ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(4): 333–342
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.04.333
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

State and tasks of the research on urban bryophytes in Ukraine

Barsukov O.O.1, Gapon Yu.V.2
Abstract

General overview of the trends of bryophyte research in urban ecosystems is presented, as well as applied and theoretical aspects of floristic, environmental, bioindication studies and conservation issues of bryophytes in urban habitats. The paper contains a detailed analysis of history and the current state of urban bryological research in Ukraine. Floristic and bioindication aspects are the most studied in our country. The bryofloras of Kyiv, Kharkiv, Lviv, Poltava and some small cities is quite well investigated. However, the comparison, synthesis and interpretation of these data are complicated because of their fragmentation, different understanding of the urban ecosystem boundaries by researchers, and in some cases due to very old data and lack of regular observations. Therefore we have formulated the requirements of integrated standard approach for investigation of urban bryobionts which is planned to be implemented in further studies within Romny-Poltava Geobotanical District.

Keywords: Bryobionta, urban habitats, bryophyte communities, bryoindication, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 704K

References
 1. Aleksenko M.A. Mkhi. In: Po okrestnostyam Kharkova. Opyt estestvenno-istoricheskogo putevoditelya. Ed. V.M. Arnoldi, Kharkiv: Tipografiya B.G. Bengis, 1916, vol. 1, pp. 33–39.
 2. Anishchenko L.N. Vestnik Saratovskogo gosagrouniversiteta, 2007a, 5: 8–11.
 3. Anishchenko L.N. In: Antropogennoe vliyanie na floru i rastitelnost: materialy II nauchno-prakticheskoy regionalnoy konferentsii, Lipetsk, 2007b, pp. 4–10.
 4. Baczurina A.F. Ukr. Bot. J., 1970, 27(3): 375–377.
 5. Barsukov O.O. Chornomorski Bot. J., 2014a, 10(3): 305–321. http://dx.doi.org/10.14255/2308-9628/14.103/3.
 6. Barsukov O.O. Ukr. Bot. J., 2014b, 71(2): 214–222.
 7. Barsukov O.O. Chornomorski Bot. J., 2015a, 11(1): 57–72. http://dx.doi.org/10.14255/2308-9628/15.111/6.
 8. Barsukov O.O. In: VI vidkrytyi zyizd fitobiolohiv Prychornomorya: Zbirnyk tez dopovidey, Kherson: KhDU, 2015b, pp. 9–11.
 9. Barsukov O.O. Mokhopodibni Kharkivskoi oblasti (Bryophytes of Kharkiv region): Cand. Sci. Dis. Abstract, Kyiv, 2015c, 22 pp.
 10. Barsukov O.O., Virchenko V.M. Ukr. Bot. J., 2012, 69(6): 880–885.
 11. Boiko M.F., Komisar O.S. In: V Botanichni chytannya pamyati Y.K. Pachoskoho: Zbirnyk tez dopovidey mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Kherson: Aylant, 2009, pp. 46–47.
 12. Boiko M.F., Lyubchenko V.M., Virchenko V.M. Biologicheskie nauki, 1987, 2(278): 65–69.
 13. Boiko M.F., Postnikova O., Zahorodnyuk N.V. In: Metoda: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk ‘Naukova dumka’, Kherson: Aylant, 2004, pp. 3–6.
 14. Boyko M.F. Ukr. Bot. J., 1975, 32(6): 723–733.
 15. Bolyukh V.O. Ukr. Bot. J., 1994, 51(2–3): 172–178.
 16. Bolyukh V.O. Mokhopodibni m. Kamianets-Podilskyi ta yoho okolyts. In: Bioriznomanittya Kamiantsia-Podilskoho. Poperedniy krytychnyi inventaryzatsiynyi konspekt roslyn, hrybiv i tvaryn. Ed. O.O. Kahalo, M.V. Shevera, A.A. Levanets, Lviv: Liha-Pres, 2004, pp. 67–81.
