ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 7
Up
Ukr. Bot. J. 2021, 78(6): 381–398
https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.06.381
Fungi and Fungi-like Organisms

Powdery mildew fungi (Erysiphales, Ascomycota) of Western Polissya of Ukraine

Heluta V.P., Anishchenko I.M.
Abstract

Information on powdery mildew fungi (Erysiphales, Ascomycota) recorded in Western Polissya of Ukraine throughout the history of research in the region is provided. The list included in the article comprises 85 species of 7 genera of Erysiphales, namely 43 species of Erysiphe, 19 of Golovinomyces, 15 of Podosphaera, three of Phyllactinia, two of Neoerysiphe and Sawadaea, and one species of Blumeria. For the first time, 21 species are reported for the region: Erysiphe astragali, E. azaleae, E. howeana, E. hypophylla, E. lycopsidis, E. macleayae, E. prunastri, E. russellii, E. syringae-japonicae, Golovinomyces ambrosiae, G. asterum, G. bolayi, G. fisheri, G. riedlianus, G. verbasci, Neoerysiphe galii, Phyllactinia fraxini, Podosphaera aucupariae, P. phtheirospermi, P. prunicola, and Sawadaea tulasnei. The most common species were Blumeria graminis, Erysiphe alphithoides, E. aquilegiae, E. divaricata, E. ornata, E. polygoni, Podosphaera aphanis, and P. myrtillina. Erysiphe heraclei, Neoerysiphe galeopsidis, and Podosphaera erigerontis-canadensis were recorded quite frequently. Erysiphe arcuata, E. astragali, E. azaleae, E. baeumleri, E. circaeae, E. cruchetiana, E. cruciferarum, E. grosulariae, E. hypophylla, E. lythri, E. macleayae, E. palczewskii, E. penicillata, E. pisi, E. prunastri, E. russellii, E. vanbruntiana, Golovinomyces ambrosiae, G. asterum, G. circumfusus, G. cynoglossi, G. fisheri, G. inulae, G. riedlianus, G. verbasci, Neoerysiphe galii, Phyllactinia fraxini, Ph. guttata s.str., Podosphaera amelanchieris, P. aucupariae, P. balsaminae, P. macularis, P. mors-uvae, P. prunicola, and Sawadaea tulasnei are known from one or two localities, so they are considered as rare species in Western Polissya of Ukraine.

Keywords: biodiversity, distribution, Leotiomycetes, mycobiota, species composition

