ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 148–160
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.148
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Syntaxonomy of xerothermic vegetation of the Ingul river valley (class Festuco-Brometea). Part 1. Petrophytic steppe vegetation

D.S. Vynokurov
Abstract

The results of a large scale analysis of releves of xerothermic steppe vegetation in the Ingul river valley and other areas in Ukraine, Central and Eastern Europe, western part of Russian Federation are given. The whole data set was divided into 8 main groups of clusters that represent different types of steppe vegetation. It was found that in the Ingul river valley xerothermic vegetation of Festuco-Brometea is represented by 18 associations, grouped in 5 alliances and 1 order. Of these, 2 alliances and 9 associations were proposed to discribe as new. Petrophytic steppe vegetation of the Ingul river valley is represented by communities on the sarmatic limestones in the lower reaches (Potentillo arenariae-Linion czerniaevii) and also on crystalline outcrops in the middle and upper reaches of the river (Poo bulbosae-Stipion graniticolae).

Keywords: syntaxonomy, Braun-Blanquet classification, Festuco-Brometea, steppe vegetation, petrophytic steppes

Full text: PDF (Ukr) 0.97M

References
 1. Andriyenko T.L., Priadko O.I., Sidenko V.M. Ukr. botan. zhurn., 1995, 52(6): 866—873.
 2. Apostolova et al. Phytologia Balcanica, 2008, 14(2): 257—262.
 3. Averinova E.A. Vestn. Bryanskogo gos. un-ta. Tochnye i estestven.nauki, Bryansk: RIO BGU, 2011(4): 60—65.
 4. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3 Aufl., Wien-New York: Springer-Verlag, 1964, 865 p.
 5. Demina O.N. Rasitel'nost' Rossii, SPb., 2012(20): 27—47.
 6. Didukh Ya.P. Ukr. botan. zhurn., 1989, 46(6): 16—21.
 7. Didukh Ya.P., Korotchenko I.A. Visn. Lviv. un-tu. Ser. Biol., 2003, Vyp. 34, S. 82—91.
 8. Didukh Ya.P., Vasheniak Yu.A. Ukr. botan. zhurn., 2012, 69(6): 789—817.
 9. Dúbravková D. et al. Tuexenia, 2010, 30: 357—374.
 10. Dubyna D.V., Dziuba T.P. Chornomor. botan. zhurn., 2007, 3(1): 30—43.
 11. Dubyna D.V., Noihoizlova Z., Dziuba T.P., Sheliag-Sosonko Yu.R. Klasyfikatsiya ta prodromus roslynnosti vodoim, perezvolozhenykh terytoriy ta aren Pivnichnoho Prychornomor’ia, K.: Fitosotsiotsentr, 2004, 200 s.
 12. Ekomerezha stepovoi zony Ukrainy: pryntsypy stvorennia, struktura, elementy. Za red. D.V. Dubyny i Ya.I. Movchana, K.: LAT & K, 2013, 409 s.
 13. Hennekens S.M. TURBOVEG for Windows. Version 2, Inst. voor Bos en Natuur, Wageningen, 2009, 84 p.
 14. Il'ina N.S., Uzhametskaya E.A., Golub V.B. Sintaksonomiya stepnoy rastitel'nosti balki «Kamennyi ovrag», M.: Red. zhurn. biol. nauki, 1991, 23 s. Ruk. dep. v VINITI 1991 g, № 3732-B91.
 15. Karpov D.N., Lysenko T.M., Golub V.B. Rastitel'nost Rossii, 2003, 4: 29—41.
 16. Klika J. Beih. Bot. Centralbl, Dresden, 1931, 2. Abt., 47, P. 343—398.
 17. Kolbek J. Folia geobotan. et phytotaxonomica, 1975, 9(4): 329—444.
 18. Korotchenko I.A., Didukh Ya.P. Ukr. fitotsen. zb., K., 1997, Ser. A., vyp. 1(6), S. 20—39.
 19. Korotchenko I.A., Fitsailo T.V. Nauk. zap. NaUKMA, 2003, T. 21. Biol. ta ekol., S. 20—36.
