ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2019, 76(5): 418–426
https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.05.418
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Participation of Ceratocarpus arenarius (Chenopodiaceae) in the Late Glacial and Holocene palynofloras of the plain part of Ukraine

Bezusko L.G., Tsymbalyuk Z.M., Mosyakin S.L., Nitsenko L.M.
Abstract

Results of our analysis and generalization of paleofloristic (paleopalynological) data on the participation of pollen grains of Ceratocarpus arenarius (Chenopodiaceae) in 18 palynofloras of deposits of the last climatic phases of the Late Glacial (Allerød, Late/Younger Dryas) and the Holocene of the Forest, Forest-Steppe, and Steppe zones of Ukraine are presented. For the first time the spatiotemporal patterns of occurrence of C. arenarius in the plain part of Ukraine are reconstructed. It has been established that in the Allerød and the Younger Dryas, participation of this species in the plant cover was determined mainly by various natural factors. In the Holocene, changes in the distribution patterns of C. arenarius occurred under the influence of both natural and anthropogenic factors. The obtained paleofloristic material shows that the influence of the latter factors on the changes in the composition of the vegetation is registered starting with the Middle Holocene, and it significantly increases during the Late Holocene. At this time, the boundaries of the natural (native, not influenced by human activities) range of C. arenarius in the plain part of Ukraine are difficult to outline. In most cases the species participates in the formation of plant communities of synanthropic vegetation, mainly in the southern part of Ukraine. Diagnostic characters of pollen grains of C. arenarius are discussed and specified. The following characters are recommended for using in practical paleopalynology: dimensions of pollen grains and pores, number of pores, distance between pore margins, exine texture and thickness, and distinctness of columella. The characters that distinguish pollen grains of C. arenarius from pollen of Krascheninnikovia ceratoides (belonging to the same tribe) are reported, as well as their shared characters.

Keywords: Allerød, Ceratocarpus, Holocene, paleofloristics, pollen morphology, Ukraine, Younger Dryas

