ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 1 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(3): 203–211
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.203
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Pollen morphology of species of the genus Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) in the flora of Ukraine for spore-pollen analysis

Tsymbalyuk Z.M., Bezusko L.G.
Abstract

Using light and scanning electron microscopy, pollen grains of three species of the genus Viburnum represented in the flora of Ukraine were studied. Pollen grains of the studied species are 3-colporate, ellipsoidal, spheroidal or oblate spheroidal, medium-sized. Their outline in equatorial view is elliptical or circular, in polar view 3-lobed or triangular. Colpi are long, with pointed ends. Pores are distinct, circular or elliptic. Sculpture exine spinulose-macroreticulate (V. lantana) and macroreticulate (V. opulus and V. tinus). Participation of pollen grains of Viburnum sp. in subfossil spore-pollen spectra of the plain part of Ukraine is analyzed; the conclusion is confirmed that the presence of fossil pollen of Viburnum in palynological spectra justifies spread of elements of the shrubby vegetation types during the Holocene in the territory of Ukraine's Steppe zone. The spatiotemporal differentiation of distribution patterns of Viburnum sp., V. opulus and V. lantana during the Holocene in the plain part of Ukraine is revealed for the first time.The use of diagnostic characters of pollen grains of species of Viburnum and their original micrographs in spore-pollen studies of the Quaternary sediments of Ukraine will enhance palaeobotanical reconstructions, add more details to the reconstructed history and distribution patterns of these species in space and time.

Keywords: Viburnum, pollen grains, morphology, diagnostic features, spore-pollen analysis, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 6.59M

