ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(2): 144–152
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.02.144
Vegetation Science, Ecology, Conservation

The analysis of the native and alien fractions of the Kryvyi Rih urban flora

Shol G.N.
Abstract

Results of the research of two fractions of the Kryvyi Rih urban flora, native and alien, are given. The data of structural and comparative analyses demonstrate that determining for urban flora formation is the native fraction maintaining original and zoning characteristics. Under influence of the alien fraction, representatives of synanthropic flora take leading positions on the family level in taxonomic spectrum, namely those of Brassicaceae and Chenopodiaceae families. At the same time, there is a decline of the role of typical for regional flora families – Caryophyllaceae, Lamiaceae, and Scrophulariaceae s. l. In addition, the alien fraction introduces to the city flora the instability element caused by a large number of therophytes. Besides, under its influence the tendencies of mesophytization and unification of the urban flora are revealed.

Keywords: urban flora, Kryvyi Rih, native fraction, alien fraction, structural and comparative analyses

Full text: PDF (Ukr) 657K

References
 1. Arkushyna H.F., Popova O.M. Konspekt flory sudynnykh roslyn m. Kirovohrada, Kirovohrad: Polimed-Servis, 2010, 232 pp.
 2. Bahriy I.D., Bilous A.M., Vilkul Yu.H., Hozhyk P.F., Hryshchenko S.H., Paliy V.M., Kovalenko I.A., Kuzmenko O.B., Mayakov Y.D., Antonov O.M., Mamyshev I.Ye., Burda R.I. Antropogennaya transformatsiya flory, Kyiv: Naukova Dumka, 1991, 168 pp.
 3. Burda R.I., Gumech V.S. Introduktsiya i akklimat., 1988, 10: 9–14.
 4. Burda R.I., Ihnatiuk O.A. Metodyka doslidzhennia adaptyvnoi stratehii chuzhoridnykh vydiv roslyn v urbanizovanomu seredovyshchi, Kyiv: ZAT Vipol, 2011, 112 pp.
 5. Chervona knyha Dnipropetrovskoi oblasti. Roslynnyi svit. Ed. A.P. Travlieiev, Dnipropetrovsk: VKK Balans-Klub, 2010, 500 pp.
 6. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom). Ed. Ya.P. Diduch, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp.
 7. Heobotanichne raionuvannia Ukrainskoi RSR, Kyiv: Naukova Dumka, 1977, 303 pp.
 8. Glukhov O.Z., Prokhorova S.I., Kharkhota H.I. Indykatsiino-diahnostychna rol synantropnykh roslyn v tekhnohennomu seredovyshchi, Donetsk: Veber, 2008, 232 pp.
 9. Kosaretskyi V.V. Dosvid kompleksnoi otsinky ta kartohrafuvannia faktoriv tekhnohennoho vplyvu na pryrodne seredovyshche mist Kryvoho Rohu ta Dniprodzerzhynska. Ed. V.M. Paliy, Kyiv: Feniks, 2000, 110 pp.
 10. Kucherevskyi V.V. Ukr. Bot. J., 1986, 43(6): 72–73.
 11. Kucherevskyi V.V. Ukr. Bot. J., 1992, 49(4): 25–28.
 12. Kucherevskyi V.V. Ukr. Bot. J., 1994, 51(1–2): 197– 201.
 13. Kucherevskyi V.V. Konspekt flory Pravoberezhnoho stepovoho Prydniprovia, Dnipropetrovsk: Prospekt, 2004, 292 pp.
 14. Kucherevskii V.V., Mazur A.E., Dotcenko A.N. Gornyi zhurn., 1989, 7: 56–57.
 15. Kucherevskyi V.V., Shol H.N. Anotovanyi spysok urbanoflory Kryvoho Rohu, Kryvyi Rih: Vyd-vo I.V.I., 2003, 52 pp.
 16. Kucherevskyi V.V., Shol H.N. Anotovanyi spysok urbanoflory Kryvoho Rohu, Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim, 2009, 71 pp.
 17. Mazur A.Iu., Kucherevskyi V.V., Shol H.N., Baranets M.O., Sirenko T.V., Krasnoshtan O.V. Science and Innovation, 2015, 11(4): 41–52. http://dx.doi.org/10.15407/scin11.04.041
 18. Melnyk R.P. Urbanoflora Mykolaieva: Cand. Sci. Diss. Abstrakt, Yalta, 2001, 19 pp.
 19. Moysiyenko I.I. Urbanoflora Khersona: Cand. Sci. Diss. Abstrakt, Yalta, 1999, 19 pp.
 20. Mosyakin S.L. Ukr. Bot. J., 2013, 70(3): 289–307. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj70.03.289.
 21. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kyiv, 1999, xxiv +346 pp.
 22. Protopopova V.V. Sinantropnaia flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kyiv: Naukova Dumka, 1991, 204 pp.
 23. Richardson D.M., Pyšek P., Rejmanek M., Barbour M.G., Panetta F.D., West C.J. Diversity and Distributions, 2000, 6: 93–107.http://dx.doi.org/10.1046/j.1472-4642.2000.00083.x
 24. Sheliag-Sosonko Yu.R., Didukh Ya.P. In: Teoreticheskie i metodicheskie problemy sravnitelnoi floristiki: materialy II rabochego soveshchaniya po sravnitelnoi floristike, Leningrad: Nauka, 1987, pp. 30–36.
 25. Shol H.N. Visn. Lviv. un-tu. Ser. Biol., 2004, 36: 63–69.
 26. Shol H.N. Nauk. zapysky Ternopilskoho nats. pedahoh. un-tu im. V. Hnatiuka. Ser. Biol., 2007, 3(33): 142–144.
 27. Shol G.N. In: Problemy izucheniya adventivnoy i sinantropnoy flor Rossii i stran blizhnego zarubezhia: materialy IV mezhdunar. nauch. konf., Moscow; Izhevsk: In-t kompiuternykh issledovanii, 2012, pp. 236–239.
 28. Shol H.N. In: Aktualni problemy ozelenennia naselenykh mists: osvita, nauka, vyrobnytstvo, mystetstvo formuvannia landshaftu: materialy II mizhnarod. nauk.-prakt. konf., Bila Tserkva, 2014, pp. 112–116.
 29. Takhtajan A.L. Sistema magnoliofitov, Leningrad: Nauka, 1987, 439 pp.
 30. Tolmachev A.I. Vvedenie v geografiiu rastenii, Leningrad: Izd-vo Leningrad. un-ta, 1974, 244 pp.
 31. Zaverukha B.V. Sosudystye rasteniyia. In: Priroda Ukrainskoi SSR. Rastitelnyi mir, Kyiv: Naukova Dumka, 1985, pp. 20–46.