 17. Bolyukh V.O., Virchenko V.M. Ukr. Bot. J., 1994, 51(4): 39–45.
 18. Daly G.T. Proceed. New Zealand Ecol. Soc., 1970, 17: 70–79.
 19. Danilkiv I.S., Demkiv O.T., Mamchur Z.I. Ukr. Bot. J., 1993, 50(6): 67–70.
 20. Dymytrova L.V. Chornomorski Bot. J., 2009a, 5(1): 101–107.
 21. Dymytrova L.V. Epifitni lyshaynyky ta mokhopodibni yak indykatory stanu atmosfernoho zabrudnennya mista Kyyeva (Epiphytic lichens and bryophytes as indicators of air pollution in Kyiv city (Ukraine)): Cand. Sci. Dis., Kyiv, 2009b, 289 pp.
 22. Ekologiya goroda. Ed. V.F. Stolberg, Kyiv: Libra, 2000, 464 pp.
 23. Fojcik B., Chruścińska M., Nadgyrska-Socha A., Stebel A. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 2015, 64(3): 275–286. http://dx.doi.org/10.1515/cszma-2015-0035.
 24. Fojcik B., Stebel A. Biodiv. Res. Conserv., 2006, 1–2: 187–189.
 25. Fomin A.V. Visnyk Kyivskoho botanichnoho sadu, 1924, 1: 37–40.
 26. Fudali E. Biodiv. Res. Conserv., 2006, 1–2: 131–137.
 27. Gapon S.V. Konspekt brioflory Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy, Poltava, 1997, 37 pp.
 28. Gapon S.V. In: Heohrafiya ta ekolohiya Poltavy: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Poltava, 2008, pp. 118–123.
 29. Gapon S.V. In: Rastitelnost Vostochnoy Evropy: klassifikatsiya, ekologiya i okhrana: materialy mezhdunarodnoy nauchoy konferentsii, Bryansk: Kursiv, 2009, pp. 58–61.
 30. Gapon S.V., Gapon Yu.V. In: Akademik V.I. Vernadskyi i svit u tretomu tysyacholitti: materialy Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Poltava: ASMI, 2003, pp. 229–231.
 31. Gapon Yu.V. In: Aktualni problemy florystyky, systematyky, ekolohii ta zberezhennya fitoriznomanittya: materialy konferentsii molodykh vchenykh-botanikiv Ukrainy, Lviv, 2002, pp. 15–16.
 32. Gapon Yu.V. In: Problemy vidtvorennya ta okhorony bioriznomanittya Ukrainy: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Poltava: Astraya, 2011, pp. 176–178.
 33. Gapon Yu.V. In: Bioriznomanittya: teoriya, praktyka ta metodychni aspekty vyvchennya u zahalnoosvitniy ta vyshchiy shkoli: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Poltava, 2012, pp. 32–34.
 34. Gilbert O.L. New Phytol., 1968, 67: 15–30. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1968.tb05450.x
 35. Gilbert O.L. Trans. Brit. Bryol. Soc., 1971, 6(2): 306–316. http://dx.doi.org/10.1179/006813871804146373.
 36. Grimm N.B., Grove J.M., Pickett S.T., Redman C.L. BioScience, 2000, 50(7): 571–584. http://dx.doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0571:IATLTO]2.0.CO;2
 37. Harmens H., Ilyin I., Mills G. et al. Environ. Pollut., 2012, 166: 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.02.013.
 38. Heegaard E. Lindbergia, 2000, 25: 85–88.
 39. Holubets M.A. Visnyk AN URSR, 1989, 12: 47–58.
 40. Holubets M.A. Urbanistychni utvory yak komponent bioheotsenotychnoho pokryvu. In: Antropohenni zminy bioheotsenotychnoho pokryvu v Karpatskomu rehioni. Ed. M.A. Holubets, Kyiv: Naukova Dumka, 1994, pp. 22–34.
 41. Iwatsuki Z., Kodama T. Econ. Bot., 1961, 15(7): 264–269. http://dx.doi.org/10.1007/BF02862167
 42. Izotova N.V., Partika L.Ya. Ukr. Bot. J., 1988, 45(6): 42–46.
 43. Kanukkene L.R., Tamm K.E. In: Indikatsiya prirodnykh protsessov i sredy: materialy respublikanskoy konferentsii, Vilnius: AN Latviyskoy SSR, 1976, pp. 42–44.