References
 1. Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linn. Soc., 2016, 181: 1–20. https://doi.org/10.1111/boj.12385
 2. Arap R.Ya. Ukr. Bot. J., 1972, 29(4): 506–513.
 3. Arap R.Ya. Ukr. Bot. J., 1974, 31(1): 493–498.
 4. Arap R.Ya. Palinologicheskie issledovaniya poverkhnostnykh sloev pochvy Ukrainskogo Polesya. In: Palinologicheskie. issledovaniya osadochnykh otlozheniy Ukrainy i smezhnykh territoriy, Kiev: Naukova Dumka, 1976, pp. 11–16.
 5. Artyushenko A.T. Rastitelnost Lesostepi i Stepi Ukrainy v chetvertichnom periode (po dannym sporovo-pyltsevogo analiza), Kiev: Naukova Dumka, 1970, 176 pp.
 6. Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezusko L.G. Istoriya rastitelnosti zapadnykh oblastey Ukrainy v chetvertichnom periode, Kiev: Naukova Dumka, 1982, 136 pp.
 7. Basset J.J., Crompton C.W. Pollen morphology of the family Caprifoliaceae in Canada. Pollen & Spores, 1970, 12: 365–380.
 8. Bezusko L.G., Bezusko T.V., Mosyakin S.L. A partial reconstruction of the flora and vegetation in the central area of Early Medieval Kiev, Ukraine, based on the results of palynological investigations. Urban Habitats, 2002, 1(1): 105–119, available at: http://urbanhabitats.org/v01n01/medievalkiev_pdf.pdf.
 9. Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Flora and vegetation of the Ovruch Ridge (Northern Ukraine) in Early Medieval times (by palynological data). Quat. Internat., 2009, 203(1–2): 120–128. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.04.016
 10. Bezusko L.H., Mosyakin S.L., Bezusko A.H. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleystotseni ta holotseni (Patterns and trends of development of the plant cover of Ukraine in the Late Pleistocene and Holocene), Kyiv: Alterpress, 2011, 448 pp.
 11. Bezusko L.G., Kotova N.S., Kovalyukh N.N. Naselenie epokhi neolita – rannego eneolita Zapadnogo Priazovya i okruzhayushchaya sreda. In: Starozhytnosti stepovoho Prychornomor'ya i Krymu, Zaporizhzhya, 2000, vol. 8, pp. 89–109.
 12. Bolikhovskaya N.S. Rastitelnost i klimat Srednego Pridnestrovya v pozdnem pleystotsene. Rezultaty palinologicheskogo analiza otlozheniy Kishlyanskogo Yara. In: Ketrosy. Musterskaya stoyanka na Srednem Dnestre, Moscow: Nauka, 1981, pp. 103–124.
 13. Demchenko O.O. Viburnaceae. In: Dendroflora Ukrainy. Dykorosli y kultyvovani dereva I kushchi. Pokrytonasinni (Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms), part II. Eds M.A. Kokhno, N.M. Trofymenko, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005, pp. 603–608.
 14. Donoghue M.J. Pollen diversity and exine evolution in Viburnum and the Caprifoliaceae sensu lato. J. Arnold Arbor., 1985, 66: 421–469.
 15. Erdtman G. Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1952, 539 pp.
 16. Faegri K., Iversen J. Textbook of pollen analysis, Oxford: Blackwell, 1964, 237 pp.
 17. Halbritter H. Viburnum opulus. In: PalDat – a palynological database, available at: https://www.paldat.org/pub/Viburnum_opulus/301124 (accessed 09 April 2017).
 18. Halbritter H. Viburnum tinus. In: PalDat – a palynological database, available at: https://www.paldat.org/pub/Viburnum_tinus/301122 (accessed 09 April 2017).
 19. Halbritter H., Svojtka M. Viburnum lantana. In: PalDat – a palynological database, available at: https://www.paldat.org/pub/Viburnum_lantana/301127 (accessed 09 April 2017).
 20. Horbenko S.A., Pashkevych H.O. Zemlerobstvo davnikh slov'yan, Kyiv: Akademperiodyka, 2010, 316 pp.
 21. Grichuk V.P. Istoriya flory i rastitelnosti Russkoy ravniny v pleystotsene, Moscow: Nauka, 1989, 183 pp.
 22. Kalynovych N., Kharmata K. Visnyk Lviv. Univ., Ser. Biol., 2001, 27: 78–99.
 23. Khotynskyi N.A. Holotsen Severnoy Evrazyi, Moscow: Nauka, 1977, 196 pp.
 24. Kremenetskiy K.V. Paleoekologiya drevneyshikh zemledeltsev i skotovodov Russkoy ravniny, Moscow: Nauka, 1991, 193 pp.
 25. Kupriyanova L.A., Aleshina L.A. Pyltsa i spory rasteniy flory evropeyskoy chasti SSSR, Leningrad: Nauka, 1972, vol. 1, 170 pp.
 26. Mabberley D.J. The plant-book: a portable dictionary of the vascular plants. Edition 2, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997, 858 pp.
 27. Maciejewska I. Pollen morphology of the Polish species of the family Caprifoliaceae. Pt 1. Acta Soc. Bot. Polon., 1997, 66(2): 133–142. https://doi.org/10.5586/asbp.1997.017
 28. Moore P.D., Webb J.A. An illustrated guide to pollen analysis, London; Sydney; Auckland; Toronto, 1983, 133 pp.
 29. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiii+345 pp.
 30. Pashkevich G.A. Paleoetnobotanicheskie nakhodki na territorii Ukrainy. Drevnyaya Rus: Katalog. Preprint In-ta arkheologii, Kiev, 1991a, 45 pp.
 31. Pashkevich G.A. Paleoetnobotanicheskie nakhodki na territorii Ukrainy (neolit-bronza): Katalog. Preprint In-ta arkheologii, Kiev, 1991b, 48 pp.
 32. Punt W., Blackmore S., Nilsson S., Thomas A.L. Glossary of pollen and spore terminology, Utrecht: LPP Foundation, 1994, 71 pp.
 33. Resler I., Kalynovych N., Kharmata K. Vilshyny Verkhnodnistrovsokyi rivnyny ta istoriya yikh pokhodzhennya. In: Yu. D. Kleopov ta suchasna botanichna nauka, Kyiv, 2002, pp. 186–279.
 34. Takhtajan A.L. Sistema magnoliofitov, Leningrad: Nauka, 1987, 439 pp.
 35. Takhtajan A.L. Diversity and classification of flowering plants, New York: Columbia Univ. Press, 1997, 663 pp.
 36. Takhtajan A. Flowering Plants, Berlin: Springer Verlag, 2009, 871 pp. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9609-9
 37. Tokarev P.I. Morfologiya i ultrastruktura pyltsevykh zeren, Moscow: T-vo nauchn. izd. KMK, 2002, 51 pp.
 38. Tsymbalyuk Z.M., Mosyakin S.L. Atlas pylkovykh zeren predstavnykiv rodyn Plantaginaceae ta Scrophulariaceae (Atlas of pollen grains of representatives of Plantaginaceae and Scrophulariaceae), Kyiv: Nash format, 2013, 276 pp.
 39. Zubets R.Ya. Ukr. Bot. J., 1971, 28(2): 192–198.