ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 8 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(5): 590–598
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.05.590
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Pollen of Pinus pallasiana (Pinaceae) from plantings of environmentally safe and technogenically contaminated lands of the steppe zone of Ukraine

I.I. Korshikov1, E.V. Lapteva2
Abstract

Fertility, viability, morphometric variability of pollen, occurrence of its anomalies and growth deviations of pollen tubes were studied in Pinus pallasiana D. Don of «Askania-Nova» Biosphere Reserve and three plantings from Kryvyi Rig, growing within the areas of emissions of metallurgical works (smolters), and also on the iron ore dump. The pollen viability was high in all of the plantations, being ranged from 81.6 to 87.2%. Trees from the plantations were mostly distinguished by their abnormal pollen percentages and deviating pollen tubes growth when germinated on 15 % saccharose. The rates of these anomalies were, respectively, 7.9 % and 3.2% in trees from the reserve, whereas they made 13.2 to 24.8 % and 9.1 to 47.1 % in trees from three Kryvyi Rig plantations.

Keywords: Pinus pallasiana, viable pollen, anomalies, pollen tube, Kryvyi Rig, Askania-Nova

Full text: PDF (Ukr) 2.00M

References
 1. Bobrov A.E., Kupriyanova L.A., Litvinceva M.V., Tarasevich V.F. Spory paporotnikoobraznykh i pyl'ca golosemennykh i odnodol'nikh rasteniy flory evropeyskoy chasti SSSR, L.: Nauka, 1983, 208 s.
 2. Dzyuba O.F. Neftegaz. geol. Teoriya i praktika, 2007, 2: 1—22, http://www.ngtp.ru/rub/autors/OFDzuba.html (07/10/09).
 3. Efremov S.P., Pimenov A.V., Sedel'nikova T.S., Petrova I.V., Sannikov S.N. Hvoynye boreal'noy zony, 2010, 28(1—2): 126—129.
 4. Koba V.P. Citologiya i genetika, 2004, 3: 38—45.
 5. Korshikov I.I. Adaptaciya rasteniy k usloviyam tehnogenno zagryaznennoy sredy, Kiev: Nauk. dumka, 1996, 238 s.
 6. Kotelkova N.V. Nauch.-teh. inform. Mosk. lesoteh. in-ta (MLTI), 1956, 23: 5—28.
 7. Makohon I.V., Korshykov I.I. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(5): 736—745.
 8. Monoszon-Smolina M.H. Botan. zhurn., 1949, 4: 352—380.
 9. Nikolaeva A.N. Lesovedenie, 1974, 3: 59—63.
 10. Noskova M.E. Polovaya reprodukciya sosny obyknovennoy (Pinus sylvestris L.) v usloviyakh ekologicheskogo stressa: Avtoref. dis. … kand. biol. nauk, Krasnoyarsk, 2005, 20 s.
 11. Noskova N.E., Tret'yakova I.N. Hvoynye boreal'noy zony, 2006, 23(3): 54—63.
 12. Noskova N.E., Tret'yakova I.N. Hvoynye boreal'noy zony, 2011, 28(1): 41—46.
 13. Oskolkov V.A. Lesovedenie, 1988, 2: 16—21.
 14. Pausheva Z.P. Praktikum po citologii rasteniy, M.: Agropromizdat, 1988, 271 s.
 15. Pepponi G. XII Hungarian-Italian Symposium on Spectrochemistry: Environmental Pollution and Human Health (Pécs, 23—27 October 2005). Ed. V.G. Mihucz, G. Záray, Budapest, 2005, P. 46, http://www.speciation-analysis.net/Public/Events/2005/02/14/1320.html
 16. Rozhdestvenskiy Yu.F. Ekologiya, 1974, 1: 49—53.
 17. Rozmologov V.P. Bull. Glavn. botan. sada AN SSSR, 1964, Vyp. 52, S. 79—87.
 18. Tret'yakova I.N. Embriologiya khvoynykh, Novosibirsk: Nauka, 1990, 157 s.
 19. Tret'yakova I.N., Noskova N.E. Ekologiya, 2004, 1: 26—33.
 20. Tupicin S.S., Ryabogina N.E., Tupicina S.S. Izv. Samarskogo nauch. centra RAN, 2012, 14, 1(3): 822—828.
 21. Vladimirova O.S., Muratov E.N., Sedaeva M.I. Hvoynye boreal'noy zony, 2008, 25(1—2): 98—102.