ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 8 of 12
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(1): 64–70
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.064
Floristic Records

The first record of Sporobolus cryptandrus (Poaceae) for Ukraine and new records for southeastern Ukraine from Triokhizbensky Steppe

Gouz G.V.1, Timoshenkova V.V.2
Abstract

New records from Triokhizbensky Steppe branch of Luhansk Nature Reserve (Luhansk Region) are reported: Sporobolus cryptandrus (Poaceae), a new alien species for Ukraine; Crataegus alutacea (Rosaceae) and Spergula arvensis (Caryophyllaceae), both new species for southeastern Ukraine. Morphological characters and phytocoenotic environment of Sporobolus cryptandrus are described. Possible pathways of its introduction and further spread of the species are suggested.

Keywords: Sporobolus cryptandrus, Crataegus alutacea, Spergula arvensis, new records, Luhansk Nature Reserve, Steppe Zone, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 13M

References
 1. Alekseev Yu.E., Pavlov V.N., Sagalaev V.A. Byull. MOIP, Ser. Biol., 1996, 101(5): 98–102.
 2. Demina O.N., Rogal L.L., Mayorov S.R. Zhivye i biokosnye sistemy, 2016, 15: 1–9, available at: http://jbks.ru/archive/issue-15/article-7.
 3. Didukh Ya.P., Shelyah-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2003, 60(1): 6–17.
 4. Domina G., Ciccarello S., Scafidi F. Notuale alla flora esotica d'Italia 12 (244–287). Informatore Botanico Italiano, 2015, 47(1): 77–90. available at: http://www.societabotanicaitaliana.it/SBI/IBI%2047%20(1)%202015/077-090%20Notuale%20alla%20flora%20esotica%20d'Italia%2012%20(244%20-%20287).pdf
 5. Gorelova L.N., Alekhin A.A. Rastitelnyi pokrov Kharkovshchiny, Kharkov, 2002, 231 pp.
 6. Gouz G.V. In: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoyu uchastyu: IV vseukrainski naukovi chytannya pam'yati Serhiya Tarashchuka, Mykolaiv: FOP Shvets V.D., 2015, pp. 67–72.
 7. Fedoronchuk M.M., Didukh Ya.P., Yermolenko V.M., Tykhonenko Yu.A., Dudka I.O. Spergula arvensis. In: Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Phytosociocentre, 2002, vol. 3, pp. 198–199.
 8. Hitchcock A.S. Manual of the grasses of the United States, Washington: U.S. G.P.O., 1935, pp. 402–405.
 9. Klokov M.V. Caryophyllaceae. In: Flora URSR (Flora RSS Ucr.), Kyiv: Izd-vo AN URSR, 1952, vol. 4, pp. 421– 649.
 10. Klokov M.V. Crataegus. In: Flora URSR (Flora RSS Ucr.), Kyiv: Izd-vo AN URSR, 1954, vol. 6, pp. 49–79.
 11. Kolomiychuk V.P., Bagrikova N.O. News Biosphere reserve Askania Nova, 2007, 9: 42–51.
 12. Krytska L.I. Proceedings of National Museum of Natural History, 2010, 8: 89–98.
 13. Krytska L.I., Derkach O.M. Ukr. Bot. J., 1991, 48(3): 78– 80.
 14. Moysiyenko I.I. NPP Biloberezhzhya Svyatoslava. In: Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. Pt 2. National nature parks. Eds V.A. Onyshchenko, T.L. Andrienko, Kyiv: Phytosociocentre, 2012a, pp. 27–44.
 15. Moysiyenko I.I. NPP Oleshkivski pisky. In: Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. Pt 2. National nature parks. Eds V.A. Onyshchenko, T.L. Andrienko, Kyiv: Phytosociocentre, 2012b, pp. 357–373.
 16. Myakushko T.Ya. Crataegus. In: Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1987, pp. 160–162.
 17. Ostapko V.M., Boiko G.V., Mosyakin S.L. Vascular Plants of the Southeast of Ukraine, Donetsk: Noulig, 2010, 247 pp.
 18. Ostapko V.M., Sova T.V., Nazarenko A.S., Ibatulina Yu.V. Industrial Botany (Promyshlennaya botanika), 2012, 12: 67–74.
 19. Peterson P.M., Hatch S.L., Weakley A.S. Sporobolus R.Br., available at: http://herbarium.usu.edu/webmanual/info2.asp?name=Sporobolus_cryptandrus. (accessed 31 January 2017).
 20. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kiev: Naukova Dumka, 1991, 204 pp.
 21. Ryves T.B. Supplementary list of wool-alien grasses recorded from Blackmoor, North Hants., 1959–1976. Watsonia, 1988, 17: 76–79, available at: http://archive.bsbi.org.uk/Wats17p73.pdf
 22. Sani A., D'Antraccoli M., Peruzzi L. Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray (Poaceae). Eds E. Raab-Straube, T. Raus.In: Euro+Med-Checklist Notulae, 4. Willdenowia, 2015, 45(1): 125 pp., available at: http://www.bioone.org/doi/full/10.3372/wi.45.45113
 23. Sova T.V., Rusyn M.Yu., Moroz V.A. Naukovi pratsi Luhanskoho pryrodnoho zapovidnyka, 2008, 1: 22–37.
 24. Tarasov V.V. Flora Dnipropetrovskoi ta Zaporizkoi oblastey, ed. 2, Dnipropetrovsk: Lira, 2012, 296 pp.
 25. Tzvelev N.N. Spergula. In: Flora Vostochnoi Evropy (Flora Europae Orientalis), Moscow; St. Petersburg: Tov. nauch. izd. KMK, 2004, vol. 11, pp. 125–127.
 26. Umanets O.Yu. BZ Chornomorskyi. In: Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. Pt 1. Biosphere reserves. Nature reserves. Eds V.A. Onyshchenko, T.L. Andrienko, Kyiv: Phytosociocentre, 2012, pp. 73–94.
 27. Ziman S.N. Caryophyllaceae. In: Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1987, pp. 65–83.