ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 7
Up
Ukr. Bot. J. 2021, 78(1): 47–61
https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.047
Red Data Book of Ukraine

Current distribution data for the red-listed species of aphyllophoroid fungi in Ukraine

Shevchenko M.V., Heluta V.P., Zykova M.O., Hayova V.P.
Abstract

The article provides current information on distribution patterns of six species of aphyllophoroid fungi (Agaricomycetes, Basidiomycota) listed in the Red Data Book of Ukraine: Clavariadelphus pistillaris, Gomphus clavatus, Hericium coralloides, Picipes rhizophilus, Polyporus umbellatus, and Sparassis crispa. Altogether, about 500 occurrences of the fungal fruitbodies in the country are reported. Of them, over 410 recent observations have been added to those published in the Red Data Book of Ukraine in 2009. Majority of that data has been provided over the last few years via mushroom citizen science, i.e. involvement of volunteers in collecting distribution data for macrofungi with large and distinctive fruitbodies. Only specialist-verified observations were included in the datasets reported in the article. The compiled data will serve as a considerably improved basis for future re-assessments of the conservation status of these threatened species for the next edition of the Red Data Book of Ukraine.

Keywords: distribution, fungal conservation, Gomphales, mushroom citizen science, Polyporales, Red Data Book of Ukraine, threatened species

