ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 7 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(6): 593–599
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.06.593
Plant Physiology, Biochemistry, Cell and Molecular Biology

Features of leaf of Pittosporum tobira (Pittosporaceae) under different growth conditions

Boyko L.I.
Abstract

The article provides data on anatomical and morphological structure of the leaf blade of Pittosporum tobira. Two types of trichomes on leaf surface are present: branched stretched double-peak and unbranched simple thread-like. Micromorphological study of leaf blade showed that leaves of this species are anisostomatic. Stomata are located randomly. It was revealed that under industrial conditions thickness of an adaxial epiderma slightly increases whereas thickness of an abaxial epiderma and palisade parenchyma decreases (owing to reduced number of parenchyma layers and cell size). The research on pigmentary system in leaves of the species demonstrated content indices of chlorophyll and carotenoids and their quantitative changes under various conditions of cultivation. The chlorophyll a content in the plants, which are grown under industrial conditions, has slightly decreased, while the chlorophyll b content has significantly increased (188% of control). The results of the research show that leaf tomentum amount, number and size of stomata, size of mesophyll cells, and content of photosynthetic pigments are diagnostic features for assessment of plants adaptation opportunities under various conditions of cultivation.

Keywords: Pittosporum tobira, leaf blade, trichomes, stomata, anatomical structure

