ISSN 2415-8860 (Online), ISSN 0372-4123 (Print)
logoUkrainian Botanical Journal

Editor-in-Chief

Associate Editors

Editorial Assistant

Editorial Advisory Board:

 • Raisa I. Burda
 • Illya I. Chorney
 • Yakiv P. Didukh
 • Dmytro V. Dubyna
 • Mykola M. Fedoronchuk
 • Vasyl P. Heluta
 • Olexander E. Khodosovtsev
 • Sergei Ya. Kondratyuk
 • Elisaveta L. Kordyum
 • Iryna A. Korotchenko
 • Iryna V. Kosakivska
 • Myroslav V. Shevera
 • Petro M. Tsarenko
 • Andriy V. Yena
 • Olena K. Zolotareva

Editorial Council

 • Head: Solomon P. Wasser (Ukraine, Israel)

 • Bogdan Jackowiak (Poland)
 • Jan Kirschner (Czech Republic)
 • Alexander E. Kovalenko (Russian Federation)
 • Ludmila I. Musatenko (Ukraine)
 • Eviatar Nevo (Israel)
 • Victor I. Parfenov (Belarus)
 • Peter Raven (USA)
 • Yuriy R. Shelyag-Sosonko (Ukraine)