaniya i kachestvo semyan u Juniperus excelsa Bieb. i Cedrus deodara (D. Don) G. Don v Krymu: Doc. Sci. Diss. Abstract, Yalta, 1984, 140 p.
 18. Ward L.K. Watsonia, 2010, 28: 11–19.