 44. Kats N.Ya. Zhurn. Russkogo botan. obshchestva, 1924, 9: 69–74.
 45. Komisar O.S. In: IV vidkrytyi zyizd fitobiolohiv Prychornomorya: Zbirka tez dopovidey, Kherson: Aylant, 2012, pp. 15.
 46. Komisar O.S., Akshayeva O.H., Kyshkarova V.V. Naukovyi visnyk MDU im. V.O. Sukhomlynskoho, 2014, 6(2): 29–32.
 47. Komisar O.S., Boiko M.F. Chornomorski Bot. J., 2013, 9(4): 533–541.
 48. Komisar O.S., Boiko M.F., Troitskyi M.O., Makarova H.A. Pytannya bioindykatsii ta ekolohii, 2012, 17(1): 81–92.
 49. Komisar O.S., Zagorodniuk N.V. Chornomorski Bot. J., 2012, 8(1): 87–97.
 50. Krupa J. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, 1885, 19(Cz. II): 133–164.
 51. Kucheryavyi V.A., Kondratyuk S.Ya., Virchenko V.M., Kramarets V.A. Byul. Glavn. bot. sada, 1990, 157: 45–50.
 52. Litvinenko S.G. Biolohichni systemy, 2013, 5(1): 66–70.
 53. Lo Giudice R., Bonnano G. Nova Hedwigia, 2010, 90(1–2): 161–194. http://dx.doi.org/10.1127/0029-5035/2010/0090-0161.
 54. Lundholm J.T., Richardson P.J. J. Appl. Ecol., 2010, 47(5): 966–975. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2664.2010.01857.x.
 55. Maevsky K.V. Nauk. visnyk NUBIP. Seriya ‘Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo’, 2010, 147: 48–56.
 56. Maevsky K.V. Brioflora mista Kyeva ta perspektyvy vykorystannya yiyi predstavnykiv u sadovo-parkovomu budivnytstvi (The bryoflora of Kyiv and prospects of its use in landscape construction): Cand. Sci. Dis. Abstract, Kyiv, 2011, 22 pp.
 57. Mamchur Z.I. Epifitni mokhopodibni promyslovykh mist Lvivskoi oblasti (Epiphytic mosses of the Lviv region industrial towns): Cand. Sci. Dis. Abstract, Lviv, 1997, 22 pp.
 58. Mamchur Z.I. Ukr. Bot. J., 1998, 55(3): 279–286.
 59. Mamchur Z.I. Visnyk Lviv. Univ. Biol. Ser., 2003, 34: 135–141.
 60. Mamchur Z.I. Visnyk Lviv. Univ. Biol. Ser., 2004, 36: 70–77.
 61. Mamchur Z.I. Visnyk Lviv. Univ. Biol. Ser., 2005, 40: 59–67.
 62. Mamchur Z.I. Visnyk Lviv. Univ. Biol. Ser., 2010, 54: 115–122.
 63. Mamchur Z.I., Bilska I.Ya. Visnyk Lviv. Univ. Biol. Ser., 2013, 61: 125–132.
 64. Mamchur Z.I., Prots B.H. Ukr. Bot. J., 1996, 53(5): 611–614.
 65. Mashtaler A.V., Zadorozhnaya D.V. Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu, 2009, 9: 67–71.
 66. Meyer C., Bernard N., Moskura M., Toussaint M.L., Denayer F., Gilbert D. Ecotoxicol. Environ. Safety, 2010, 73(7): 1776–1784. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.07.012.
 67. Montrezor V. Zapiski Kievskogo obshchestva estestvoispytateley, 1886, 7(1): 1–145.
 68. Pokrovskiy A. Universitetskie izvestiya, 1892, 7: 45–60.
 69. Popova N.N. Brioflora Srednerusskoy vozvyshennosti: Khorologiya, antropogennaya transformatsiya, problemy sokhraneniya: Dr. Sci. Dis., Voronezh, 1998, 336 pp.
