ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 8 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(4): 357–363
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.357
Red Data Book of Ukraine

Finds of Cephalanthera damasonium and Platanthera × hybrida (Orchidaceae) in National Nature Park Tuzlovski Limany, the status of their populations and conservation perspectives

Popova O.M.
Abstract

The first records of two species of orchids in the forest plantation on the Black Sea coast are reported. These are the southernmost locality of Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce in Ukraine (except Crimea) and the first indication of Platanthera × hybrida Brühher on the mainland of Ukraine. Population of C. damasonium consists of 115 plants; it has right-handed ontogenetic spectrum with predominance of generative individuals; according to the delta–omega classification, it is adult, with depressive vitality structure. Generative plants form 4.3 ± 0.1 flowers per shoot. Population of P. × hybrida consists of 212 plants; it has right-handed ontogenetic spectrum with predominance of adult vegetative individuals; according to the delta–omega classification, it is young, with depressive-equilibrium vitality structure. Generative plants form 16.7 ± 0.1 flowers per shoot. For preservation of C. damasonium, it is necessary to close recreation area; for protection of P. × hybrida, maintaining of the present state of the ecosystem is needed.

Keywords: Cephalanthera damasonium, Platanthera × hybrida, floristic discovery, population structure, NNP Tuzlovski Limany, Odesa Region

Full text: PDF (Ukr) 1.99M

References
 1. Ashurkova L.D., Galkina M.A. Okhrana i kultivirovanie orhidey: materialy IX mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy KMK, 2011, pp. 43–47.
 2. Cenopopulyacii rasteniy (ocherki populyacionnoy biologii), Moscow: Nauka, 1988, 236 p.
 3. Cenopopulyacii rasteniy (osnovnye ponyatiya i struktura), Moscow: Nauka, 1976, 217 p.
 4. Danihelka J., Chrtek J., Karlan Z. Preslia, 2012, 84, pp. 647–811.
 5. Efimov P.G. Botan. zhurn., 2006, 91(11): 1713–1731.
 6. Fardeeva M.B., Islamova G.R. Ontogeneticheskiy atlas lekarstvennyh rasteniy, Joshkar-Ola: MarGU, 2004, 4, pp. 186–190.
 7. Fateryga A.V., Kreutz C.A.J. Checklist of the orchids of the Crimea (Orchidaceae), J. Europaeisher Orchideen, 2014, 46(2): 407–436.
 8. Geobotanichne raionuvannia Ukrainskoi RSR, Kyiv: Naukova Dumka, 1977, 305 p.
 9. Karta gruntiv Ukrainskoi RSR. Odeska oblast, Kyiv: In-t Ukrzemproekt, 1973, 1 map.
 10. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev: M.G. Kholodny Institute of Botany; Missouri Botan. Gard., 1999, xxiii+346 p.
 11. Natsionalnyi atlas Ukrainy, Kyiv: DNVP Kartohrafiya, 2009, 440 p.
 12. Popova E.N. Bioraznoobrazie i ustoychivoe razvitie: materialy mezhdunar. nauchno-prakt. konf., Simferopol, 2014, pp. 280–282.
 13. Popova E.N. Visnyk Zaporizkoho un-tu, Biol. Nauky, 2004, 1, pp. 186–189.
 14. Popova E.N., Balcheva G.A. Visnyk Odeskoho nats. un-tu. Ser. Biolohiya, 2007, 12(5): 60–67
 15. Popova O.M. Visnyk Odeskoho nats. un-tu, Ser. Biologiya, 2003, 8(2): 51–54.
 16. Protopopova V.V. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. In: Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: Globalkonsaltynh, 2009, p. 213.
 17. Protopopova V.V., Orlov O.O. Platanthera bifolia (L.) Rich. In: Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: Globalkonsaltynh, 2009, p. 212.
 18. Sobko V.H. Orkhidei Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1989, 192 p.
 19. Tatarenko I.V. Orkhidnye Rossii: zhiznennye formy, biologiya, voprosy okhrany, Moscow: Argus, 1996, 207 p.
 20. Tsarevskaya N.G. Biol. flora Moskovsk. obl., 1975, vyp. 2, pp. 11–17.
 21. Tymchenko I.A. Struktura tsenopopuliatsii vydiv tryby Neottieae Lindl. (Orchidaceae Juss.) flory Ukrainy i tendentsii yii zminy v umovakh synantropizatsii: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 1996, 23 p.
 22. Tymchenko I.A., Honcharenko V.I., Orlov O.O. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. In: Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: Globalkonsaltynh, 2009, p. 158.
 23. Vakhrameeva M.G., Denisova L.V. Bull. MOIP, Otd. Biol., 1988, 93(3): 87–92.
 24. Vakhrameeva M.G., Denisova L.V. Platanthera bifolia (L.) Rich. In: Diagnozy i klyuchi vozrastnyh sostoyaniy lugovykh rasteniy, Moscow: MGPI, 1983, pp. 16–18.
 25. Vakhrameeva M.G., Denisova L.V., Nikitina S.V., Samsonov S.K. Orhidei nashey strany, Moscow: Nauka, 1991, 224 p.
 26. Vakhrameeva M.G., Varlygina T.I., Kulikov P.V. Biol. flora Moskovsk. obl., 1996, vyp. 12, pp. 48–59.
 27. Vakhrameeva M.G., Varlygina T.I., Titarenko I.V., Litvinskaya S.A., Zagulskiy M.N., Blinova I.V. Bull. MOIP, Otd. Biol., 1997, 102(4): 35–43.
 28. Vakhrameeva M.G., Zagulskiy M.N. Biol. flora Moskovsk. obl., 1995, vyp. 11, pp. 117–131.
 29. Vakhrameeva M.G., Zhirnova T.V., Melnikova A.B. Ohrana i kultivirovanie orhidey: materialy IX mezhdunar. nauch. konf., Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy KMK, 2011, pp. 96–100.
 30. Zhivotovskiy L.A. Ekologiya, 2001, 1, pp. 3–7.
 31. Zlobin Yu.A., Sklyar V.G., Klimenko A.A. Populiatsii redkikh vidov rasteniy: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya, Sumy: Universitetskaya kniga, 2013, 439 p.