Full text: PDF (Ukr) 1.26M

References
 1. Barykina R.P., Veselova T.D., Devyatov A.G. Osnovy mikrotekhnicheskikh issledovaniy v botanike, Moscow, 2000, 212 pp.
 2. Boyko L.I. Byull. derzhavnoho Nikitskoho bot. sadu, 2004, 89: 10–12.
 3. Boyko L.I. In: Materialy XII z'yizdu Ukrainskoho bot. tovarystva (The papers of XII convention of Ukrainian botanical society), Odesa, 2006, pp. 283
 4. Boyko L.I. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu, 2007, 12–14: 133–135.
 5. Boyko L.I. In: Zberezhennya bioriznomanittya tropichnykh i subtropichnykh roslyn: mat. mizhnar. nauk. konf. (Features of species of genus Pittosporum Banks et Soland. ex Gaertn. phenology in the conditions of the protected ground) Kyiv, 2009, pp. 221–225.
 6. Boyko L.I. Biolohichnyi visnyk MDPU, 2014, 4(3): 34–54.
 7. Borisovskaya G.M. Bot. Zhurn., 1983, 70(12): 1629–1636.
 8. Butnik A.A., Timchenko O.V. Bot. Zhurn., 1987, 74(8): 1021–1030.
 9. Chen L.-H., Huang T.-C. Taiwania Int. J. Life Sci., 1986, 31(1): 41–64.
 10. Derzhavina N.M., Silanteva L.A. Bot. Zhurn., 2003, 88(12): 46–59.
 11. Ehzau K., Anatomiya semennykh rasteniy, Moscow: Mir, 1980, vol. 2, 558 pp.
 12. Gameley Yu.V. Struktura rasteniy Zaaltayskoy Gobi. In: Pustyni Zaaltayskoy Gobi. Eds Yu.V. Gameley, P.D. Gunin, R.V. Kamelin, N.N. Slemnev, Leningrad: Nauka, 1988, pp. 44–107.
 13. Gavrilenko V.F., Ladygina M.E., Khandobina L.M. Bolshoy praktikum po fiziologii rasteniy. Fotosintez. Dykhanie, Moscow: Vysshaya shkola, 1975, 392 pp.
 14. Getko N.V. Rasteniya v tekhnogennoy srede: Struktura i funktsiya assimilyatsionnogo apparata, Minsk: Nauka i tekhnika, 1989, 208 pp.
 15. Gornitskaya I.P., Boyko L.I., Tkachuk L.P. Promyshlennaya botanika, 2006, 6: 66–78.
 16. Goryshina T.K. Fotosinteticheskiy apparat rasteniy i usloviya sredy, Leningrad: Izd-vo LGU, 1989, 203 pp.
 17. Ivanova L.A., Pyankov V.I. Bot. Zhurn., 2002, 87(12): 17–28.
 18. Ivanova L.A. Ekologiya, 2014, 2: 109–118.
 19. Kiselev G.E. Tsvetovodstvo, Moscow: Gosizdat. Selhoz. lit., 1952, 972 pp.
 20. Koverya S.M. K voprosu vnutritsekhovogo ozeleneniya promyshlennykh predpriyatiy. In: Rasteniya i promyshlennaya sreda, Kiev: Naukova Dumka, 1968, pp. 202–207.
 21. Krasinskij N.P. Dymoustoychivost rasteniy i dymoustoychivye assortimenty: Moscow; Gorkiy: Izd-vo Gork. Univ., 1950, pp. 9–109.
 22. Krastynya G.K. Vliyanie ehkologicheskih faktorov v usloviyah pomeshchenij i razvitie semejstva tolstyankovyh (Crassulaceae A. DC) (Influence of egological factors in the apartaments conditions and development of family of Crassulaceae): Cand. Sci. Diss. Abstract, Moscow, 1974, 21 pp.
 23. Ladyzhenko T.A., Getko N.V., Kabashnikova L.F. Vestsi Natsyianalnay akademii navuk Belarusi. Ser. Biyal. navuk, 2013, 3: 17–22.
 24. Lakusič B., Popov V., Runjajič-Antič D. Arch. Biol. Sci. Belgrade, 2007, 59(3): 187–192. https://doi.org/10.2298/ABS0703187L
 25. Lyubimenko V.N. Vliyanie sveta razlichnoy napryazhennosti na nakoplenie sukhogo veshchestva i khlorofilla u svetlolyubivykh i tenevynoslivykh rasteniy. St. Petersburg, 1909, 110 pp.
 26. Metcalfe C.R., Chalk L. Pittosporaceae. In: Anatomy of the Dicotyledons. Oxford; London: Clarendon Press, 1950, pp. 128–131.
 27. Mokronosov A.T. Mezostruktura i funktsionalnaya aktivnost fotosinteticheskogo apparata, Sverdlovsk: Izd-vo Ural. Univ., 1978, 245 pp.
 28. Narayana L.L., Radhakrishnaiah M. Floral anatomy of Pittosporaceae: five species of Pittosporum, Can. J. Bot., 1982, 60(10): 1859–1867. https://doi.org/10.1139/b82-232
 29. Nikolaevskiy V.S. Biologicheskie osnovy gazoustoychivosti rasteniy, Novosibirsk: Nauka, 1979, 280 pp.
 30. Nobel P.S. J. Physiol. Plant, 1977, 40: 137–144. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1977.tb01510.x
 31. Ovrutska I.I. Ukr. Bot. J., 2012, 69(1): 125–133.
 32. Polishchuk L.K., Visn. KDU. Ser. Biol., 1962, 4: 12–18.
 33. Pyankov V.I. Rol fotosinteticheskoy funktsii v adaptatsii rasteniy k usloviyam sredy (Role of photosynthetic function in plants adaptation to the environment conditions): Dr. Sci. Diss. Abstract, Moscow, 1993, 103 p.
 34. Rinallo C., Bennici A. Adv. Horticult. Sci., 1989, 3(2): 63–67.
 35. Shnyukova E.I., Ukr. Bot. J., 1968, 25(5): 72–79.
 36. Terashima I., Miyazawa S., Hanba Y.T. J. Plant Res., 2001, 114: 93–105. https://doi.org/10.1007/PL00013972
 37. Tort N.A. J. Pest Sci., 2004, 23: 345–352.
 38. Tselniker Yu.L. Fiziologicheskie osnovy tenevynoslivosti drevesnykh rasteniy, Moscow: Nauka, 1978, 214 pp.
 39. Ubaeva R.Sh. Ekologo-morfologicheskie osobennosti izmeneniya listev drevesno-kustarnikovykh rasteniy g. Groznogo pri vozdeystvii toksikantov (Ekological-morphological features of arboreal-shrub plants leaves change in Grozny under toxicants influence): Cand. Sci. Diss. Abstract, Moscow, 2004, 22 pp.
 40. Vasilevskaya V.K., Butnik A.A. Bot. Zhurn., 1982, 67(7): 876–890.
 41. Zaimenko N.V., Cherevchenko T.M., Kharytonova I.P. Fiziolohiia i biokhimiia kulturnykh roslyn, 1999, 31(5): 345–350.
 42. Zaytsev G.N. Metodika biometricheskikh raschetov. Matematicheskaya statistika v eksperementalnoy botanike, Moscow: Nauka, 1973, 256 pp.
 43. Zhang Z.-Y., Turland N.J. Pittosporaceae. In: Flora of China, On line Date 6.24.2003, vol. 9, p. 1, available at: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10695
 44. Zhou Q., Fu D., Jin X. Nordic J. Bot., 2005, 23: 345–352. https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.2003.tb00404.x
 45. Ziman S.M., Mosyakin S.L., Bulakh O.V., Tsarenko O.M., Felbaba-Klushyna L.M. Ilyustrovanyi dovidnyk z morfolohii kvitkovykh roslyn, Uzhhorod: Medium, 2004, 156 pp.
 46. Zvereva G.K. Sibirskiy vestnik. Ser. Sel.-khoz. nauki, 1988, 4: 49–53.