ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2019, 76(1): 31–41
https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.031
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Syngenetic changes of ruderal vegetation in Kryvyi Rih city

Yeremenko N.S.
Abstract

The article presents results of the studies on syngenetic changes of the ruderal vegetation in Kryvyi Rih. The main directions of overgrowing in various types of ecotopes in the investigated territory are analyzed. The primary and secondary syngenetic vegetation changes are characterized. Features of the changes depending on the substrate character and anthropogenic influence are established. Restoration of vegetation is a long-term process. Ruderal communities in the city often undergo recurring disturbance; therefore, autogenic successions do not proceed. The major factors determining the species composition and overgrowing duration include adjacent vegetation and substrate. Syngenetic processes of ruderal vegetation in the city can be accelerated by management of the vegetation cover. All planned actions in ruderal ecotopes should be combined for simultaneous implementation of the optimization activities in all ruderal sites. Due to increasing transformed areas and weak cenotic relations between plants, the most actively overgrowing are adventive species with wide ecological amplitude (Acer negundo, Anisantha tectorum, Iva xanthiifolia, Grindelia squarrosa). Regular monitoring is required to reveal new adventive species and predict their further distribution.

Keywords: dynamics, successional series, syngenesis

Full text: PDF (Ukr) 846K

References
 1. Aleksandrova V.D. 1964. Dinamika rastitelnogo pokrova. In: Polevaya geobotanika, vol. 3. Leningrad: Nauka, pp. 300–450.
 2. Arepeva L.A. 2008. Ekologo-floristicheskaya klassifikatsiya ruderalnoy rastitelnosti urbanizirovannykh territoriy Kurskoy oblasti: Cand. Sci. Diss. Abstract. Bryansk, 20 pp.
 3. Arepeva L.A. 2013a. Uchenye zapiski: elektronnyi nauchnyi zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta, 4(28): 34–41.
 4. Arepeva L.A. 2013b. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 15(3): 695–699.
 5. Arepeva L.A. 2017. The vegetation of railway embankments of the Kursk region. Vegetation of Russia, 30: 3–28. https://doi.org/10.31111/vegrus/2017.30.3
 6. Brandes D. 1983. Flora und Vegetation der Bahnhofe Mitteleuropas. Phytocoenologia, 11(1): 31–115. https://doi.org/10.1127/phyto/11/1983/31
 7. Dobrovolskyi I.A., Shanda V.I., Hayeva N.V. 1979. Ukrainian Botanical Journal, 36(6): 524–527.
 8. Hendrychová M. 2008. Reclamation success in post-mining landscapes in the Czech Republic: A review of pedological and biological studies. Journal of Landscape Studies, 1: 63–68.
 9. Hennekens S. 2007. Turboveg for Windows. 1998–2007. Version 2. Wageningen: Inst. voor Bos en Natuur, 84 pp.
 10. Kazakov V.L., Titov V.V. 2007. In: Industrialna spadshchyna v kulturi i landshafti: materialy Druhoi vseukr. nauk. konf., Kyiv, pp. 31–38.
 11. Kharkhota A.I. 1990. In: Problemy ustoychivosti biologicheskikh sistem: materialy Vsesoyuz. shkoly. Sevastopol, pp. 416–417.
 12. Khlyzina N.V. 2004. Gruntoznavstvo, 5(3–4): 63–69.
 13. Khlyzina N.V. 2008. Gruntoznavstvo, 9(1–2): 79–86.
 14. Khmelev K.F., Berezutskiy M.A. 2001. Zhurnal obshchey biologii, 62(4): 339–351.
 15. Korshikov I.I., Krasnoshtan O.V. 2012. Zhiznestoykost drevesnykh rasteniy na zhelezorudnykh otvalakh Krivorozhya. Donetsk, 280 pp.
 16. Kostylov O.V. 1990. Ukrainian Botanical Journal, 55(1): 13–20.
