ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 8 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(4): 460–469
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.04.460
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Analysis of the flora of National Nature Park «Pyriatynsky»

O.A. Kovalenko
Abstract

This article highlights the taxonomic diversity and systematic structure of the flora of NNP «Pyriatynsky». It has been determined that its flora includes 1174 species of higher vascular plants belonging to 509 genera, 122 families and 6 divisions. The flora is sufficiently representative for species diversity of the Left-Bank Dnipro area. The flora belongs to a transitional type between Boreo-temporal floras and mediterranean ones. This claim was supported by distribution of higher-rank taxa, by analysis of the spectra of families and genera as well as the results of cluster analysis of floras parsimony by Sørensen—Czekanowsky index, and by factor analysis for the parameters of the systematic structure.  The spectra of families and genera of the spontaneous flora and its native fraction are similar, except minor differences in ranks of some taxa. The systematic structure of the alien fraction has a termo-xerophilous character caused by dominant Mediterranean, North American, and East Asian elements. The specta of genera have a boreal character. This is a result of the flora development under floodplain conditions in the north of the Left-Bank Dnipro area. The differentiation of taxa within ecocenophytons and cenofloras bears a complex character. The maintenance of the high-level species diversity should be based on conservation and restoration of all natural floristic complexes, limitation of biological invasions and development of the Uday River ecological corridor.

Keywords: flora, systematic structure, NNP «Pyriatynsky», taxonomic diversity, structural-comparative analysis, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 1.09M