Full text: PDF (Eng) 2.96M

References
 1. Akulov O.Yu., Leontyev D.V. 2008. Fungi listed in the Red Data Book of Ukraine from Homilshanski Lisy National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 65(4): 586–589.
 2. Akulov O.Yu. 2016. In: The ecological, socio-economic and historical-cultural aspects of the Maramures border region development. Materials of the International scientific-practical conference. Khmelnytskyi, pp. 5–12.
 3. Antosyak T.M., Kozurak A.V, Gleb R.Yu. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Data Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 9–13.
 4. Babiychuk O.V. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Data Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, p. 14.
 5. Batochenko V.M. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Data Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 24–39.
 6. Baziuk I.V. 2000. Fungi species of the Red Data Book of Ukraine from the Ukrainian Roztochia. Ukrainian Botanical Journal, 57(2): 178–180.
 7. Bazyuk-Dubey I.V. 2010. Mycoflora of Hutsulshchyna National Nature Park. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 20(16): 118–128.
 8. Bengus Yu.V. 2016. In: Rare plants and fungi of Ukraine and adjacent areas: implementing conservation strategies. Proceedings of the 4th International conference. Kyiv, pp. 167–169.
 9. Bisko N.A., Lomberg M.L., Mytropolska N.Yu., Mykchaylova O.B. 2016. Kolektsiya kultur shapynkovykh hrybiv (IBK). Kyiv: Alterpress, 120 pp.
 10. Bondartsev A.S. 1953. Trutovye griby evropeyskoy chasti SSSR i Kavkaza. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1106 pp.
 11. Borščow E. 1869. Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Černigow. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, 13: 219–245.
 12. Brusentsova N.O., Brusentsova O.V., Saidakhamedova N.B. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Data Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 84–88.
 13. Dudka I.O. 2008. In: Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Vol. 23: Ekolohichnyi zbirnyk. Lviv: Zakhidnyi naukovyi tsentr NAN Ukrainy i MON Ukrainy, pp. 48–62.
 14. Dzhagan V.V., Prydiuk M.P., Senchylo O.O. 2010. New records of macromycetes listed in the Red Data Book of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 67(4): 587–595.
 15. Fokshei S.I. 2016. Rare species of fungi in the old growth and virgin forests of Hutsulshchyna National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 73(2): 72–77. https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.01.072
 16. Fokshei S.I. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 426–430.
 17. Girzitska Z. 1929. Materialy do mikoflory Ukrainy. Visnyk Kyivskoho Botanichnoho Sadu, 10: 4–41.
 18. Gleb R.Yu. 2016. In: The Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine. Implementing the Global Strategy for Plant Conservation. Proceedings of the 3rd International Conference. Chernivtsi, pp. 313–315.
 19. Gleb R.Y, Kapets N.V., Zykova M.O. 2016. In: The ecological, socio-economic and historical-cultural aspects of the Maramures border region development. Materials of the International scientific-practical conference. Khmelnytskyi, pp. 94–97.
 20. Hayova V.P., Heluta V.P., Shevchenko M.V. 2020. Fomitopsis officinalis (Polyporales): are there any records of the fungus known from Ukraine? Ukrainian Botanical Journal, 77(1): 40–43. https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.01.040
 21. Heilmann-Clausen J., Maruyama P.K., Bruun H., Dimitrov D., Laessøe T., Frøslev T., Dalsgaard B. 2016. Citizen science data reveal ecological, historical and evolutionary factors shaping interactions between woody hosts and wood-inhabiting fungi. New Phytologist, 212(4): 1072–1082. https://doi.org/10.1111/nph.14194
 22. Heilmann-Clausen J., Bruun H.H., Ejrnæs R., Frøslev T.G., Læssøe T., Petersen J.H. 2019. How citizen science boosted primary knowledge on fungal biodiversity in Denmark. Biological Conservation, 237: 366–372. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.07.008
 23. Isikov V.P. 2003. Macromycetes of woody plants of Crimea. Ukrainian Botanical Journal, 60(4): 447–463.
 24. Karpenko K.K. 2004. New and rare for Ukraine species of macromycetes from the North-East part of the Left-Bank Forest-Steppe. Ukrainian Botanical Journal, 61(2): 34–40.
 25. Karpenko K.K. 2009. Makromitsety zapovidnykh terytoriy Sumskoi oblasti. Sumy: PP Vinnychenko M.D., 356 pp.
 26. Küffer N., Lovas P.S., Senn-Irlet B. 2004. Diversity of wood-inhabiting fungi in natural beech forests in Transcarpathia (Ukraine): a preliminary survey. Mycologia Balcanica, 1: 129–134.
 27. Kulsha Yu.M., Prudenko MM, Shevchyk V.L., Grishchenko V.M., Yablonska-Grishchenko Ye.D. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 270–271.
 28. Kurynchuk O.P. 2005. Sparasys kucheryavyi. Hryb, znaydenyi na Volyni vpershe. Zhyva Ukraina, 1–2: 20.
 29. Léveillé J.H. 1842. Observations médicales et enumeration des plantes recueillies en Tauride. In: Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, tome 2. Ed. A. Demidoff, E. Bourdin. Paris: Ernest Bourdin et Cie, pp. 34–242.
 30. Malanyuk V.B. 2012. Hryby Chervonoi knyhy Ukrainy v obyektakh pryrodno-zapovidnoho fondu Karpatskoho rehionu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy, Seriya Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo, 171(1): 124–127.
