ISSN 2415-8860 (Online), ISSN 0372-4123 (Print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2018, 75(6): 528–532
https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.06.528
Red Data Book of Ukraine

Distribution of a rare fungus Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota) in Ukraine

Heluta V.P.
Abstract

Generalized information on the distribution of Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota) in Ukraine is provided. This fungus parasitizing basidiocarps of Scleroderma citrinum (also Boletales) is a rare and endangered species in Ukraine. Pseudoboletus parasiticus, as Boletus parasiticus, was included in the Red Data Book of Ukraine under the conservation status "Rare" and was reported from only four regions: Volyn, Transcarpathian, Lviv, and Rivne. This article significantly expands knowledge about the distribution of P. parasiticus in Ukraine. New records are added to the list of already known localities not only from the mentioned regions, but also from Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Kyiv, and Khmelnytsky regions (oblasts). Despite the largely increased number of localities, this fungus nevertheless is considered to be a rare species in Ukraine with a disjunctive range. Therefore, it is necessary to search for new localities, to protect the reported sites, to isolate it into a pure culture, and to carry out experiments on cultivation of P. parasiticus on fruit bodies of S. citrinum.

Keywords: Red Data Book of Ukraine, Boletaceae, Boletus, Xerocomus, Scleroderma

Full text: PDF (Ukr) 1.55M

References
 1. Bazyuk I.V. Agarykoidni hryby lisiv Ukrainskoho Roztochchya: Cand. Sci. Diss. Lviv, 2003, 275 pp.
 2. Bazyuk I.V., Heluta V.P. Pryroda Roztochchya, 1999, issue. 1: 116–120.
 3. Derzhypilskyi L.M., Fokshey S.I., Fokshey D.L. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn: mater. II Mizhnar. nauk. konf. Kyiv: Palyvoda A.V., 2012a, pp. 204–206.
 4. Derzhypilskyi L.M., Prorochuk V.V., Fokshey S.I. In: Rol pryrodookhoronnykh ustanov u zberezhenni biorozmaittya, etnokulturnoi spadshchyny ta zbalansovanomu rozvytku terytoriy: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvyach. 10-richchyu NPP Hutsulshchyna. Kosiv: PP Pavlyuk M.D., 2012b, pp. 166–170.
 5. Desjardin D.E., Binder M., Roekring S., Flegel T. Spongiforma, a new genus of gasteroid boletes from Thailand. Fungal Diversity, 2009, 37: 1–8.
 6. Dudka I.O. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalconsulting, 2009, 798 pp.
 7. Fokshei S.I. Ridkisni ta znykayuchi makromitsety. In: Natsionalnyi pryrodnyi park Hutsulshchyna. Ed. V.V. Prorochuk. Lviv: NVF Karty i atlasy, 2013, pp. 138–139.
 8. Fokshei S.I. Ukr. Bot. J., 2016, 73(1): 72–77. https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.01.072
 9. Gleb R.Yu. In: Rehionalni aspekty florystychnykh I faunistychnykh doslidzhen: mater. Tretioi mizhnar. nauk.-prakt. konf. Chernivtsi: Druk Art, 2016, pp. 313–315.
 10. Heluta V.P., Vysotska O.P. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn: mater. mizhnar. nauk. konf. Kyiv: Alterpress, 2010, pp. 229–231.
 11. Nuhn M.E., Binder M., Taylor A.F.S., Halling R.E., Hibbett D.S. Phylogenetic overview of the Boletineae. Fungal Biology, 2013, 117(7–8): 479–511.
 12. Prydiuk M.P. Ukr. Bot. J., 2002, 59(1): 43–44.
 13. Smarda F. Prispevek k mapovani makromycetu v Europe na prikladu suchohriba prizivneho – Xerocomus parasiticus (Bull. ex Fr.) Quel. v Československu. Česka Mykologie, 1963, 17(3): 127–133.
 14. Šutara J. Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge. Česka Mykologie, 2008, 60(1): 29–62.
 15. Vanzar O.M., Romanyuk V.V., Drychak O.M. In: Rehionalni aspekty florystychnykh i faunistychnykh doslidzhen: mater. Tretioi mizhnar. nauk.-prakt. konf. Chernivtsi: Druk Art, 2016, pp. 87–90.