Full text: PDF (Ukr) 2.43M

References
 1. Andreeva O.O. 2011. In: Problemy sovremennoy palinologii: materialy XIII Rossiyskoy palinologicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, vol. 2. Syktyvkar, pp. 13– 18.
 2. Arap R.Ya. 1972. Ukrainian Botanical Journal, 29(4): 506– 513.
 3. Arap R.Ya. 1974. Ukrainian Botanical Journal, 31(1): 493– 498.
 4. Arap R.Ya. 1976. Palinologicheskie issledovaniya poverkhnostnykh sloev pochvy Ukrainskogo Polesya. In: Palinologicheskie issledovaniya osadochnykh otlozheniy Ukrainy i smezhnykh territoriy. Kiev: Naukova Dumka, pp. 11–16.
 5. Artyushenko A.T. 1970. Rastitelnost Lesostepi i Stepi Ukrainy v chetvertichnom periode (po dannym sporovo-pyltsevogo analiza). Kiev: Naukova Dumka, 176 pp.
 6. Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezusko L.G. 1982. Istoriya rastitelnosti zapadnykh oblastey Ukrainy v chetvertichnom periode. Kiev: Naukova Dumka, 136 pp.
 7. Bezusko L.G., Kostylev A.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. 1992. Botanicheskiy Zhurnal, 77(11): 67–71.
 8. Bezusko L.G., Kotova N.S. 1997. Kultura lineyno-lentochnoy keramiki na Ukraine i ee prirodnoe okruzhenie. In: Arkheologiya i etnologiya Vostochnoy Evropy. Odessa: OGU, pp. 140–153.
 9. Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. 2011. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleystotseni ta holotseni. (Patterns and trends of devepopment of the plant cover of Ukraine in the Late Pleistocene and Holocene). Kyiv: Alterpress, 448 pp.
 10. Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. 2003. Naukovi zapysky NaUKMA. Pryrodnychi nauky, 22(3): 392–395.
 11. Bezusko T.V., Tykhonenko Yu.Ya. 1999. Ukrainian Botanical Journal, 56(6): 600–605.
 12. Bezusko L.G., Tsymbalyuk Z.M., Mosyakin S.L. 2018. Visnyk of Lviv University. Series Biology, 77: 39–46. https://doi.org/10.30970/vlubs.2018.77.04
 13. Bolikhovskaya N.S. 1981. Rastitelnost i klimat Srednego Pridnestrovya v pozdnem pleystotsene. Rezultaty palinologicheskogo analiza otlozheniy Kishlyanskogo Yara. In: Ketrosy. Musterskaya stoyanka na Srednem Dnestre. Moscow: Nauka, pp. 103–124.
 14. Bolikhovskaya N.S. 1995. Evolyutsiya lessovo-pochvennoy formatsii Severnoy Evrazii. Moscow: Izd-vo Mosk. univ., 270 pp.
 15. Chumak N.M. 2012. In: Evolyutsiya ta antropohenizatsiya landshaftiv peredhirskykh i hirskykh terytoriy: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, pp. 27–28.
 16. Dinesman L.G. 1977. Biogeotsenozy stepey v golotsene. Moscow: Nauka, 160 pp.
 17. Elovicheva Ya.K. 2003. Opornye razrezy pleystotsena Ukrainy i ikh korrelyatsiya s territoriey Belarusi. Minsk, 103 pp. (Dep. v BelISA. Mynsk, 16.06.2003, # D2346). (manuscript).
 18. Erdtman G. 1952. Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 539 pp. https://doi.org/10.1080/11035895209453507
 19. Gerasimenko N.P. 1997. Arkheologicheskiy almanakh (Donetsk), 6: 3–64.
 20. Grichuk V.P. 1989. Istoriya flory i rastitelnosti Russkoy ravniny v pleystotsene. Moscow: Nauka, 183 pp.
 21. Gusev Yu.D. 1996. Ceratocarpus. In: Flora Europae Orientalis, vol. 9. Ed. N.N. Tzvelev. St. Petersburg: Mir i Semya-95, pp. 74–92.
 22. Hernández-Ledesma P., Berendsohn W.G., Borsch T., Von Mering S., Akhani H., Arias S., Castañeda-Noa I., Eggli U., Eriksson R., Flores-Olvera H., Fuentes-Bazán S., Kadereit G., Klak C., Korotkova N., Nyffeler R., Ocampo G., Ochoterena H., Oxelman B., Rabeler R.K., Sanchez A., Schlumpberger B.O., Uotila P. 2015. A taxonomic backbone for the global synthesis of species diversity in the angiosperm order Caryophyllales. Willdenowia, 45(3): 281–383. https://doi.org/10.3372/wi.45.45301
 23. Iljin M.M. 1936. Chenopodiaceae. In: Flora URSS, vol. 6. Ed. V.L. Komarov. Moscow; Leningrad: Editio Acad. Sci. URSS, pp. 2–354.
 24. Iljin M.M. 1936. Chenopodiaceae. In: Flora URSS, vol. 6. Ed. V.L. Komarov. Moscow; Leningrad: Editio Acad. Sci. URSS, pp. 2–354.
 25. Iljin M.M. 1952. Chenopodiaceae. In: Flora URSR, vol. 4. Ed. M.I. Kotov. Kyiv: Vyd-vo Ukr. RSR Acad. Sci., pp. 267–313.
 26. Kadereit G., Mavrodiev E.V., Zacharias E.H., Sukhorukov A.P. 2010. Molecular phylogeny of Atripliceae (Chenopodioideae, Chenopodiaceae): Implications for systematics, biogeography, flower and fruit evolution, and the origin of C4 photosynthesis. American Journal of Botany, 97(10): 1664–1687. https://doi.org/10.3732/ajb.1000169
 27. Kalinovyč N., Budek A., Starkel L. 2006. Peat-bog in the Bystrycia River valley near Ozerne. In: Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early Mediaeval period. Krakow, pp. 44–51.
