ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 12 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 723–727
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.723
Red Data Book of Ukraine

Distribution of Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) in Ukraine

Votkalchuk K.A.1, Sanislo Ya.P.2, Bezsmertna O.O.3
Abstract

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J. Koch is a rare species listed in the Red Data Book of Ukraine (2009). An analysis of the literature data, critical revision of herbarium specimens and field studies of the authors have shown that in Ukraine there are 14 records of this species. Botrychium matricariifolium was found in 7 regions of Ukraine, e.g. Volyn, Ternopil, Vinnytsia, Cherkasy, and Chernivtsi (1 in each), Lviv (2), and Transcarpathian (7). Two new localities registered during the field study in Transcarpathian Region are reported. One of these localities represents the largest population of the species in Ukraine.

Keywords: Botrychium, ferns, rare species, distribution, Red Data Book, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 581K

References
 1. Artautova E.M. Gametofity ravnosporovykh paporotnikov, SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2008, 456 s.
 2. Atkinson G.F. Bull. Torrey Bot. Club, 1893, 20: 356. https://doi.org/10.2307/2475802
 3. Bezsmertna O.O., Vasheka O.V., Mashkovska S.P. Chornomor. botan. zhurn., 2011, 7(3): 230—237.
 4. Cambell D.H. Eusporangiatae: The comparative morphology of the Ophioglosaceae and the Marattiaceae, Washington DC.: Carnegie Inst., 1911, 229 p.
 5. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Za red. Ya.P. Didukha, K.: Globalconsulting, 2009, 912 s.
 6. Chornei I.I., Budzhak V.V., Tokariuk A.I. Storinkamy Chervonoi knyhy Ukrainy (roslynnyi svit). Chernivetska oblast, Chernivtsi: DrukArt, 2010, 452 s.
 7. Ellenberg H., Weber E., Düll R. et al. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta GeoBot., 1992, 18, 258 s.
 8. European Red List of Vascular Plants. M. Bilz, S.P. Kell, N. Maxted, R.V. Lansdown, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, 132 p.
 9. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky. Za red. V.A. Onyshchenka i T.L. Andriyenko, K.: Fitosotsiotsentr, 2012a, 406 s.
 10. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 2. Natsionalni pryrodni parky. Za red. V.A. Onyshchenka i T.L. Andriyenko, K.: Fitosotsiotsentr, 2012b, 580 s.
 11. Flora evropeyskoy chasti SSSR. Pod red. F. Fedorova, L.: Nauka, 1974, T. 1, 404 s.
 12. Flora of North America North of Mexico. Ed. Flora of North America Editorial Committee, New York; Oxford: Oxford Univ. Press, 1993, Vol. 2, P. 85—106.
 13. Fodor S.S. Flora Zakarpattia, Lviv: Vyshcha shk., 1974, 207 s.
 14. Khorologiya flory Ukrainy. Spravochnoe posobie. A.I. Barbarich, D.N. Dobrochaeva, O.N. Dubovik i dr., Kiev: Nauk. dumka, 1986, 272 s.
 15. Kish R.Ya., Danylyk I.M., Prots B.H. Nauk. visn. UzhNU. Ser. biol, 2005, Vyp. 16, S. 22—26.
 16. Kleopov Yu.D. Analiz flory shirokolistvennykh lesov evropeyskoy chasti SSSR, Kiev: Nauk. dumka, 1990, 352 s.
 17. Klimuk Yu.V., Miskeievych U.D., Yakushenko D.M. ta in. Pryrodno-zapovidni terytorii Ukrainy. Roslynnyi svit, Vyp. 6, K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 400 s.
 18. Knudson L. Bot. Gaz., 1922, 73: 1—25. https://doi.org/10.1086/332956
 19. Konventsiya pro okhoronu dykoi flory i fauny ta pryrodnykh seredovyshch isnuvannia v Yevropi (Bern, 1978 r.), K.: Minekobezpeky Ukrainy, 1998, 76 s.
 20. Margittai A. Bot. Közl., 1935, 6(15): 75—91.
 21. Melnyk V.I. Redkie vidy flory ravninnykh lesov Ukrainy, K.: Fitosociocentr, 2000, 212 s.
 22. Melnyk V.I. Nauk. zap. NaUKMA. Biol. ta ekol., 2009, 93: 45—53.
 23. Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy. Otv. red. Yu.N. Prokudin, Kiev: Nauk. dumka, 1987, 548 s.
 24. Parnikoza I.Yu. Ukr. botan. zhurn., 2002, 59(6): 728—730.
 25. Parnikoza I.Yu. Zap. sprava v Ukraini, 2010, 16(1): 22—27.
 26. Ridkisni ta znykaiuchi vydy roslyn Lvivshchyny. Ker. pr. M.S. Khom’iak, L.: Bona, 2011, 124 s.
 27. Tasenkevich L. Carpathian List of Endangered Species. Ed. Z. J. Witkowski, W. Kril, W. Solarz, Vienna; Krakow: WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Acad. of Sciences, 2003, P. 6—19.
 28. Tasienkevych L.O. Nauk. visn. Chernivetskoho un-tu. Biol, 2009, T. 1, vyp. 1, S. 91—92.
 29. Tzvelev N.N. Novosti sistematiki vysshikh rasteniy, 2004, T. 36, S. 7—21.
 30. Vinnichenko T.S. Roslyny Ukrainy pid okhoronoiu Bernskoi konventsii, K.: Khimdzhest, 2006, 176 s.
 31. Vyznachnyk roslyn Ukrainskykh Karpat. Vidp. red. V.I. Chopyk, K.: Nauk. dumka, 1977, 435 s.
 32. Vyznachnyk roslyn Ukrainy. Za red. D.K. Zerova, K.: Urozhai, 1965, 866 s.
 33. Wittier D.P. Amer. Fern J., 1981, 71(3): 13—19. https://doi.org/10.2307/1546671
 34. Wittier D.P. Amer. J. Bot., 1985, 72: 929.
 35. Wittier D.P. Bot. Gaz., 1972, 133: 336—339. https://doi.org/10.1086/336652