 20. Korotchenko I.A., Mala Yu.I., Fitsailo T.V. Nauk. visn. Cherniv. un-tu. Biol. (Biol. systemy), T. 1, vyp. 1 — Chernivtsi: Cherniv. nats. un-t, 2009a, S. 73—84.
 21. Korotchenko I.A., Mala Yu.I., Fitsailo T.V. Naukovi zapysky NaUKMA, 2009b, T. 93. Biol. ta ekol., S. 54—69.
 22. Korzhenevskiy V.V, Klyukin A.A. Rastitel'nost' abrazionnykh i akkumulyativnykh form rel'efa morskikh poberezhiy i ozer Kryma, M.: Red. zhurn. biol. nauki, 1990, 108 s. Ruk. dep. v VINITI 1990 g, № 3822-V90.
 23. Korzhenevskiy V.V., Klyukin A.A. Ocherk rastitel'nosti gryazevykh vulkanov Kryma, M.: Red. zhurn. biol. nauki, 1990, 23 s, Ruk. dep. v VINITI 1990 g, № 1429-V90.
 24. Kostylev A.V., Movchan Ya.I., Osychnyuk V.V., Solomakha V.A. Klassifikatsiya rastitel'nosti SSSR s ispol'zovaniem floristicheskikh kriteriev, M.: Nauka, 1986, S. 93—101.
 25. Kostylov O.V. Ukr. botan. zhurn., 1987, 43(3): 72—76.
 26. Kotov M.I., Tanfiliev V.H. Zhurn. In-tu botan. VUAN, 1934, 10(2): 75—117.
 27. Krasova O.O., Smetana M.H. Ukr. fitotsen. zb., K., 1999, Ser. A, № 1—2(12—13), S. 21—30.
 28. Kritskaya L.I., Novosad V.V. Visn. Nats. nauk.-prirodn. muzeyu. Ser.botan., K., 2005—2007, S. 219—276.
 29. Kritskaya L. I., Novosad V.V. Visn. Nats. nauk.-prirodn. muzeyu, K., 2001, S. 147—188.
 30. Kukovytsia H.S., Didukh Ya.P., Sheliag-Sosonko Yu.R., Abduloieva O.S. Ukr. fitotsen. zb., K., 1998, Ser. A, vyp. 2(11): 42—61.
 31. Kukovytsia H.S., Movchan Ya.I., Solomakha V.A., Sheliag-Sosonko Yu.R. Ukr. botan. zhurn., 1992, 49(1): 27-30.
 32. Kuzemko A.A. Visn. Donetskoho nats. un-tu, Ser. A, Pryrodn.nauky, 2011(1): 141—150.
 33. Lysenko T.M., Oparin M.L. Izv. Samar. nauch. centra RAN, 2011, 13(1): 96—100.
 34. Mar'yushkina V.Ya., Solomakha V.A. Sintaksonomiya i dinamika antropogennoy rastitel'nosti: Mezhvuzov. nauch. sbor., Ufa: izd. Bashkir. un-ta, 1986, S. 49—55.
 35. McCune B., Mefford M. J. PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data, Version 5, MjM Software Gleneden Beach, Oregon, U.S.A, 2006, 24 p.
 36. Mirkin B.M., Rozenberg G.S. Tolkovyi slovar' sovremennoy fitocenologii, M.: Nauka, 1983, 134 s.
 37. Mitroshenkova A.E., Lysenko T.M. Fitoraznoobrazie Vostochnoy Evropy, 2007(4): 26—52.
 38. Moisiyenko I.I., Solomakha V.A., Drabyniuk H.V., Solomakha T.D. Chornomor. botan. zhurn., 2005, 1(2): 83—91.
 39. Moravec J. et al. Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohroženi. Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice, 1995, 206 p.
 40. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, 346 p.
 41. Orolan S., Hiritiu M., Curticapean M. Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res., 2007, 4: 83—126.
 42. Pop I. Studia Univ.«Babeş-Bolyai». Seria Biologie, Cluj, 1969, 14(1): 9—19.
 43. Pop I. Univ. «Babeş-Bolyai».Contribuţii botanice, Cluj-Napoca, 1970, P. 99—110.
 44. Popa Didia, Chifu T., Irimia Irina. Memoirs of Scientific Sections of the Romanian Acad, Romanian Acad.Publishing House, 2010, Ser. IV, T. XXXIII, P. 57—81.
 45. Roleček J., Tichý L., Zelený D., Chytrý M. J. Veget. Sci., 2009, 20: 596—602. http://dx.doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
