ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 1 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(6): 527–541
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.527
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Contemporary status of syntaxonomy and current tasks of the research on pioneer vegetation in Ukraine

Dubyna D.V., Dziuba T.P., Davydov D.A., Iemelianova S.M
Abstract

The paper presents a short history of syntaxonomical investigation of the pioneer vegetation in Ukraine. Peculiarities of its composition and factors of territorial differentiation as well as actual tasks of further research are considered. It is defined that in Ukraine the pioneer vegetation covers communities of 76 associations belonging to 13 alliances, 10 orders and 9 classes. This vegetation is represented by communities of salted maritime and land ecotopes (Thero-Salicornietea and Crypsidetea aculeatae classes), sea beaches and cliffs (Crithmo-Staticetea), seaside-dune ecosystems (Ammophiletea and Cakiletea maritimae), coastal parts of continental reservoirs and watercourses (Isöeto-Nano-Juncetea and Bidentetea tripartitae), sands and sandy steppes (Koelerio-Corynephoretea and Festucetea vaginatae). Middle European level of coenotic wealth is typical for all classes, except Koelerio-Corynephoretea demonstrating lower level. The following factors of territorial and ecological differentiation causing coenotic richness have been established: habitat relief, duration of onset inundation, salt degree of soils and their composition (for the Thero-Salicornietea and Crypsidetea aculeatae classes); humidification degree and soil salinization (for Crithmo-Staticetea); intensity of abrasive-accumulation sea activity, substrate type and density (for Ammophiletea); intensity of abrasive-accumulation sea activity, type and density of soil cover, content of nitrogen compounds (for Cakiletea maritimae), relief character of pioneer ecotopes, soil composition and degree of aeration, level of groundwater (for Isöeto-Nano-Juncetea); soil composition and duration of surface inundation (for Bidentetea tripartitae), habitat relief and composition peculiarities, in particular reaction of soil solution (for Koelerio-Corynephoretea); relief character, soil type, humusness level, its density, as well as degree of eolic process development (for Festucetea vaginatae).

It is noted that up to now only syntaxonomical inventory of pioneer vegetation in Ukraine has been more fully implemented. It is also emphasized that pioneer vegetation in Ukraine is quite transformed and requires protection measures including establishment of new nature conservation areas and environmental restoration. Conditions and some ways of implementation of the suggested and other tasks in conservation of pioneer vegetation are indicated.

Keywords: pioneer vegetation, syntaxonomy, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 833K

References
 1. Abduloyeva O.S. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2002, 1(18): 124–144.
 2. Androsova A.Yu., Solomakha T.D. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1996, 1: 41–48.
 3. Bajrak O.M. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1997, 2(7): 68–74.
 4. Bajrak O.M. Ukr. Bot. J., 1998, 55(2): 139–145.
 5. Biondi E., Blasi C., Allegrezza M., Anzellotti I., Azzella M. M., Carli E., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Facioni L., Galdenzi D., Gasparri R., Lasen C., Pesaresi S., Poldini L., Sburlino G., Taffetani F., Vagge I., Zitti S., Zivkovic L. Plant Biosystems , 2014, 148(4): 728–814. http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2014.948527
 6. Borhidi A. Magyarorszag növćnytársulásai, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, 610 pp.
 7. Brullo S., Minissale P. Itinera Geobotanica, 1998, 11: 263–290.
 8. Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Ed. Chytrý M., Praha: Academia, 2007, 526 pp.
 9. Dring J., Hoda P., Mersinllari M., Mullaj A., Pignatti S., Rodwell J. Annali di botanica, 2002, 2: 7–30.
 10. Dyomina O.N. Materialy Mosk. Tsentr. Russk. Geogr. ob-va. Biogeografiya, Moscow, 2009, 15: 27–38.
 11. Dyomina O.N., Dmitriev P.A., Rogal L.L. Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2012, 14(1(4)): 1004–1007.
