ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 9 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 351–353
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.03.351
Floristic Records

New localities of Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) in the Left-Bank Forest-Steppe zone of Ukraine

Dvirna T.S. 1, Zvyaginceva K.O. 2
Abstract

The information about new localities of Euphorbia davidii Subils in the Left-Bank Forest-Steppe zone of Ukraine is presented. New localities of the species were found in 2011–2012 along railways near Kharkiv city (Kharkiv Region) and Grebinka town (Poltava Region); in the latter site, the species had a large population.

Keywords: Euphorbia davidii, Left-Bank Forest-Steppe, Kharkiv, Hrebinka, railway plants, floristic novelties

Full text: PDF (Ukr) 451K

References
 1. Barina Z., Shevera M., Sîrbu C., Pinke G. Centr. Eur. J., 2013, 8(1), pp. 87–95.
 2. Derzhavnyi standart Ukrainy. Karantyn roslyn. Metody herbolohichnoi ekspertyzy pidkarantynnykh materialiv. 2009–2010.
 3. Dunn P.H. Weed Science, 1979, 27(5), pp. 509–515.
 4. Geltman D.V. Turczaninowia, 2012, 15(1): 37–39.
 5. Gogina E.E. Botan. zhurn., 1974, 59(3): 422–423.
 6. Huzik Ya., Protopopova V.V., Kahalo O.O., Moysiyenko I.I., Prots B.H., Shevera M.V. Ukr. botan. zhurn., 1997, 54(3): 280–283.
 7. Kovalenko S.G., Ruzhitskaya I.P., Petrik S.P. Bull. Glavn. botan. sada, 1992, Vyp. 163, p. 62.
 8. Kovalenko S.H., Petryk S.P., Ruzhytska I.P., Vasylyeva-Nemertsalova T.V. Ukr. botan. zhurn., 1993, 50(1): 114–117.
 9. Kratkiy spravochnik po vreditelyam, boleznyam rasteniy i sornyakam, imeyushchim karantinnoe znachenie v Ukraine. Ed. Zh.D. Kudin, Poltava: Astreya, 1994, 194 p.
 10. Lee Y.M., Park S.H., Jung S.Y., Yun S.M. Korean J. Plant Taxonomy, 2009, 39(2), pp. 114–119.
 11. Ma J., Liu Q. Urban Habitats, 2003, 1(1), pp. 30–44.
 12. Mikheev A.D. Botan. zhurn., 1971, 56(11): 1643–1644.
 13. Mîrza M., Şabanova G.A. New scarce and adventive plants in Moldavian flora. In: Rezum. Lucr. Congr. Nat. Biol. E. Racovită, Iaşi, 1992, 1, pp. 36–37.
 14. Ostapko V.M., Boyko A.V., Mulenkova E.G. Prom. botan. Sborn. nauch. tr., Donetsk, 2009, Vyp. 9, pp. 32–47.
 15. Pinke Gy., Molnár Sz., Garamvölgyi V., Barina Z. Növényvédelem, 2012, 48(3), pp. 117–120.
 16. Pyatnitsa F.S., Kurlovich T.V. Sornye rasteniya v izmenyayushchemsya mire: aktual. vopr. izucheniya raznoobraziya, proiskhozhdeniya, evolyutsii: Materialy I Mezhdunar. nauch. konf., Saint-Petersburg: VIR, 2011, pp. 267–272.
 17. Sîrbu C., Oprea A., Eliáš P., Ferus P. J. Plant Developm., 2011, 18, pp. 121–134.
 18. Storrie A.M., Cook A.S. Eleventh Australian Weeds Conference Proceedings, 1996, pp. 93–96.
 19. Subils R. Kurtziana, 1984, 17, pp. 125–30.
 20. Tarasov V.V. Flora Dnipropetrovskoyi ta Zaporizkoyi oblastey. Sudynni roslyny. Bioloho-ekolohichna kharakterystyka vydiv, Dnipropetrovsk: DNU, 2005, 276 p.
 21. Vladimirov V., Petrova A. Phytologia Balcanica (Sofia), 2009, 15(3), pp. 343–345.
 22. Yena A.V. Willdenowia, 2011, 42(4), pp. 317.