ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(2): 116–125
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.02.116
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Abandoned lands as perspective recovery elements of econetwork of the Right-Bank Steppe Dnipro area

Lysogor L.P. 1, Bagrikova N.O. 2, Krasova O.O. 1
Abstract

We propose to solve the problem of expanding the nature reserve areas in the Right-Bank Steppe Dnipro area by including abandoned lands as recovery elements of the ecological network. Within this region, the sites of recovering abandoned lands are characterized by significant cenotic diversity and presence of sozologically valuable species. The recovery of plant cover of abandoned lands occurs rapidly as a result of dispersal of seeds of steppe species from the adjacent protected areas or preserved steppe plots. In some cases, demutation processes can be accelerated by using the method of sowing rare species, melliferous and medicinal plants, as well as the establishment of insemination plots on abandoned lands for better distribution of seeds. The negative factors that affect the development of plant communities of abandoned lands are irregular grazing and burning, resulting in the formation of microcenosis with dominated Cirsium setosum, Onopordum acanthium, Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia and Artemisia vulgaris. On the abandoned lands that approach complete process of re-establishment, the following communities of associations are formed: Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae), Koelerieta (cristatae) poosum (angustifoliae), and Festucetum (valesiacae) koeleriosum (cristatae).

Keywords: abandoned lands, ecological network, monitoring, Right-Bank Steppe Dnipro area

Full text: PDF (Ukr) 1.75M

References
 1. Aleksandrova V.D. Izuchenie smen rastitelnogo pokrova. In: Polevaya geobotanika, Moscow; Leningrad: AN SSSR, 1964, vol. 3, pp. 300–407.
 2. Borovik L. Rol zalezhey v sokhranenii raritetnogo fitoraznoobraziya. In: Collection of scientific papers ‘Dynamics of biodiversity 2012’, Luhansk: LNU imeni Tarasa Shevchenka, 2012, pp. 55–58.
 3. Borovik L.P. In: Materialy mezhdunar. nauch. konf. Teoreticheskie i prakticheskie problemyi ispolzovaniya, sohraneniya i vosstanovleniya biologicheskogo raznoobraziya travyanyih ekosistem, Stavropol: AGRUS, 2010, pp. 61–62.
 4. Chervona knyha Dnipropetrovskoi oblasti (roslynnyi svit). Ed. A.P. Travlyeyev, Dnipropetrovsk: VVK Balans-Klub, 2010, 500 pp.
 5. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp.
 6. Didukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2003, 60(1): 6–17.
 7. Dubyna D.V., Ustymenko P.M. Vakarenko L.P., Boyko P.M., Boyko M.F. Chornomorski Bot. J., 2010, 6(3): 325–337.
 8. Dzybov D.S. Reproduktsionnaya fitotsenologiya – alternativa globalnomu opustynivaniyu Zemli. In: Problemy razvitiya biologii i khimii na Severnom Kavkaze, Stavropol, 2001, pp. 34–36.
 9. Ekomerezha stepovoi zony Ukrainy: pryntsypy stvorennya, struktura, elementy. Eds D.V. Dubyna, Ya.I. Movchan, Kyiv: LAT&K, 2013, 409 pp.
 10. Krasova O.O., Smetana O.M. Chornomorski Bot. J., 2012, 8(4): 463–474.
 11. Krasova O.O., Kucherevskyi V.V. In: Materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. ‘Problemy fundamentalnoi i prykladnoi ekolohii, ekolohichnoi heolohii ta ratsionalnoho pryrodokorystuvannya’, Kryvyi Rih, 2005, pp. 120–125.
 12. Krasova O.O., Smetana M.H., Pavlenko A.O. In: Materialy mizhnarodnoi konferentsii ‘Problemy ekolohii ta ekolohichnoi osvity’, Kryvyi Rih, 2002, pp. 45–48.
 13. Kucherevskyi V.V., Shol H.N., Krasova O.A. Redkie vidy i rastitelnye soobshchestva vo flore Apostolovskogo heobotanicheskogo rayona Prichernomorskoy stepnoy provintsii. In: Geoekolohicheskie i bioekologicheskie problemy Severnogo Prichernomorya, Tiraspol, 2001, pp. 150– 152.
 14. Kucherevskyi V.V., Shol H.N. In: Materialy mizhnarodnoi konferentsii ‘Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn’, Kyiv: Alterpress, 2010, pp.122–127.
 15. Lisohor L.P. In: Materialy mezhdunar. nauch. konf. ‘Rastitelnost Vostochnoy Evropy i Severnoy Azii’, Bryansk, 2014, p. 89.
 16. Mazur A.Yu., Smetana O.M., Krasova O.O., Taran Ya.V. Ekolohiya i pryrodokorystuvannya, 2012, 15: 198–209.
 17. Manyuk V.V., Manyuk V.V. Pryrodno-zapovidnyi fond Dnipropetrovshchyny (stanom na 1 hrudnya 2010 roku): navchalnyi dovidnyk, Dnipropetrovsk, 2010, 116 pp.
 18. Marynych O.M., Parkhomenko H.O., Petrenko O.M., Shyshchenko P.H. Ukr. Heohraf. J., 2003, 1: 16–21.
 19. Mosyakin S.L., M.M. Fedoronchuk. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist, Kyiv, 1999, 346 pp.
 20. Skrypnyk O.O., Smetana S.M. Ekolohiya i pryrodokorystuvannia, 2011, 14: 86–101.
 21. Smetana O.M., Dolyna O.O., Yaroshchuk Yu.V., Krasova O.O., Rudyuk D.O. Ukr. Bot. J., 2013, 70(4): 457–466.
 22. Smetana O.M., Krasova O.O. Visti Biosfernoho zapovidnyka «Askaniya-Nova», 2008, 10: 119–126.
 23. Stoyko S.M. Ukr. Bot. J., 2011, 68(3): 331–351.
 24. Vasilyuk A. Stepnoy byulleten, 2011, 32: 13–16.
 25. Velychko O.M., Zerkalov D.V. Ekolohichnyi monitorynh: navchalnyi posibnyk, Kyiv: Naukovyi svit, 2001, 205 pp.
 26. Yunatov A.A. In: Polevaya geobotanika, Moscow; Leningrad: AN SSSR, 1964, vol. 3, pp. 9–38.