ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(5): 483–491
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.05.483
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Distribution and population state of Echinops exaltatus (Asteraceae) in Southern Opillya

Parpan V.I., Dmytrash-Vatseba I.I.
Abstract

Twelve new localities of Echinops exaltatus, a species listed in the Red Data Book of Ukraine, were discovered in Southern Opillya. The north-eastern boundary of its range was shifted by 44 km. Echinops exaltatus in Southern Opillya often occurs on wood margins, among shrubs, and in karst funnels. Plants grow in populations at a high density. Usually the population area is small (10–200 m2). Population size varies from tens to thousands of ramets. Mature generative specimens predominate in the majority of populations. Species composition of vegetation, including populations of E. exaltatus, was estimated. Dactylis glomerata and Thalictrum minus were observed most frequently in association with E. exaltatus. Meadow and forest species predominate in the communities; margin species and synanthropes occur less frequently. The morphometric analysis showed that parameter values of individuals were highly variable in different populations depending on eco-coenotic conditions. The vitality analysis reflected the dependence of population vitality type on light conditions. Populations on open areas of forest margins or in karst funnels appeared to be prosperous; on the contrary, populations under tree canopy or among shrubs were depressive. Average seed number per ramet was 816, but more than 26% of them were damaged by pests. Laboratory germination capacity was only 4–9%. Therefore despite great yield capacity (a population produces in average 2.4 million seeds), generative renovation of populations is not significant. Localities where E. exaltatus occur are recommended for protection by inclusion to the territory of Halych National Nature Park (Zalistsya parcel; near Korostovychi and Lany villages) and creation of botanical reserve areas (Zhdymyr, Stinka, Hora Khoma).

Keywords: new localities, model populations, morphometry, vitality, age structure

Full text: PDF (Ukr) 889K

References
 1. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp.
 2. Chornei I.I., Budzhak V.V., Tokariuk A.I. Storinkamy Chervonoi knyhy Ukrainy (roslynnyi svit). Chernivetska oblast, Chernivtsi: DrukArt, 2010, 452 pp.
 3. Gerenchuk K.I. Oblast Rastochya i Opolya. Zapadno-Podolskaya oblast. In: Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR, Kiev: Izd-vo Kiev. un-ta, 1968. – pp. 73–198.
 4. Ishbyrdyn A.R., Ishmuratova M.M. Metody populyatsyonnoy biologii: materialy VII Vseross. populyatsionnogo seminara (Metods of population biology). Chast II, Syktyvkar, 2004, pp. 113–120.
 5. Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxvi+345 pp.
 6. Mirkin B.M., Rozenberh H.S., Naumova L.H. Slovar ponyatiy i terminov sovremennoy fitotsenologii, Moscow: Nauka, 1989, 223 pp. National Plant GS (https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?407449). 2006.
 7. Natsionalnyi atlas Ukrainy (National atlas of Ukraine). Ed. L. H. Rudenko, Kyiv: DNVP Kartohrafiia, 2008, 440 p.
 8. Opillia (Opillya). Eds I.Ya. Kliuba, I.O. Berehovskyi, L. Boiko, Halych.: Informatsiyno-vydavnychyi viddil Natsionalnoho zapovidnyka Davniy Halych, 2010, 208 pp.
 9. Pryroda Ivano-Frankivskoi oblasti (Nature of Ivano-Frankivsk region). Ed. K.I. Gerenchuk, Lviv: Vyshcha shkola, 1973, 160 pp.
 10. Pryrodno-zapovidni terytorii ta obiekty Ivano-Frankivshchyny. Eds M.M. Prykhodko, V.I. Parpan, Ivano-Frankivsk, 2000, 272 pp.
 11. Scoggan, H.J. Dicotyledoneae (Loasaceae to Compositae) In: Flora of Canada. Pt. 4, Ottawa: Natl. Museum of Natural Sci., 1979, 594 pp.
 12. Shmidt V.M. Matematicheskie metody v botanike, Leningrad: Izd-vo Leningrad. un-ta, 1984, 288 pp.
 13. Smirnova O.V. Obem schetnoy edinitsyi pri izuchenii tsenopopulyatsyiy rasteniy razlichnyih biomorf. In: Tsenopopulyatsii rasteniy: Osnovnyie ponyatiya i struktura, Moscow: Nauka, 1976, pp. 72–80.
 14. Tkachyk V.P. Ukr. Bot. J., 1983, 40(3): 22–26.
 15. Tkachyk V.P. Flora Prykarpattia (Prycarpathians flora), Lviv: NTSh, 2000, 254 pp.
 16. Tokariuk A.I. Nauk. visnyk Chernivetskoho un-tu. Biolohia, 2005, (260): 225–240.
 17. Tokariuk A.I., Chornei I.I. Zapovidna sprava v Ukraini, 2007, 13(1–2): 12–20
 18. Tsys P.M. Heomorfolohiia URSR, Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu, 1962, 223 pp.
 19. USDA, Natural Resources Conservation Service. 2004. The PLANTS Database, version 3.5. http://plants.usda.gov, National Plant Data Center, Baton Rouge, LA. Viewed 6 February 2005.
 20. Visiulina O.D. Holovaten – Echinops L. In: Flora URSR. Vol. XI (Flora RSS Ucr.), Kyiv: Vyd-vo Akad. nauk URSR, 1962, pp. 414–417.
 21. Zaverukha B.V. Flora Volyno-Podolii i yee genezis, Kyiv: Naukova Dumka, 1985, 192 pp.
 22. Zlobin Yu.A. Printsipy i metody izucheniya tsenoticheskih populyatsiy rasteniy, Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 1989, 146 pp.
 23. Zlobin Yu.A. Populyatsyonnaya ekologiya rasteniy: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta, Sumy: Universitet. kniha, 2009, 263 pp.
 24. Zlobin Yu.A., Skliar V.H, Bondarieva L.M., Kyrylchuk K.S. Chornomorsk. Bot. J., 2009, 5(1): 5–22.
 25. Zlobin Yu.A., Skliar V.H., Klymenko A.A. Populyatsii redkih vidov rasteniy: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya, Sumy: Universitet. kniha, 2013, 439 pp.