 46. Romashchenko K.Yu., Didukh Ya.P., Solomakha V.A. Ukr. fitotsen. zb., K., 1996, Ser. A, vyp. 1: 49—62.
 47. Ruprecht E., Szabó A., Enyedi M. Z., Dengler J. Tuexenia, 2009, 29: 353—368.
 48. Saitov M.S., Mirkin B.M. Bull. MOIP, Otd. biol., 1991, T. 96., vyp. 1, S. 87—98.
 49. Sereda M.M. Sintaksonomiya petrofitnykh stepey basseyna r. Don: Diss… kand. biol. nauk, Rostov-na-Donu, 2002, 162 s.
 50. Shapoval V.V. Visti Biosfer. zap-ka «Askaniya-Nova», 2006, T. 8, S. 15—48.
 51. Smetana M.H. Syntaksonomiya stepovoi ta ruderalnoi roslynnosti Kryvorizhzhia, Kryvyi Rih: Vyd-vo «I.B.I.», 2002, 132 s.
 52. Smetana M.H., Derpoliuk S.V. Ukr. fitotsen. zb., 1999, Ser. A, №1—2(12—13), S. 33—38.
 53. Solomakha V.A. Syntaksony roslynnosti Ukrainy za metodom Braun-Blanquet ta yikh osoblyvosti. Nauk. vydannia biol. fak-tu Kyiv. Nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka, K., 1995, 116 s.
 54. Soó R. Acta Geobot. Hung, 1949, 6: 3—107.
 55. Tichý L. J. Veget. Sci., 2002, 13: 451—453.
 56. Tkachenko V.S. Mat-ly mizhnar. nauk. konf. «Zberezhennia ostannikh zalyshkiv stepovoi roslynnosti Ukrainy shliakhom zapovidannia ta rezhymy yii okhorony» (27—29 travnia 2002 r., s. Khomutove Novoazovskoho r-nu Donetskoi obl.), K., 2002, S. 15—25.
 57. Tkachenko V.S., Movchan Ya.I., Solomakha V.A. Ukr. botan. zhurn., 1987, 44(2): 65—73.
 58. Tyshchenko O.V. Ukr. fitotsen. zb., K., 1996, Ser. A., vyp. 2: 63—72.
 59. Tyshchenko O.V. Ukr. fitotsen. zb., K., 1998a, Ser. A, vyp. 1(9): 60—77.
 60. Tyshchenko O.V. Ukr. fitotsen. zb., K., 1998b, Ser. A, vyp. 2(11): 26—42.
 61. Tyshchenko O.V. Ukr. fitotsen. zb., K., 2000, Ser. A, vyp. 1(16): 89—93.
 62. Vakarenko L.P. Ukr. fitotsen. zb., K., 1997, Ser. A., vyp. 1 (6): 101—109.
 63. Vynokurov D. 10th European dry grassland meeting. When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands (24—31 May 2013, Zamość, Poland), Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2013b, P. 65.
 64. Vynokurov D. 8th European Dry Grassland Meeting. Dry grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. Abstract & Excursion Guides — Uman’: Publisher-polygraphic center «Vizavi», 2011, P. 72.
 65. Vynokurov D.S. Aktualni probl. botaniky ta ekologii: Mat-ly mizhnar. konf. molodykh uchenykh (9—13 serpnia 2011 r., m. Berezne, Rivnenska obl., Ukraina), K.: TOV «Veles», 2011, S. 100—101.
 66. Vynokurov D.S. Aktualni problemy botaniky ta ekologii: Mat-ly mizhnar. konf. molodykh uchenykh (18—22 chervnia 2013 r.), m. Shcholkine, K.: Fitosotsiotsentr, 2013a, S. 200—202.
 67. Vynokurov D.S. Chornomor. botan. zhurn., 2011, 7(4): 329—346.
 68. Vynokurov D.S. Mat-ly XIII z’izdu Ukr. botan. t-va (19—23 veresnia 2011 r., m. Lviv), Lviv, 2011, S. 111.
 69. Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P. J. Veget. Sci., 2000, 11: 739—768. http://dx.doi.org/10.2307/3236580
 70. Westoff V. Maarel E. van der. Handbook of vegetation science V. 5. Ordination and classification of communities., Hague, 1973, P. 617—726.
 71. Yeremko I.O. Ukr. botan. zhurn., 1995, 52(4): 462—465.
 72. Zapovidni kutochky Kirovohradskoi zemli. Za zah. red. T.L. Andriyenko, Kirovohrad: TOV «Imeks-LTD», 2008, 245 s.