ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 7 of 20
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(3): 313–316
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.03.313
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Biomorphological analysis of the higher aquatic flora of the basins in northern Podillya

I.M. Mykhalyuk
Abstract

A comparative characteristic of higher aquatic flora in northern Podillya with other hydrophilic floras from other regions of Ukraine is given. The biomorphological analysis is based on the following indicators: type of plant by I. Serebryakov, life form by C. Raunkier, general appearance, duration of vital cycle, type of above ground and underground shoots, type of pollination and dispersal of diaspores.

Keywords: higher aquatic flora, biomorph, macrophytes, biomorphological structure, northern Podillya

Full text: PDF (Ukr) 550K

References
 1. Borsukevych L.M. Chornomor. botan. zhurn., 2009, 5(1): 80—90.
 2. Borsukevych L.M. Vyshcha vodna roslynnist baseiniv verkhnoi techii Dnistra, Pruta ta Zakhidnoho Buhu: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk , K., 2010, 24 s.
 3. Chorna H.A. Flora vodoim i bolit Lisostepu Ukrainy. Sudynni roslyny — K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 184 s.
 4. Didukh Ya.P. Ukr. botan. zhurn., 1978, 35(5): 470—475.
 5. Didukh Ya.P., Burda R.I., Zyman S.M., Korotchenko I.A., Fedoronchuk M.M., Fitsailo T.V. Ekoflora Ukrainy. Vidpov. red. Ya.P. Didukh, K.: Fitosotsiotsentr, 2004, 480 s.
 6. Holub N.P. Hidrofilna flora Prydniprovskoi vysochyny: struktura, antropohenna transformatsiya, okhorona: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk, K., 2004, 21 s.
 7. Holub V.M. Ukr. botan. zhurn., 1998, 55(1): 57—62.
 8. Yurtsev V.A. Probl. morfologii i ekologii rasteniy, M., 1976, S. 9—41.
 9. Kozak M.I. Nauk. visn. Chernivetskoho un-tu. Ser. biol., 2006, Vyp. 298, S. 45—53.
 10. Kozak M.I. Vyshcha vodna roslynnist Zakhidnoho Podillia: syntaksonomiya, antropohenna dynamika, okhorona, Kam’ianets-Podilskyi: PP «Medobory–2006», 2012, 268 s.
 11. Melnychuk S.S., Trokhymenko H.H. Biol. studii, 2012, 6(1): 143—148.
 12. Papchenkov V.G., Shherbakov A.V., Lapirov A.G. Mat-ly VI Vseros. shkoly-konf. po vodnym makrofitam, Borok; Rybinsk, 2006, S. 377—378.
 13. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kiev: Nauk. dumka, 1991, 204 s.
 14. Raspopov I.M. Pervaya Vsesoyuz. konf. po vyssh. vodnym i pribrezhno-vodnym rasteniyam, Borok, 1977, S. 91—94.
 15. Raunkiaer C. The life forms of plants and statistical geography, Oxford, 1934, 632 p.
 16. Serebryakov I.G. Zhiznennye formy vysshih rasteniy i ih izuchenie. Polevaya geobot., M.; L: Nauka, 1964, 3, S. 146—205.