References
 1. Andrienko T.L., Popovich S.Yu., Shelyag-Sosonko Yu.R. Polesskiy gosudarstvennyi zapovednik: Rastitelnyi mir, Kiev: Nauk. dumka, 1986, 202 s.
 2. Andriyenko T.L., Bairak O.M., Zaludiak M.I., Kliestova M.L., Lytvynenko V.H., Samorodov V.M., Stetsiuk N.O. Zapovidna krasa Poltavshchyny, Poltava: IVA «Astreia», 1996, 184 s.
 3. Bairak O.M. (Smoliar O.M.) Fitoriznomanitnist Livoberezhnoho Prydniprovia: Dys. … d-ra biol. nauk, K., 2000, 393 s.
 4. Bairak O.M. Konspekt flory Livoberezhnoho Prydniprovia. Sudynni roslyny, Poltava: Verstka, 1997, 162 s.
 5. Bairak O.M. Ukr. botan. zhurn., 2002, 59(4): 391—399.
 6. Bairak O.M. Ukr. fitotsen. zb., 1996, Ser. A, 3, S. 51—63.
 7. Bairak O.M., Stetsiuk N.O. Konspekt flory Poltavskoi oblasti, Poltava: Verstka, 2008, 196 s.
 8. Bioriznomanittia Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka. Za red. Ya.I. Movchana, F.D. Hamora ta in, K.: Interekotsentr, 1997, 711 s.
 9. Chornei I. I., Budzhak V.V., Yakushenko D.M., Korzhyk V.P., Solomakha V.A. Natsionalnyi pryrodnyi park «Vyzhnytskyi». Roslynnyi svit, K.: Fitosotsiotsentr, 2005, 248 s.
 10. Efremov A.P., Antosyak V.M., Suharyuk D.D. Flora Karpatskogo zapovednika (sosudistye rasteniya). Flora i fauna zapovednikov SSSR, M.: VINITI, 1988, 62 s.
 11. Grosgejm A.A. Analiz flory Kavkaza, Baku: Izd-vo Azerb. fil. AN SSSR, 1936, 259 s.
 12. Halchenko N.P. Rehionalnyi landshaftnyi park «Kremenchutski plavni». Roslynnyi svit, K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 175 s.
 13. Honcharenko I.V. Ukr. fitotsen. zb, 2003, Ser. A, 1, 203 s.
 14. Ivashyn D.S., Hanzha R.V., Stasiliunas O.A., Holova T.P., Lytvynova M.D. Ukr. botan. zhurn., 1985, 42(1): 71—75.
 15. Yurtsev B.A. Bull. Moskovsk. ob-va ispyt. prirody Otd. Biol., 1982, 87(4): 3—22.
 16. Yurtsev B.A., Zverev A.A, Katenin A.E., Koroleva T.M., Kucherov I.B., Petrovskiy V.V., Rebristaya O.V., Sekretareva N.A., Hitun O.V., Hodachek E.A. Botan. zhurn., 2002, 87(6): 1—28.
 17. Kamelin R.V. Florogeneticheskiy analiz estestvennoy flory gornoy Sredney Azii, L.: Nauka. Leningrad. otd., 1973, 356 s.
 18. Klimuk Yu.V., Miskevych U.D., Yakushenko D.M. et al. Pryrodnyi zapovidnyk «Horgany». Roslynnyi svit, K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 400 s.
 19. Komarov V.L. Izbr. soch. v 12-ti tt., L: Izd-vo AN SSSR, 1954, T. 10, S. 283—475.
 20. Kovalenko O.A. Florologiya ta fitosozologiya, 2011, 1: 58—89.
 21. Krasnov A.N. Materialy dlya flory Poltavskoy gubernii, Kharkov: Univ. tipografiya, 1891, 116 s.
 22. Lukash O.V. Flora sudynnykh roslyn Skhidnoho Polissia: struktura ta dynamika, K.: Fitosotsiotsentr, 2009, 200 s.
 23. Malyshev L.I. Botan. zhurn., 1969, 54(8): 1137—1147.
 24. Malyshev L.I. Botan. zhurn., 1975, 60(11): 1535—1550.
 25. Malyshev L.I. Botan. zhurn., 2002, 87(7): 16—33.
 26. Malyshev L.I. Botan. zhurn., 1999, 84(1): 3—14.
 27. Mironova L.P., Kamenskikh L.N. Flora i fauna zapovednikov, M., VINITI, 1995, Vyp. 58, 104 s.
 28. Montrezor V. Zap. Kiev. ob-va estestvoispytat., 1886, 8(1): 1—144.
 29. Morozova O.V. Taksonomicheskoe bogatstvo flory Vostochnoy Evropy: faktory prostranstvennoy differenciacii, Moskva: Nauka, 2008, 328 s.
 30. Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kyiv, 1999, 346 p.
 31. Mosyakin S.L. Ukr. botan. zhurn., 2013, 70(3): 289—307.
 32. Mosyakin S.L., Tyshchenko O.V. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(6): 802—817.
 33. Mrynskyi O.P. Ukr. botan. zhurn., 1969, 26(2): 30—36.
 34. Nechytailo V.A., Pohrebennyk V.P., Hrytsenko V.V. Sudynni roslyny Kanivskoho zapovidnyka i okolyts, K.: Fitosotsiotsentr, 226 s.
 35. Novosad V.V. Flora Kerchensko-Tamanskogo regiona, Kiev: Nauk. dumka, 1992, 278 s.
 36. Novosad V.V., Krytska L.I., Liubinska L.H. Fitobiota Natsionalnoho pryrodnoho parku «Podilski Tovtry». Sudynni roslyny, K.: Fiton, 2009, 292 s.
 37. Novosad V.V., Krytska L.I., Shcherbakova O.F. Fitobiota Natsionalnoho pryrodnoho parku «Buzkyi Hard», K.: Fiton, 2013, 258 s.
 38. Orlov O.O., Yakushenko D.M. Roslynnyi pokryv proektovanoho Korostyshivskoho natsionalnoho pryrodnoho parku, K.: Fitosotsiotsentr, 2005, 180 s.
 39. Panchenko S.M. Flora natsionalnoho pryrodnoho parku Desniansko-Starohutskyi ta problemy okhorony fitoriznomanittia Novhorod-Siverskoho Polissia, Sumy: Universytet. kn., 2005, 170 s.
 40. Puzachenko Yu.G. Problemy ustoychivosti biologicheskikh sistem, M.: IYeMEZh AN SSSR, 1992, S. 5—32.
 41. Rogovich A. Estestvennaya istoriya guberniy Kievskogo Uchebnogo Okruga. Botanika, K: Universitet. tipograf., 1855, 147 s.
 42. Shapoval V.V. Flora sudynnykh roslyn askaniyskoho stepu, Askaniya-Nova: FOP Andrieiev O.V., 2012, 195 s.
 43. Shelyag-Sosonko Yu.R., Didukh Ya.P. Yaltinskiy gorno-lesnoy gosudarstvennyi zapovednik, K.: Nauk. dumka, 1980, 183 s.
 44. Shelyag-Sosonko Yu.R., Didukh Ya.P., Molchanov E.F. Gosudarstvennyi zapovednik «Mys Mart'yan», Kiev: Nauk. dumka, 1985, 256 s.
 45. Shevchyk V.L., Solomakha V.A., Voitiuk Yu.O. Ukr. fitotsen. zb, 1996, Ser. B, 1(4), 120 s.
 46. Shmidt V.M. Matematicheskie metody v botanike, L.: Izd-vo Leningrad. un-ta, 1984, 286 s.
 47. Shmidt V.M. Probl. botan. i pochvoved, Vyp. 3, 1977, S. 39—62.
 48. Shmidt V.M. Statisticheskie metody v sravnitelnoy floristike, L.: Izd-vo Leningrad. un-ta. 1980, 176 s.
 49. Tolmachev A.I. Vestn. Leningrad. un-ta, 1970, 9: 71—83.
 50. Tolmachev A.I. Vvedenie v geografiyu rasteniy, L.: Izd-vo Leningrad. un-ta, 1974, 244 s.
 51. Veden'kov E.P. Flora zapovednika «Askaniya-Nova» (annotirovannyi spisok cvetkovykh rasteniy zapovednoy stepi), M.: VINITI, 1988, 51 s.
 52. Zerov D.K. Bolota URSR, roslynnist i stratyfikatsiya, K.: Vyd-vo AN URSR, 1938, 164 s.
 53. Zhyhalenko O.A. Flora, roslynnist ta sozologichna tsinnist Ichnianskoho natsionalnoho pryrodnoho parku: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk, K., 2011, 24 s.