ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 7 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(6): 751–761
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Polyvariety of elementary modules of annual flowering shoots of Pulsatilla patens (L.) Mill. and P. pratensis (L.) Mill (Ranunculaceae)

Scherbakova O.F., Novosad K.V.
Abstract

Results of comprehensive biomorphological research of two species of the genus Pulsatilla Mill. from the position of the modular organization of their shoot systems are presented. Various options for combinations of elementary modules in the universal module as well as their structural polyvariety are revealed.

Keywords: polyvariety, modular organization of plants, basic module, universal module, Pulsatilla

Full text: PDF (Ukr) 722K

References
 1. Bakalyna L.V. Zapovidna sprava v Ukraini, 1997, 3(2): 16–23.
 2. Baranova O.G., Yagovkyna O.V. Izv. Samarskogo nauch. tsentra AN, 2008, 10(2): 380–387.
 3. Barykyna R.P., Gulanyan T.A. Vestnyk Moskovskogo un-ta, 1974, 6: 31–45.
 4. Borysova I.V., Popova G.A. Botan. zhurn., 1990, 75(10): 1420–1426.
 5. Didukh Ya.P., Zyman S.M., Burda R.I., Korotchenko I.A., Dudka I.O., Tykhonenko Yu.Ya., Yermolenko V.M. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. In: Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine), Kyiv: Phytosociocentre, 2004, Vol. 2, pp. 143–144.
 6. Didukh Ya.P., Zyman S.M., Burda R.I., Korotchenko I.A., Dudka I.O., Chorney I.I., Tykhonenko Yu.Ya. Pulsatilla patens (L.) Mill. In: Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine), Kyiv: Phytosociocentre, 2004, Vol. 2, pp. 149–150.
 7. Fedoronchuk M.M. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom), Kyiv: Globalconsulting, 2009, p. 566.
 8. Galaziy G.I. Botan. zhurn., 1954, 39(6): 910–915.
 9. Golubev V.N. Trudy Gosud. Nikitskogo botan. sada, 1978, 74: 5–70.
 10. Gorshkova A.A. Biologiya stepnykh pastbishchnykh rasteniy Zabaykalya, Moscow: Nauka, 1966, 274 p.
 11. Kagalo O.O., Korotchenko I.A., Lukash O.V. Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom), Kyiv: Globalconsulting, 2009, p. 565.
 12. Kuznetsova T.V. Perspektivy ispolzovaniya priznakov tsvetoraspolozheniya dlya resheniya taksonomicheskikh problem v tribe Genisteae (Fabaceae). In: Aktualnye voprosy ekologicheskoy morfologii rasteniy, Moscow: Prometey, 1995, pp. 133–142.
 13. Luferov A.N. Turczaninowia, 2004, 7(1): 5–84.
 14. Musina L.S. Byulleten MOIP, Otdelenie biologii, 1976, 81(6): 123–132.
 15. Nikitina S.V., Denisova L.V., Vakhrameeva M.G. Prostrel raskrytyi. In: Biologicheskaya flora Moskovskoy oblasti, Moscow: MGU, 1978, Vol. 4, pp. 79–86.
 16. Novosad K.V. Rastitelnyi mir v Krasnoy knige Ukrainy: realizatsiya Globalnoy strategii sokhraneniya rasteniy: materialy 2 mezhdunarodnoy konferentsii, Kiev, 2012, pp. 143–147.
 17. Paderevskaya M.I. Trudy Tsentr.-Chernozem. zapovednika, 1967, 10: 39–49.
 18. Savinykh N.P. Botan. zhurn., 1999, 84(6): 20–31.
 19. Savinykh N.P. Primenenie kontseptsii modulnoy organizatsii k opisaniyu struktury rasteniya. In: Sovremennye podkhody k opisaniyu struktury rasteniy, Kirov: Loban, 2008, pp. 47–69.
 20. Savinykh N.P., Maltseva T.A. Vestnik Tverskogo gos. universiteta, Ser. Biol. i ekol., 2008, 9: 227–234.
 21. Serebryakov I.G. Morfologiya vegetativnykh organov vysshikh rasteniy, Moscow: Sovet. Nauka, 1952, 391 p.
 22. Serebryakova T.I., Petukhova L.V. Bulleten MOIP, Otdelenie biologii, 1978, 83(6): 51–66.
 23. Simachev V.I. Botan. zhurn., 1978, 63(7): 1016–1025.
 24. Skobeleva A.A., Andreeva S.N., Cherosov M.M., Gagarina E.A., Safonova E.A., Fedorova A.I. Biologicheskoe raznoobrazie rastit. mira Urala i sopredelnykh territoriy: materialy Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunar. uchastiem, Ekaterinburg: Goshchitskiy, 2012, pp. 134–135.
 25. Sushentsov O.E. Sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya populyatsionnoy biologii: materialy X Vserossiyskogo populyatsionnogo seminara, Izhevsk, 2008, pp. 192–194.
 26. The IUCN Red List of Threatened Species (version 2012.1), available at: http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1#categories
 27. Tsibanova N.A. Botan. zhurn., 1976, 61(9): 1272–1276.
 28. Tzvelev N.N. Pulsatilla Mill. In: Flora Vostochnoi Evropy (Flora Europae Orientalis), Saint Petersburg: Mir i semya, 2001, Vol. 10, pp. 85–94.
 29. Visyulina O.D. Zhurn. Instytutu botan. AN URSR, 1939, 21–22(29–30): 257–266.
 30. Vysotskiy G.N. Trudy Byuro prikladn. botaniki, 1915, 10–11(84): 1113–1436.
 31. Yuzepchuk S.V. Pulsatilla Adans. In: Flora SSSR, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1937, Vol. 7, pp. 285–307.
 32. Zhukova L.A. Populyatsionnaya zhizn lugovykh rasteniy, Yoshkar-Ola: RIIK Lanar, 1995, 224 p.
 33. Ziman S.N. Zhiznennye formy i biologiya stepnykh rasteniy Donbassa, Kiev: Naukova Dumka, 1976, 191 p.
 34. Ziman S.N. Morfologiya i filogeniya semeystva lyutikovykh, Kiev: Naukova Dumka, 1985, 248 p.
 35. Zimmerman W. Biologie: Monatsschrift zur Wahrung der Belange der Deutschen Biologen, 1938, 7: 385–391.
 36. Zimmerman W., Miehlich-Vogel G. Zur Taxonomie der Gattung Pulsatilla Miller. In: Kulturpflanze, 1962, Bh. 3, pp. 93–133.
 37. Zozulin G.M. Trudy Tsentr.-Chernozem. zapovednika, 1959, 5: 3–314.