 12. Didukh Ya.P., Kontar I.S. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1998, 2(11): 62–90.
 13. Didukh Ya.P., Korotchenko I.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1996, 2: 56–63.
 14. Didukh Ya.P., Yakushenko D.M., Fitsaylo T.V. Klasyfikatsiya roslynnosti ta biotopiv ukrainskoi chastyny transkordonnoho biosfernoho rezervatu Zakhidne Polissya. In: Stvorennya transkordonnogo biosfernogo rezervatu ta regionalnoyi ekologichnoyi merezhi v Polissi, Kyiv, 2008: 41–56.
 15. Dubyna D.V., Dvoretskiy T.V., Dziuba T.P., Zhmud O.I. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1998, 1(11): 98–108.
 16. Dubyna D.V., Dvoretskiy T.V., Dziuba T.P., Zhmud O.I., Tymoshenko P.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2002, 1(18): 110–123.
 17. Dubyna D.V., Dziuba T.P., Iemelianova S.N. In: Printsipy i sposoby sokhraneniya bioraznoobraziya: materialy IV vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Yoshkar Ola: Mar. gos. un-t, 2010: 110–113.
 18. Dubyna D.V., Dziuba T.P., Iemelianova S.M. Syntaxonomy of class Festuco-Puccinellietea in Ukraine. In: Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. 8th European Dry Grassland Meeting. Abstracts, Uman: Vizavi, 2011, p. 20.
 19. Dubyna D.V., Dziuba T.P., Iemelianova S.M. Chornomor. botan. zhurn., 2011, 7(3): 205–214.
 20. Dubyna D.V., Dziuba T.P., Iemelianova S.M. Ukr. Bot. J., 2013, 70(4): 429–449. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj70.04.429
 21. Dubyna D., Dziuba T., Iemelianova S. Coastal halophytic vegetation of Ukraine. In: 22nd EVS International Workshop (9–11 April 2013, Roma, Italy): Abstracts, Roma: Centro Stampa Universita, 2013: 46–47.
 22. Dubyna D.V., Dziuba T.P., Neuhäuslová Z., Solomakha V.A., Tyshchenko O.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. Halophytic vegetation. Vegetation of Ukraine, Kyiv: Phytosociocentre, 2007, 314 pp.
 23. Dubyna D.V., Dziuba T.P., Zhmud O.I., Tymoshenko P.A., Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1996, 2: 44–55.
 24. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z. Thaiszia. J. Bot., 2003, 13(1): 1–30.
 25. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Preslia, 1994, 66: 193–216.
 26. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Folia Geobot. Phytotax., 1995, 30: 1–31. http://dx.doi.org/10.1007/BF02813216
 27. Dubyna D.V., Neuhauslova Z., Dziuba T.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. Prodrome of syntaxonomical diversity of reservoirs, floodlands and arenas of the Northern Black Sea Region, Kyiv: Phytosociocentre, 2004, 200 pp.
 28. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R., Zhmud O.I., Dvoretskiy T.V., Dziuba T.P., Tymoshenko P.A. Dunaisky Biosphere Reserve. Plant Kingdom, Kyiv: Phytosociocentre, 2003, 448 pp.
 29. Dubyna D.V., Tymoshenko P.A. Syntaksonomiya klasu Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 Pivnichnoho Prychornomorya. In: Zbirn. nauk. prats Faltsfeynivski chytannya, Kherson, 2003, pp. 98–106.
 30. Dubyna D.V., Tymoshenko P.A., Golub V.B. Chornomor. botan. zhurn., 2007, 3(2): 19–36.
 31. Dubyna D.V., Vakarenko L.P., Dziuba T.P., Ermakov M.B, Pestunov I.A. Ukr. Bot. J., 2014, 71(5): 531–537. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj71.05.531
 32. Dziuba T. Inland saline vegetation of Ukraine. In: 22nd EVS International Workshop (9–11 April 2013, Roma, Italy): Abstracts, Roma: Centro Stampa Universita, 2013, pp. 48–49.
 33. Ermakov N.B. Prodromus vysshikh edinits rastitelnosti Rossii. In: Mirkin B.M., Naumova L.G. Sovremennoe sostoyanie osnovnykh kontseptsiy nauki o rastitelnosti, Ufa: Gilem, 2012, pp. 377–483.
