ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(4): 429–434
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.04.429
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Ontogenetic and vitality structures of Juniperus excelsa (Cupressaceae) populations in the Crimean mountains as criteria of their viability

I.I. Korshikov, O.V. Nikolaeva
Abstract

We analyzed the viability of five Juniperus excelsa M. Bieb. populations in the Mountain Crimea basing on the research of their ontogenetic spectra, density, regeneration activity and vitality structure, using the complex of calculation indices. The study has shown that three populations fall into the category of transition populations, one each – into the categories of young and aging ones. Of the five populations under study, four are degrading due to excessive anthropogenic pressure and only one (in the Baidarskaya Valley) is prospering.

Keywords: Juniperus excelsa, population, Crimean Mountains, ontogenetic state, vitality

Full text: PDF (Ukr) 788K

References
 1. Ahmed M., Shahid S. S., Hafeez B. A. J. Veg. Sci., 1990, 1: 271—276. https://doi.org/10.2307/3235664
 2. Alekseev V.A. Lesovedenie, 1989, 4: 51—57.
 3. Burda R.I., Ihnatiuk O.A. Metodyka doslidzhennia adaptyvnoi stratehii chuzhoridnykh vydiv roslyn v urbanizovanomu seredovyshchi, K.: NTsEBM NAN Ukrainy, ZAT «Vipol», 2011, 112 s.
 4. Carus S. J. Biol. Sci., 2004, 4(2): 173—179. https://doi.org/10.3923/jbs.2004.173.179
 5. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Za red. Ya.P. Didukha, K.: Globalconsulting, 2009, 900 s.
 6. Didukh Ya.P. Rastitelnyi pokrov Gornogo Kryma (struktura, dinamika, evolyuciya i okhrana), Kiev: Nauk. dumka, 1992, 256 s.
 7. Didukh Ya.P. Ukr. botan. zhurn., 1990, 47(6): 5—12.
 8. Fateryga V.V. Zapovedniki Kryma. Teoriya, praktika i perspektivy zap. dela v Chernomor. regione: mat-ly V mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Simferopol', 22—23 oktyabrya 2009 g.), Simferopol', 2009, S. 245—249.
 9. Fateryga V.V., Kraynyuk E.S. Ekosistemy Kryma, ikh optimizaciya i okhrana, 2009, Vyp. 19, S. 24—32.
 10. Fateryha V.V. Vysokoialivtsevi lisy Krymu v umovakh rekreatsii: Avtoref... dys. kand. biol. nauk, Yalta, 2011, 20 s.
 11. Grigorov A.N. Izuchenie prirodnykh kompleksov Yuzhnogo berega Kryma v svyazi s ikh okhranoy, 1980, LXXXI, S. 35—44.
 12. Grigorov A.N. Mozhzhevelnik vysokiy (Juniperus excelsa Bieb.) v Krymu (bioekologicheskie osobennosti, vozobnovlenie i okhrana): Avtoref. dis…. kand. biol. nauk, K., 1983, 22 s.
 13. Hrynyk P. I., Stetsenko M. P., Shnaider O. H., Lystopad O.H., Boreiko V.E. Starodavni dereva Ukrainy. Reiestr-dovidnyk, K.: Logos, 2010, 143 s.
 14. Ishbirdin A.R., Ishmuratova M.M., Mirkin B.M. Zhurn. obshch. biol., 2007, 68(1): 74—77.
 15. Kirichok E.I. Vestn. TvGU. Ser. «Biol. i ekol.», 2009, Vyp. 13, S. 124—132.
 16. Korshikov I.I., Nikolaeva A.V. Avtokhtonni ta introdukovani roslini, 2011, Vyp. 7, S. 78—82.
 17. Korshikov I.I., Nikolaeva A.V. Cytol. and Genetics, 2013, 47(3): 156—163. https://doi.org/10.3103/S0095452713030043
 18. Kuznetsov M.E. Sb. statey k 95-letiyu Karadag. nauch. stancii i 30-letiyu Karadag. prirod. zapoved. NANU, 2009, S. 109—112.
 19. Mahaeva L.V. Bull. Nikit. gos. botan. sada, 1969, 1(8): 7—11.
 20. Metody izucheniya lesnykh soobshchestv. Otv. red. V.T. Yarmishko, SPb.: NIIHimii SpbGU, 2002, 240 s.
 21. Milios E., Pipinis E., Petrou P., Akritidou S., Smiris P., Aslanidou M. Ecol. Res., 2007, 22: 712—723. https://doi.org/10.1007/s11284-006-0310-7
 22. Milios E., Smiris P., Pipinis E., Petrou P. J. Biol. Res., Thessaloniki, 2009, 11: 83—94.
 23. Sanitarnye pravila v lesakh SSSR, M.: Lesn. prom-t', 1970, 16 s.
 24. Sarangzai A.M., Ahmed M., Ahmed A., Tareen L., Jan S.U. Pakist. J. Bot., 2012, 44(5):1617—1625.
 25. Tyagniryadno V.V. Bull. Nikit. botan. sada, 2009, Vyp. 97, S. 15—18.
 26. Uranov A.A. Biol. nauki, 1975, 2: 7—34.
 27. Vasylenko S.M., Kuzmanenko O.L. Chornomor. botan. zhurn., 2009, 5(1): 133—139.
 28. Yarmishko V.T., Gorshkov V.V., Stavrova N.I. Rastitelnye resursy, 2003, 39, vyp. 4, S. 1—19.
 29. Zhilyaev G.G. Zhiznesposobnost populyaciy rasteniy, L'vov: DPMNANU, 2005, 304 s.
 30. Zhivotovskiy L.A. Ekologiya, 2001, 1: 3—7.
 31. Zlobin Yu.A. Populyacionnaya ekologiya rasteniy: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta, Sumy: Univer. kniga, 2009, 263 (2) s.
 32. Zlobin Yu.A. Zhurn. obshch. biol., 1993, 54(2): 210—222.