 28. Komar M.S. 2004. Palinologicheskaya kharakteristika ranneneopleystotsenovykh otlozheniy opornogo razreza URZUF (Donetskaya obl.). In: Problemi stratigrafii fanerozoyu Ukraini. Kyiv, pp. 234–235.
 29. Kremenetski C.V. 1991. Paleoekologiya drevneyshikh zemledeltsev i skotovodov Russkoy ravniny. Moscow: Nauka, 193 pp.
 30. Kremenetski C.V. 1995. Holocene vegetation and climate history of southwestern Ukraine. Review of Palaeobotany and Palynology, 85: 289–301. https://doi.org/10.1016/0034-6667(94)00123-2
 31. Lu K.-Q., Li M., Wang G.-H., Xu L.-S., Ferguson D.K., Trivedi A., Xuan J., Feng Y., Li J.-F., Xie G., Yao Y.-F., Wang Y.-F. 2018. New pollen classification of Chenopodiaceae for exploring and tracing desert vegetation evolution in eastern arid central Asia. Journal of Systematics and Evolution, 57(2): 190–199. https://doi.org/10.1111/jse.12462
 32. Lukash O.V. 2008. Ukrainian Botanical Journal, 65(6): 863–870.
 33. Monoszon M.Kh. 1973. Opredelitel pyltsy vidov semeystva marevykh (posobie po sporovo-pyltsevomu analizu). Moscow: Nauka, 94 pp.
 34. Monoszon M.Kh. 1985. Flora marevykh v pleystotsenovykh otlozheniyakh Evropeyskoy territorii SSSR. In: Palinologiya chetvertichnogo perioda. Moscow: Nauka, pp. 25–44.
 35. Mosyakin S.L. 2003. Taxonomy, phytogeography and genesis of the family Chenopodiaceae Vent.: Dr. Sci. Diss. Kyiv, M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine, 525 pp. (manuscript).
 36. Mosyakin S.L. 2013. Ukrainian Botanical Journal, 70(3): 289–307. https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.03.289
 37. Mosyakin S.L., Bezusko L.G., Tsymbalyuk Z.M. 2017. In: Aktualnye problemy sovremennoy palinologii: materialy XIV Vserossiyskoy palinologicheskoy konferentsii. Moscow, pp. 202–205.
 38. Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. 2002. Ukrainian Botanical Journal, 59(2): 159–163.
 39. Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. 2004. Ukrainian Botanical Journal, 61(6): 3–13.
 40. Pashkevich G.A. 1977. Palinologicheskoe issledovanie razreza stoyanki Korman IV. In: Mnogosloynaya paleoliticheskaya stoyanka Korman IV. Moscow: Nauka, pp. 105–111.
 41. Pashkevich G.A. 1981. Dinamika rastitelnogo pokrova Severo-Zapadnogo Prichernomorya v golotsene, ego izmeneniya pod vliyaniem cheloveka. In: Antropogennye faktory v istorii razvitiya sovremennykh ekosistem. Moscow: Nauka, pp. 74–86.
 42. Protopopova V.V. 1991. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya. Kiev: Naukova Dumka, 204 pp.
 43. Punt W., Hoen P.P., Blackmore S., Nilsson S., Le Thomas A. 2007. Glossary of pollen and spore terminology. Review of Palaeobotany and Palynology, 143: 1–81. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.06.008
 44. Shovkoplyas I.H., Pashkevich G.O. 2011. Dobranichivska stoyanka. In: Kam'yana doba Ukrainy, vyp. 14. Kyiv: Shlyakh, pp. 15–19.
 45. Skripnik N.P. 1987. Chenopodiaceae. In: Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy. Kiev: Naukova Dumka, pp. 84–93.
 46. Solomakha V.A., Kostylov O.V., Shelyah-Sosonko Yu.R. 1992. Synantropna roslynnist Ukrainy. Kyiv: Naukova Dumka, 252 pp.
 47. Thiers B. 2008–onward. Index Herbariorum. A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. Available at: http://sweetgum.nybg.org/science/ih/ (Accessed 03 January 2019).
 48. Tsymbalyuk Z.M. 2005. Pollen morphology of representatives of the family Chenopodiaceae Vent. (for taxonomy and spore-pollen analysis): Cand. Sci. Diss. Kyiv, M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine, 320 pp. (manuscript).
 49. Tsymbalyuk Z.M., Mosyakin S.L., Bezusko L.G. 2005. Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiya ta ekolohiya, 43: 19–25.
 50. Velichko A.A., Grekhova A.V., Gribchenko Yu.N., Kurenkova E.I. 1991. Pervobytnyi chelovek v ekstremalnykh usloviyakh sredy. Stoyanka Elisevichi. Moscow, 192 pp.
 51. Velichko A.A., Gribchenko Yu.N., Kurenkova E.I., Novenko E.Yu. 1999. Geokhronologiya paleolita Vostochno-Evropeyskoy ravniny. In: Landshaftno-klimaticheskie izmeneniya, zhivotnyi mir i chelovek v pozdnem pleystotsene i golotsene. Moscow: Izd-vo RAN, pp. 19–50.
 52. Zhu G.L., Mosyakin S.L., Clemants S.E. 2003. Chenopodiaceae. In: Flora of China, vol. 5. Eds Z.Y. Wu, P.H. Raven, D.Y. Hong. Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Bot. Garden Press, pp. 351–414.
 53. Zubets R.Ya. 1971. Ukrainian Botanical Journal, 28(2): 192–198.