 34. Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR. Eds V.P. Popov, A.M. Marinich, A.I. Lanko, Kyiv: Kievsk. un-t, 1968, 684 pp.
 35. Galchenko N.P. Regionalnyi landshaftnyi park Kremenchutski plavni. Roslynnyi svit, Kyiv: Phytosociocentre, 2006, 176 pp.
 36. Golub V.B., Nikolaychuk L.F., Sorokin A.N. Vegetation of Russia, SPb, 2008, 13: 138–146.
 37. Gomlya L.M. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2005, 1(22), 187 pp.
 38. Goncharenko I.V. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2003, 1(19), 203 pp.
 39. Hordienko I.I. Oleshkovskie peski i biogeotsenoticheskie svyazi v protsesse ikh zarastaniya, Kyiv: Naukova Dumka, 1969, 244 pp.
 40. Goryelov O.O. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1998, 1(9): 11–21
 41. Ipatov V.S., Lebedeva V. Kh., Tykhodeeva M.Yu., Zhuravleva E.N. Botan. zhurn., 2010, 95(1): 117–128.
 42. Kamelin R.V. Geobotanika i fitogeografia: sfera vzaimodeystviya I problemy razvitiya. In: Aktualnye problemy geobotaniki: III Vserossiyskaya shkola-konferentsiya. Lektsii, Petrozavodsk: KARNTs RAN, 2007, pp. 8–21.
 43. Kapralov A.A. Bioraznoobrazie prirodnykh zapovednikov Kerchenskogo poluostrova: Sb. nauch. tr., 2006, 126: 121–132.
 44. Kontar I.S. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2000, 1(16): 16–28.
 45. Korzhenevskiy V.V. Tr. Nikit. bot. sada, 2001, 120: 107–124.
 46. Korzhenevskiy V.V., Klyukin A.A. Rastitelnost abrazionnykh i akkumulyativnykh form relefa morskikh poberezhiy i ozer Kryma, Moscow: Biol. nauki, 1990, 108 pp., ruk. dep. v VINITI 10.07.1990, № 3822–V90.
 47. Korzhenevskiy V.V., Volkova T.A., Klyukin A.A. Botan. J., 1984, 69(11): 1462–1467.
 48. Kovalenko A.A. Botan. J., 2014, 99(1): 34–60.
 49. Kuzemko A.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1999, 3(14): 122–139.
 50. Kuzemko A. Dry grasslands on sandy soils in the forest and forest-steppe zones of the plains region of Ukraine: present state of syntaxonomy, Tuexenia, 2009, 29: 369–390.
 51. Kuzmanenko O.L., Orlov O.O., Aksom O.S., Mykytyuk O.Yu. Biotopy (oselyshcha) Ukrayiny: naukovi zasady yikh doslidzhennya ta praktychni rezultaty inventaryzatsiyi: Materialy rob. seminaru (Biotopes (Habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results: Workshop proceedings), Kyiv-Lviv, 2012, pp. 109–118.
 52. Laime B., Tjarve D. Tuexenia, 2009, 29: 405–429.
 53. Levon A.F. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1996, 3: 104–107.
 54. Namliyeva L.M. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1996, 3: 25–34.
 55. Onyshchenko V.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2001, 1(17): 86–104.
 56. Onyshchenko V.A. Florystychna klasyfikatsiya roslynnosti Ukrainskoho Polissya. In: Fitoriznomanittya Ukrayinskogo Polissya ta yogo okhorona. Ed. T.L. Andriyenko, Kyiv: Phytosociocentre, 2006, pp. 43–84.
 57. Orlov O.O., Yakushenko D.M. Plant cover of projected Korostyshiv Nature National Park, Kyiv: Phytosociocentre, 2005, 180 pp.
 58. Osypenko V.V., Shevchyk V.L. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2001, 1(17): 104–121.
 59. Pestunov I.A., Sinyavskiy Yu.N. Avtometriya, 2006, 42(2): 90–99.
 60. Rodwell J.S., Schaminee J.H.J., Mucina L., Pignatti S., Dring J., Moss D. The diversity of European Vegetation. An overview of phytosociological alliances and their relationships to EUNIS habitats, Wageningen, 2002, 168 pp.