 17. Kurochkina L.Ya., Vukhrer V.V. 1987. Razvitie idey V.N. Sukachova o singeneze. In: Voprosy dinamiki biogeotsenozov. Chteniya pamyati akad. V.N. Sukacheva. Ed. N.A. Shilov. Moscow: Nauka, pp. 5–27.
 18. Lisogor L.P., Bagrikova N.A. 2015. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 4: 173–175.
 19. Malenko Ya.V. 2001. Peculiarities of taxonomical and ecological composition of plant communities of the dumps in South-Western Area of Kryvbas: Cand. Sci. Diss. Abstract. Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk National University, 15 pp.
 20. Mazur A.Yu., Kucherevskyi V.V., Shol H.N., Baranets M.O., Sirenko T.V., Krasnoshtan O.V. 2015. Nauka innovatsii, 11(4): 41–52. https://doi.org/10.15407/scin11.04.041
 21. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. 1999. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev, xxiii +345 pp.
 22. Parfenov V.I., Kim G.A., Rykovskiy G.F. 1985. Antropogennye izmeneniya flory i rastitelnosti Belorussii. Minsk: Nauka i tekhnika, 295 pp.
 23. Pavlenko A.O., Krasova O.O., Korshykov I.I. 2017. Ukrainian Botanical Journal, 74(4): 360–372. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.360
 24. Protopopova V.V. 1991. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya. Kiev: Naukova Dumka, 192 pp.
 25. Reva S.V., Shanda V.I., Komisar I.O. 1993. Ukrainian Botanical Journal, 50(3): 58–65.
 26. Saforova H.S., Reva S.V. 2009. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, 17(2): 87–94. https://doi.org/10.15421/010952
 27. Shanda V.I. 1990. Aktualni problemy ekolohii roslynnoho svitu Ukrainy, 1: 9–11.
 28. Shanda V.I., Malenko Ya.V. 1996. In: Zemelni resursy Ukrainy: rekultyvatsiya, ratsionalne vykorystannya ta zberezhennya: Materialy mizhnar. nauk. konf. Dnipropetrovsk, pp. 99–100.
 29. Shennikov A.P. 1964. Vvedenie v geobotaniku. Leningrad: Izd-vo Leningrad. un-ta, 447 pp.
 30. Smetana M.H. 2002. Syntaksonomiya stepovoi ta ruderalnoi roslynnosti Kryvorizhzhya. Kryvyi Rih: I .B.I. Publ., 131 pp.
 31. Smetana S.M. 2006. Zelene kiltse Kryvorizhzhya yak chastyna ekolohichnoi merezhi Kryvbasu. Kryvyi Rih, 40 pp.
 32. Smetana O.M., Mazur A.Yu. 2008. In: Problemy zberezhennia bioriznomanittia v pryrodnykh ta tekhnogenno porushenykh ekosystemakh: Materialy nauk. konf. molodykh vchenykh. Kryvyi Rih: Vydav. Dim, pp. 8–14.
 33. Sukachev V.N. 1954. Voprosy botaniki, 1: 449–463.
 34. Tyamin M.Yu. 2012. Pratsi Tsentru pamyatkoznavsta, 21: 17–31.
 35. Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P. 2000. International Code of Phytosociological Nomenclature. 3 ed. Journal of Vegetation Science, 11(5): 739–768. https://doi.org/10.2307/3236580
 36. Westhoff V., Maarel E. van der. 1973. The Braun-Blanquet approach. In: Handbook of vegetation science. Vol. 5. Ordination and classification of communities. The Hague, pp. 617–726. https://doi.org/10.1007/978-94-010-2701-4_20
 37. Yarkov S.V. 2010. Syngenez roslynnykh uhrupovan u landshaftakh zon tekhogenezu: Cand. Sci. Diss. Abstract. Kyiv, 21 pp.
 38. Yarkov S.V. 2013. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Serirs Geografiya, 2(35): 23–30.
 39. Yaroshenko P.D. 1969. Geobotanika. Moscow: Prosveshchenie, 200 pp.
 40. Yeremenko N.S. 2017a. In: Zapovidna sprava u Stepoviy zoni Ukrainy: Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. in Urzuf. Kyiv, pp. 75–79.
 41. Yeremenko N.S. 2017b. In: Rehionalni problemy vyvchennya i zberezhennya bioriznomanittya: Materialy miznar. nauk. konf. Chernivtsi, pp. 39–41.