 31. Malanyuk V.B. 2013. New records of macromycetes from the Red Data Book of Ukraine in Halych National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 70(2): 251–255.
 32. Malanyuk V.B. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev–Chernivtsi: Druk Art, pp. 285–286.
 33. Namysłowski B. 1914. Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny [Slime moulds and fungi of Galychyna and Bukovyna]. Pamętnik Fizyograficzny, 22(4): 1–151.
 34. Petrichuk Yu., Pasaylyuk M. 2015. New records of the fungi listed in the Red Data Book of Ukraine from the Pokutski Carpathians. Ukrainian Botanical Journal, 72(4): 381–384. https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.381
 35. Pilát A. 1940. Hymenomycetes Carpatorum orientalium. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 2(3): 37–80.
 36. Prudenko M.M., Dzhagan V.V. 2008. A long-term monitoring of fungi in Kaniv Nature Reserve. Zapovidna Sprava v Ukrayini, 14(2): 11–14.
 37. Prydiuk M.P. 2005. Bazydialni makromitsety Luhanskoho pryrodnoho zapovidnyka. Zbirnyk naukovykh prats Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Biolohichni nauky. Spetsialnyi vypusk, 56(79): 69–92.
 38. Prylutsky O.V., Leontiev D.V., Bengus Yu.V. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, p. 324.
 39. Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom. 2009. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalkonsaltyng, 912 pp.
 40. Rekita I.M. 2014. In: Pryrodnychi nauky: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 11. Sumy: SumDPU imeni A.S. Makarenka, pp. 25–33.
 41. Sarkina I.S. 2004. Bazidialnye makromitsety stepnogo Kryma: Kerchenskiy poluostrov i Prisivashie. Sbornik nauchnykh trudov Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada, 123: 50–58.
 42. Sarkina I.S. 2008. In: Fundamentalnye i prikladnye problem botaniki v nachale XXI veka: Materialy Vserossiyskoy konferentsii. Chast 2: algologiya, mikologiya, likhenologiya, briologiya. Petrozavodsk: Karelskiy nauchnyi tsentr RAN, pp. 159–162.
 43. Sarkina I.S., Mironova L.P. 2010. In: The Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine. Implementing the Global Strategy for Plant Conservation. Proceedings of the International Conference. Kyiv, pp. 238–239.
 44. Sarkina I.S., Prydiuk M.P., Heluta V.P. 2003. Macromycetes of Crimea listed in the Red Data Book of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 60(4): 438–446.
 45. Shevchenko M.V., Heluta V.P, Hayova V.P. 2019. Distribution and conservation status of Grifola frondosa (Polyporales, Basidiomycota) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal76(2): 144–151. https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.02.144
 46. Soldatova I.M. 1972. Novi ta malovidomi dlya URSR vydy afiloforoidykh hrybiv, vyyavleni v stepoviy zony Ukrainskoi RSR. Ukrainian Botanical Journal, 29(4): 522–525.
 47. Solomakhina V.M. 1956. In: Tezy dopovidey na XIII naukoviy sesii KDU. Kyiv, pp. 111–113.
 48. Solomakhina V.M. 1957. Hrybni khvoroby stovburiv ta koreniv lisovykh derevnykh porid Zakhidnoho Polissya URSR. Naukovi zapysky Kyivskoho derzhavnoho universytetu, 20(14): 163–166.
 49. Storozhenko Zh.V. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 343–344.
 50. Sukhomlyn M.M. 2010. Kolektsiya hrybiv-makromitsetiv yak osnova stratehii zberezhennya henofondu bazydialnykh i askomitsetnykh hrybiv. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy, 7: 102–107.
 51. Taran N.A., Soldatova I.M., Wasser S.P. 1989. In: Biogeotsenologicheskie issledovaniya lesov tekhnogennykh landshaftov stepnoy Ukrainy. Dnepropetrovsk: DGU, pp. 58–73.
 52. Tyukh Yu.Yu., Niroda T.M. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, p. 382–383.
 53. Usichenko A.S., Akulov O.Yu., Ordynets A.V. 2005. In: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Izuchenie i sokhranenie prirodnykh ekosistem zapovednikov lesostepnoy zony", posvyashchennoy 70-letiyu Tsentralno-Chernozemnogo zapovednika. Kursk, pp. 274–278.
 54. Usichenko A.S. 2011. Rare aphyllophoroid fungi from Homilshanski Lisy National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 68(4): 570–580.
 55. Wasser S.P., Soldatova I.M. 1977. Vysshie bazidiomitsety stepnoy zony Ukrainy (Boletales, Agaricales, Russulales i Aphyllophorales). Kyiv: Naukova Dumka, 353 pp.
 56. Wróblewski A. 1922. Wykaz grzybów zebranych w latach 1913–1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowości. I. Phycomycetes, Ustilaginaceae, Uredinales i Basidiomycetes. Sprawozdanie Komisji Fizjograficzney Polskiej Akademii Umiejętności, 55–56: 1–50.
 57. Yurechko R.Yu. 2019. In: Findings of plants and fungi listed in the Red Book of Ukraine and the Berne Convention (Resolution 6). Vol. 1 (Series: Conservation Biology in Ukraine, Issue 11). Kiev; Chernivtsi: Druk Art, pp. 459–468.
 58. Zerova M.Ya. 1956. Nazemni hryby tsilynnykh stepiv Ukrainskoi RSR. Ukrainian Botanical Journal, 13(2): 68–77.
 59. Zerova M.Ya. 1957. Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. i Pleurotus eryngii Fr. ex DC. var. ferulae Lanzi – tsikavi dlya Ukrainskoi RSR vydy hrybiv, vyiavleni v tsilynnykh stepakh. Ukrainian Botanical Journal, 14(2): 69–71.
 60. Zerova M.Ya., Radziyevsky G.G., Shevchenko S.V. 1972. Vyznachnyk Hrybiv Ukrainy, vol. 5, book 1. Kyiv: Naukova Dumka, 239 pp.