Full text: PDF (Ukr) 532K

References
 1. Andrienko T.L., Bilyk H.I., Bradis Ye.M., Holubets M.A., Makhayeva L.V., Rubtsov M.I., Tkachenko V.S., Shelyah-Sosonko Yu.R., Barbarych A.I. 1977. Heobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi RSR. Kyiv: Naukova Dumka, 304 pp.
 2. Bohovyk I.V. 1962. Visnyk of Lviv University. Biological series, 1: 49–59.
 3. Bradshaw M., Braun U., Götz M., Wayne II J. 2021. Phylogeny and taxonomy of powdery mildew caused by Erysiphe species on Lupinus hosts. Mycologia, https://doi.org/10.1080/00275514.2021.1973287
 4. Braun U., Bradshaw M., Zhao T.-T., Cho S.-E., Shin H.-D. 2018. Taxonomy of the Golovinomyces cynoglossi complex (Erysiphales, Ascomycota) disentangled by phylogenetic analyses and reassessments of morphological traits. Mycobiology, 46: 192–204. https://doi.org/10.1080/12298093.2018.1509512
 5. Braun U., Cook R.T.A. 2012. Taxonomic manual of the Erysiphales (powdery mildews). Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 707 pp.
 6. Braun U., Shin H.D., Takamatsu S., Meeboon J., Kiss L., Lebeda A., Kitner M., Götz M. 2019. Phylogeny and taxonomy of Golovinomyces orontii revisited. Mycological Progress, 18: 335–357. https://doi.org/10.1007/s11557-018-1453-y
 7. Braun U., Takamatsu S., Heluta V., Limkaisang S., Divarangkoon R., Cook R., Boyle H. 2006. Phylogeny and taxonomy of powdery mildew fungi of Erysiphe sect. Uncinula on Carpinus species. Mycological Progress, 5(3): 139–153. https://doi.org/10.1007/s11557-006-0509-6
 8. Dudka I.O., Heluta V.P., Andrianova T.V., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Prydiuk M.P., Golubtsova Yu.I., Kryvomaz T.I., Dzhagan V.V., Leontiev D.V., Akulov O.Yu., Syvokon O.V. 2009a. Hryby zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv Livoberezhnoyi Ukrainy, vol. 1. Kyiv: Aristey, 306 pp.
 9. Dudka I.O., Heluta V.P., Andrianova T.V., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Prydiuk M.P., Golubtsova Yu.I., Kryvomaz T.I., Dzhagan V.V., Leontiev D.V., Akulov O.Yu., Syvokon O.V. 2009b. Hryby zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv Livoberezhnoyi Ukrainy, vol. 2. Kyiv: Aristey, 428 pp.
 10. Dudka I.O., Heluta V.P., Prydiuk M.P., Tykhonenko Yu.Ya., Akulov O.Yu., Hayova V.P., Zykova M.O., Andrianova T.V., Dzhagan V.V., Shcherbakova Yu.V. 2019. Hryby zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainskykh Karpat. Kyiv: Naukova Dumka, 215 pp.
 11. Dudka I.O., Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Andrianova T.V., Hayova V.P., Prydyuk M.P., Dzhagan V.V., Isikov V.P. 2004. Hryby pryrodnykh zon Krymu. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 452 pp.
 12. Dzhagan V.V., Prudenko M.M., Heluta V.P. 2008. Hryby Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka. Kyiv: Kyivskyi universytet, 271 pp.
 13. Fungi of Ukraine. 2006. [website, version 1.00]. Available at: http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/eng/
 14. Heluta V.P. 1989. Flora gribov Ukrainy. Muchnistorosyanye griby. Kiev: Naukova Dumka, 256 pp.
 15. Heluta V.P. 1995. Ukrainian Botanical Journal, 52(4): 486–495.
 16. Heluta V.P. 1999. Ukrainian Botanical Journal, 56(5): 478– 483.
 17. Heluta V.P. 2000. Ukrainian Botanical Journal, 57(5): 552–560.
 18. Heluta V.P. 2002. Ukrainian Botanical Journal, 59(1): 33– 36.
 19. Heluta V.P. 2003. Ukrainian Botanical Journal, 60(3): 298– 305.
 20. Heluta V.P. 2004. In: Karadag. Istoriya, geologiya, botanika, zoologiya. Sbornik nauchnykh trudov, posvyashchennyi 90-letiyu Karadagskoy nauchnoy stantsii i 25-letiyu Karadagskogo prirodnogo zapovednika NAN Ukrainy, book 1. Simferopol: Sonat, pp. 124–130.
 21. Heluta V.P. 2005. In: Zbirnyk naukovykh prats Luhanskoho natsioalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya Biolohichni nauky. Spetsialnyi vypusk "Bioriznomanitnist Luhanskoho pryrodnoho zapovidnyka NAN Ukrainy", 56(79): 93–109.
 22. Heluta V.P. 2006. Zapovidna sprava v Ukraini, 12(2): 23–32.
 23. Heluta V.P., Hirylovich I.S. 2016. First records of an invasive fungus Podosphaera amelanchieris (Erysiphales) in Belarus and Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 73(1): 78–83. https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.01.078
 24. Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya. 2017. In: Pryrodna ta istoryko-kulturna spadshchyna rayonu zapovidnyka "Kam'yani Mohyly": naukovi pratsi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Zaporizhzhya: Dyke pole, pp. 127–143.
 25. Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Umanets O.Yu. 2007. Ukrainian Botanical Journal, 64(5): 693–702.
 26. Heluta V.P., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya. 2014. In: Regional aspects of floristic and faunistic research: proceedings of the First International Scientific and Practical Conference. Chernivtsi: Druk Art, pp. 23–27.
 27. Heluta V.P., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya. 2016. In: Botany and mycology: modern horizons. Collection of papers devoted to the 90th anniversary of A.V. Grodzinsky (1926–1988) Academician of Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Nash format, pp. 426–478.
 28. Heluta V.P., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya. 2018. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy, 15: 117–129.
 29. Heluta V., Hayova V., Tykhonenko Yu., Dzhagan V., Umanets O. 2010. Microfungi on plants from Tendra Island (Ukraine, Black Sea). Polish Botanical Journal, 55(2): 441–449.
 30. Heluta V.P., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Malanyuk V.B., Slobodyan O.M. 2011. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy, 8: 88–108.
 31. Heluta V.P., Prydyuk M.P., Zykova M.O., Tykhonenko Yu.Ya., Shevchenko M.V., Akulov O.Yu., Mnyukh O.V. 2019. Chornomorski Botanical Journal, 15(3): 275–296. https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2019-15-3-6
 32. Heluta V.P., Vakarenko L.P., Dubyna D.V., Bezusko L.H., Virchenko V.M., Vrona I.S., Hayova V.P., Demchenko E.M., Ilyin L.V., Kotenko A.H., Mykhaylyuk T.I., Petlovanyi O.A., Khymyn M.V., Tsarenko P.M. 2001. Zakaznyk "Lyubche". Pryrodni umovy, bioriznomanitnist, zberezhennya ta upravlinnya. Kyiv, 224 pp.
 33. Jaczewski A.A. 1917. Ezhegodnik svedeniy o boleznyakh i povrezhdeniyakh kulturnykh i dikorastushchikh rasteniy. 7–8-y god – 1911–1912. St.Petersburg, 463 pp.
 34. Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 204 pp.
 35. Marchenko P.D. 1974a. Ukrainian Botanical Journal, 31(5): 656–659.
 36. Marchenko P.D. 1974b. Ukrainian Botanical Journal, 31(6): 764–766.
 37. Marchenko P.D. 1976. Ukrainian Botanical Journal, 33(3): 271–276.
 38. Marchenko P.D. 1979. Ukrainian Botanical Journal, 36(4): 360–366.
 39. Moparthi S., Grove G.G., Pandey B., Bradshaw M., Rooney-Latham S., Braun U., Meeboon J., Romberg M. 2019. Phylogeny and taxonomy of Podosphaera cerasi, sp. nov., and Podosphaera prunicola sensu lato. Mycologia, 111: 647–659. https://doi.org/10.1080/00275514.2019.1611316
 40. Morochkovskyi S.F., Zerova M.Ya., Lavitska Z.H., Smitska M.F. 1969. Vyznachnyk hrybiv Ukrainy, vol. 2. Askomitsety. Kyiv: Naukova Dumka, 517 pp.
 41. Solomakhina V.M. 1956. Naukovi zapysky Kyivskoho universytetu, 15(4): 97–100.
 42. Solomakhina V.M. 1959. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Biology, 2(1): 17–21.
 43. Solomakhina V.M. 1962. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Biology, 5: 3–6.
 44. Stasevich L.I. 1985a. Mikologiya i fitopatologiya, 19(2): 167–171.
 45. Stasevich L.I. 1985b. Mikologiya i fitopatologiya, 19(2): 189.
 46. Tykhonenko Yu.Ya., Heluta V.P. 2011. Ukrainian Botanical Journal, 68(6): 853–864.