ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 12 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(6): 780–787
Red Data Book of Ukraine

Current status of populations of Gentiana lutea L. (Gentianaceae) in the flora of the Ukrainian Carpathians

Mayorova O.Yu.1, Grytsak L.R.1, Terehova G.I.1, Melnyk V.M.2, Andreev I.O.2, Drobyk N.M.1
Abstract

A study of nine populations of G. lutea from different habitats in the Ukrainian Carpathians was carried out. For all communities involving G. lutea, the presence of the same dominant species was shown, but in different proportions. All populations are normal complete, with the left-sided age spectrum. Significant portion of the age spectrum of populations, located in the conservation area, is formed by young generative individuals. Grazing, shading and sodding of the soil surface lead to the changes in the age structure thet consisted in the increase of the proportion of virgin plants or the predominance of vegetative origin plants. Among the investigated populations, six are young affluent (Lemska Polonyna, Sheshul and Pavlyk Mts., Pozhyzhevska Mt., Troyaska and Tataruka Mts., Petros Mt., Pip Ivan Mt.), two represent young balanced (Rohneska Polonyna and Krachuneska Polonyna), and the population on Vorozheska Mt. belongs to depressive ones.

Keywords: Gentiana lutea, population parameters, population status, ecological and geographical characteristics

Full text: PDF (Ukr) 911K

References
 1. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting, 2009, 900 p.
 2. Ho T.-N., Liu S.-W. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Bot.), 1990, 20(2): 169–192.
 3. Kery M., Matthies D., Spillmann H.-H. J. Ecology, 2000, 88: 17–30.
 4. Klymyshyn O. Visnyk Lvivskoho universytetu, Seriya biol., 2010, vyp. 54, pp. 27–40.
 5. Kobiv Yu., Prokopiv A., Helesh M., Borsukevych L. Visnyk Lvivskoho universytetu, Seriya biol., 2009, vyp. 49, pp. 63–82.
 6. Krys Z.O.P. Ekologo-biologicheskie predposylki okhrany i obogashcheniya zapasov gorechavki zheltoy (Gentiana lutea L.) v Ukrainskikh Karpatakh: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1972, 28 p.
 7. Kyiak V.H. Naukovi zapiski Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeyu, 2007, vyp. 23, pp. 31–32.
 8. Malinovskiy A.K. Montannyi element flory Ukrainskykh Karpat, Kiev: Naukova Dumka, 1991, 240 p.
 9. Malynovskyi K.A., Tsaryk Y.V., Zhylyayev H.H., Dmytrakh R.I., Kyyak V.H., Kobiv Yu.Y., Manchur M.M. Struktura populyatsiy ridkisnykh vydiv flory Karpat, Kyiv: Naukova Dumka, 1998, 176 p.
 10. Moskalyuk B.I., Komendar V.I. Naukovyi visnyk Uzhhorod. universytetu, Seriya biol., 2008, vyp. 24, pp. 234–243.
 11. Rabotnov T.A. Metody opredeleniya vozrasta i dlitelnosti zhizni u travyanistykh rasteniy. In: Polevaya geobotanika, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1960, Vol. 2, pp. 249–261.
 12. Strashnyuk N.M., Hrytsak L.R., Leskova O.M., Melnyk V.M. Ukr. botan. zhurn., 2005, 62(3): 337–348.
 13. Tsenopopulyatsii rasteniy (osnovnye ponyatiya i struktura), Moscow: Nauka, 1976, 217 p.
 14. Tyrlych zhovtyi (Gentiana lutea L.) v Ukrainskykh Karpatakh. Ed. M.I. Bedey, Uzhhorod, 2010, 134 p.
 15. Uranov A.A. Nauchnye doklady vyssh. shkoly, Biol., 1975, 2: 7–33.
 16. Vender C., Aiello N., Piovesana S. Acta Hort., 2010, 860: 101–104.
 17. Zhivotovskiy L.A. Ekologiya, 2001, 1: 3–7.
 18. Zhukova L.A. Dinamika tsenopopulyatsiy rasteniy. In: Tsenopopulyatsii rasteniy (ocherki populyatsionnoy biologii), Moscow: Nauka, 1988, pp. 102–116.
 19. Zlobin Yu.A. Printsipy i metody izucheniya tsenoticheskikh populyatsiy rasteniy, Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1989, 147 p.