ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 326–329
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.03.326
Vegetation Science, Ecology, Conservation

The flora of the Karalarskiy Regional Landscape Park (Crimea)

Kolomiychuk V.P.
Abstract

Current characteristics of the flora of one of the largest Ukrainian steppe arrays, where the Karalarskiy Regional Landscape Park was founded in 2007, are given. The main parameters of the flora are analyzed. Rarity component of the park flora is characterized; further steps in nature conservation in the Crimean Pryazovya (Azov Sea area) are proposed.

Keywords: Crimean Pryazovya, Karalarsky Regional Landscape Park, flora analysis, conservation

Full text: PDF (Ukr) 83.89K

References
 1. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit.Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, 900 p.
 2. Didukh Ya.P., Shelyah-Sosonko Yu.R. Ukr. botan. zhurn., 1980, 37(4): 79–84.
 3. Ena A.V. Prirodnaya flora Krymskogo poluostrova, Simferopol: N. Orianda, 2012, 232 p.
 4. Golubev V.N. Biologicheskaya flora Kryma, Yalta: GNBS, 1996, 86 p.
 5. Klyukin A.A., Korzhenevskiy V.V. Krymskoe Priazove: Kraevedcheskiy ocherk-putevoditel, Simferopol: Biznes-Inform, 2004, 144 p.
 6. Kolomiychuk V.P. Konspekt flory sosudistykh rasteniy beregovoy zony Azovskogo morya / Pod red. T.L. Andrienko, Kiev: Alterpress, 2012, 300 p.
 7. Kotova I.N. Tr. Nikit. botan. sada: Materialy po flore i rastitelnosti Kryma, 1961, Vol. 35, pp. 64–168.
 8. Kvitnitskaya A.A. Bull. GNBS, 2011, Vyp. 103, pp. 11–17.
 9. Novosad V.V. Botanika i mikologiya: Sovr. gorizonty: Sb. tr. Ed. A.A. Sozinov, Kiev: Akademperiodika, 2007, pp. 167–181.
 10. Novosad V.V. Flora Kerchensko-Tamanskogo regiona, Kiev: Nauk. dumka, 1992, 280 p.
 11. Parnikoza I.Yu., Godlevskaya E.V., Zimnukhov R.A. Stepnoy byulleten, 2010, № 30, pp. 23–27.
 12. Rubtsov N.I., Privalova L.A., Kryukova I.V. Geograficheskaya (arealogicheskaya) kvalifikatsiya vidov flory Kryma , GNBS, Yalta, 1979, 91 s., Dep. V VINITI 12.04.79, №1311-79 Dep.
 13. Shiffers-Rafalovich E.V. Izv. Gl. Botan. sada SSSR, 1928, Vol. 27, vyp. 2, pp. 105–145.
 14. Vulf E.V. Zap. Krymskogo obshch-va estestvoispytateley, Simferopol, 1929, Vol. 11, pp. 15–103.
 15. Yena A.V. Fenomen florystychnoho endemizmu ta yoho proyavy u Krymu: Doc. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2009, 32 p.
 16. Zubar V.M., Linova Ye.A., Son N.O. Antychnyi svit Pivnichnoho Prychornomor’ya: Narysy istor. ta sots.-ekonom. rozvytku, Kyiv: Vyd-vo imeni Oleny Telihy, 1999, 320 p.