 61. Sanda V., Öllerer K., Burescu P. Fitocenozele din Romănia. Sintaxonomia, structură, dinamică si evolutie, Bucureşti: Ars docendi, 2008, 576 pp.
 62. Senchylo O.O., Goncharenko I.V. Visn. Donetsk. nats. un-tu, Ser. A: Pryrodnychi nauky, 2006, 2: 334–343.
 63. Senchylo O.O., Shevchyk V.L., Solomakha V.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1997, 2(7): 39–49.
 64. Senchylo O.O., Shevchyk V.L., Solomakha I.V. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1998, 1(9): 21–29.
 65. Sergienko L.A., Sonina A.V. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education), 2011, 6, p. 4.
 66. Shapoval V.V. Visti biosf. zapov. Askaniya-Nova, 2006, 8: 15–48.
 67. Shennikov A.P. Lugovaya rastitelnost SSSR. In: Rastitelnost SSSR, Moscow; Leningrad, 1938, 1: 1–622.
 68. Shevchyk V.L., Polishko O.D. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2000, 1(16): 67–89.
 69. Shevchyk V.L., Solomakha V.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1996, 1: 12–27.
 70. Shevchyk V.L., Solomakha V.A., Voytyuk Yu.O. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. B, 1996, 1(4), 120 pp.
 71. Soroka M.I. Vegetation of Rostochia: differentiation, syntaxonomy, development: Doc. Sci. Diss. Abstract, Lviv, 2010, 32 pp.
 72. Taran G.S. Sibirskiy ekolog. zhurn. (Siberian Journal of Ecology), 1995, 1(4): 373–382.
 73. Tyshchenko O.V. Roslynnist prymorskykh kis pivnichnogo uzberezhzhya Azovskogo morya (Vegetation of the Nothern Azov sea coast maritime spits), Kyiv: Phytosociocentre, 2006, 156 pp.
 74. Umanets O.Yu., Solomakha I.V. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1998, 2(11): 109–127.
 75. Umanets O.Yu., Solomakha I.V. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 1999, 3(14): 84–102.
 76. Umanets O.Yu., Voytyuk B.Yu., Solomakha I.V. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. A, 2001, 1(17): 66–86.
 77. Vasilevich V.I. Sovremennaya fitotsenologiya. In: Materialy XIII syezda Russ. botan. obshchestva, Tolyatti, 2013, pp. 174–176.
 78. Vicherek J. Grundriss einer Systematik der Strandgesellschaften des Schwarzen Meeres, Folia Geobot. Phytotax., 1971, 6: 127–145. http://dx.doi.org/10.1007/BF02851758
 79. Vicherek J. Die Sandpflanzengesellschaften des unteren und mittleren Dnjeprstromgebietes (die Ukraine), Folia Geobot. Phytotax., 1972, 7: 9–46. http://dx.doi.org/10.1007/BF02856380
 80. Vorobyov Ye.O., Balashov L.S., Solomakha V.A. Ukr. Phytosoc. Col., Ser. B, 1997, 1(8), 128 pp.
 81. Voytyuk B.Yu. Roslynnist zasolenykh gruntiv Pivnichno-Zakhidnogo Prychornomorya (suchasnyi stan, klasyfikatsiya, napryamky transformatsiyi, okhorona), Kyiv: Phytosociocentre, 2005, 224 pp.
 82. Yakushenko D.M. Visn. Lvivsk. un-tu, Ser. biol., 2004a, 35: 95–101.
 83. Yakushenko D.M. Aktualni problemy botaniky ta ekologiyi: materialy konf. mol. vchenykh-botanikiv, Kyiv, 2004b, 9: 142–144.
 84. Zaletaev V.S. Strukturnaya orhanizatsiya ekotonov v kontekste upravleniya. In: Ekotony v biosfere, Moscow: RASKhN, 1997, pp. 11–30.