 70. Popova N.N. In: Rastitelnost Vostochnoy Evropy: klassifikatsiya, ekologiya i okhrana: materialy mezhdunarodnoy nauchoy konferentsii, Bryansk: Kursiv, 2009, pp. 178–180.
 71. Prudnikova L.Yu. In: Biota gornykh territoriy: istoriya i sovremennoe sostoyanie: Sbornik trudov konferentsii molodykh uchenykh, Yekaterinburg, 2002, pp. 160–168.
 72. Prudnikova L.Yu. Tekhnologii kachestva zhizni, 2001, 1(1): 55–57.
 73. Sabovljević M., Grdović S. Int. J. Bot., 2009, 5: 85–92. http://dx.doi.org/10.3923/ijb.2009.85.92
 74. Schenk G. Moss Gardening: Including Lichens, Liverworts, and Other Miniatures. — Portland: Timber Press, 1997, 261 pp.
 75. Schröder W., Holy M., Pesch R., Harmens H., Illyin I. J. Soils and Sediments, 2010, 10(8): 1572–1584. http://dx.doi.org/10.1007/s11368-010-0254-y.
 76. Shcherbachenko O.I., Demkiv O.T. Proceed. of the Shevchenko Scient. Soc. Ecol. Collection, 2003, 12: 365–368.
 77. Shcherbachenko O.I., Demkiv O.T., Kozlovskyi V. Proceed. of the Shevchenko Scient. Soc. Ecol. Collection, 2014, 39: 218–224.
 78. Shcherbachenko O.I., Rabyk I.V. Nauk. zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeyu, 2004, 19: 39–46.
 79. Sluka Z.A. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 16. Biol., 1996, 2: 55–63.
 80. Springer P. G'plus, 2008, 13: 30–32.
 81. Staniasek-Kik M. Ingynieria Ekologiczna, 2013, (33): 111–118.
 82. Sukkop H., Wurzel A. Urban Habitats, 2003, 1(1): 66–86.
 83. Taoda H. Jap. J. Ecol., 1972, 22(3): 125–133.
 84. Tjutjunnik Y.G., Blum O.B. Optimisation of a sampling network for the purpose of atmospheric pollution bioindication in cities. In: Urban Air Pollution, Bioindication and Environmental Awareness. Ed. A. Klump, W. Ansel, G. Klump, Göttingen: Cuviller Verlag, 2004, pp. 309–314.
 85. Virchenko V.M. Ukr. Bot. J., 1990, 47(2): 24–27.
 86. Virchenko V.M. In: Briologiya v SSSR, ee dostizheniya i perspektivy: Sbornik tezisov konferentsii, Lviv, 1991a, pp. 42–46.
 87. Virchenko V.M. Ukr. Bot. J., 1991b, 48(1): 44–49.
 88. Virchenko V.M. Nakopychennya radionuklidiv mokhamy. In: Nakopychennya radionuklidiv sporovymy roslynamy i vyshchymy hrybamy Ukrainy. Ed. S.P. Wasser, Kyiv: Naukova Dumka, 1995, pp. 97–106.
 89. Virchenko V.M. Mokhopodibni lisoparkovoi zony m. Kyeva, Kyiv: Znannya Ukrainy, 2006, 32 pp.
 90. Virchenko V.M. Chornomorski Bot. J., 2009, 5(2): 175–181.
 91. Zerov D.K. Naukovi zapysky Kyivskoi naukovo-doslidnoi kafedry, 1924, 2: 106–120.
 92. Zerov D.K. Visnyk Kyivskoho botanichnoho sadu, 1925, 3: 30–32.
 93. Zerov D.K. Trudy fiz.-mat. viddilu VUAN, 1928, 10(1): 1–70.
 94. Zerov D.K. J. Bio-botanichnoho tsyklu VUAN, 1932, 3–4: 61–68.
 95. Zerov D.K. Flora pechinochnykh i sfahnovykh mokhiv Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1964, 357 pp.