ISSN 2415-8860 (Online), ISSN 0372-4123 (Print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 11 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 720–722
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.720
Floristic Records

Findings of alien plants in the flora of Starobilsk Grass-Meadow Steppe

Kucher O.O.
Abstract

Information about find of the following alien plants in the flora of Starobilsk Grass-Meadow Steppe is reported: Elaeagnus commutata Pursh, Holcus lanatus L., (new records for the South-East of Ukraine), Chenopodium suecicum Murr, Echium biebersteinii Lacaita, Cuscuta cesatiana Bertol. (new records for Luhansk Region), Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai., Cosmos bipinnatus Cav., and Gaillardia aristata Pursh.

Keywords: floristic finds, alien plants, Starobilsk grass-meadow steppe, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 503K

References
 1. Bairak O.M., Stetsiuk N.O. Konspekt flory Poltavskoi oblasti. Vyshchi sudynni roslyny, Poltava: Verstka, 2008, 196 s.
 2. Butkov A.Ya. Fl. SSSR, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1953, T. 19, S. 43—76.
 3. Dobrochaeva D.M. Fl. evrop. chasti SSSR, L.: Nauka, 1981, T. 5, S. 113—197.
 4. Elenevskiy A.G., Radygina V.I., Chaadaeva N.N. Rasteniya Belgorodskoy oblasti (konspekt flory), M., 2004, 120 s.
 5. Ena A.V. Prirodnaya flora Krymskogo poluostrova — Simferopol': N. Orianda, 2011, 211 s.
 6. Fitoriznomanittia Ukrainskoho Polissia ta yoho okhorona. Zah. red. T.L. Andriyenko, K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 316 s.
 7. Gorshkova S.G. Fl. SSSR, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1949, T. 15, S. 516—534.
 8. Grigor'evskaya A.Ya., Starobudceva E.A., Hlyzova N.Yu., Agafonov V.A. Adventivnaya flora Voronezhskoy oblasti: istoricheskie, biogeograficheskie, ehkologicheskie aspekty, Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 2004, 203 s.
 9. Ilyin M.M. Fl. SSSR, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1936, T. 6, S. 2—354.
 10. Ilyin M.M. Fl. URSR, K.: V-vo AN URSR, 1952, T. 4, S. 260—400.
 11. Kamelin R.V. Fl. evrop. chasti SSSR, L.: Nauka, 1981, T. 5, S.103—110.
 12. Kondratyuk E. N., Burda R. I., Ostapko V. M. Konspekt flory yugo-vostoka Ukrainy, Kiev: Nauk. dumka, 1985, 271 s.
 13. Konoplia O.M. Flora Luhanskoi oblasti, Luhansk: Alma-mater, 2002, 163 c.
 14. Konspekt flory Aziatskoy Rossii: Sosudistye rasteniya. Pod red. K.S. Bajkova, Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2012, 640 s.
 15. Majorov S.R., Bochkin V.D., Nasimovich YU.A., Shcherbakov A.V. Adventivnaya flora Moskvy i Moskovskoy oblasti, M.: T-vo nauch. izd. KMK, 2012, 411 s.
 16. Melnyk R.P. Konspekt adventyvnoi fraktsii urbanoflory Mykolaieva. Chornomor. botan. zhurn., 2009, 2: 147—162.
 17. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural checklist. Ed. S.L. Mosyakin, Kiev, 1999, xxiii + 345 p.
 18. Mosyakin S.L.,Yavorska O.G. Urban Habitats, 2002, 1(1), P. 45—65.
 19. Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy. Otv. red. Yu.N. Prokudin, Kiev: Nauk. dumka, 1987, 548 s.
 20. Ostapko V.M., Boiko G.V., Mosyakin S.L. Vascular plants of the Southeast of Ukraine, Donetsk: Noulig, 2010, 247 s.
 21. Ostapko V.M., Boiko G.V., Mulenkova O.G. Prom. botanika, 2009, Vyp. 9, S. 32—47.
 22. Perelik rehulovanykh shkidlyvykh orhanizmiv. Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky vid 4.08.2010.
 23. Popov M.G. Fl. SSSR, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1953, T. 19, S. 97—691.
 24. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kiev: Nauk. dumka, 1991, 204 s.
 25. Protopopova V.V., Mosyakin S.L., Shevera M.V. Fitoinvazii v Ukraini yak zagroza bioriznomanittyu: suchasniy stan i zavdannya na majbutne, K.: In-t botaniki im. M.G. Holodnogo NANU, 2002, 28 s.
 26. Rozhevic R.Yu. Fl. SSSR, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1934, T. 2, S. 2—772.
 27. Tarasov V.V. Flora Dnipropetrovskoi ta Zaporizkoi oblastei. Sudynni roslyny. Biol.-ekol. kharakterystyka vydiv, Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU, 2005, 276 s.
 28. Tokarska-Guzik B., Węgrzynek B., Urbisz A., Urbisz A., Nowak T., Bzdęga K. Biodiv. Res. Conserv., 2010, 19: 33—54.
 29. Tzvelev N.N. Fl. evrop. chasti SSSR, L.: Nauka, 1974, T. 1, S. 117—368.
 30. Tzvelev N.N. Fl. evrop. chasti SSSR, L.: Nauka, 1974, T. 11, S. 478—485.
 31. Tzvelev N.N. Fl. Vostochnoy Evropy, SPb.: Mir i sem'ya-95, 1996, T. 9, S. 19—98.